Blog

Terug naar Blog

Zijn jouw waarden in harmonie met je daden?

5/5 - (1 stemmen)

waardenIn de film Gandhi (1982) reist Gandhi op een gegeven moment met de trein in Zuid-Afrika. Hij is advocaat en is daarom in staat geweest om een eersteklas ticket te bemachtigen. Een passagier in dezelfde trein heeft problemen met het feit dat er een Indiase man in een eersteklas coupe zit. De conducteur wordt er bijgehaald en hij sommeert Gandhi de eersteklas coupe te verlaten. Gandhi weigert. Hij wordt vervolgens de trein uitgegooid.
Deze scene heb ik zo’n 30 jaar geleden voor het eerst gezien, en heeft een zeer grote indruk op mij gemaakt. Nu terugkijkend denk ik dat dat kwam omdat Gandhi in deze scene liet zien, hoe moeilijk het kan zijn om je waarden te leven. Daar heb je extra dapperheid voor nodig. Het is gemakkelijker om een disharmonie te laten ontstaan tussen wat je doet en wat je vindt. De angst wint.
Mijn overtuiging is dat je aan het gedrag van manager kunt zien of hij/zij een magistraal leider is. Gandhi zijn gedrag liet zien dat hij een magistrale leider was. Bij een niet-magistrale leider bestaat er een disharmonie tussen het zichtbare gedrag en wat desbetreffende persoon belangrijk vindt.

Iedereen kan een magistraal leider worden

Tegelijkertijd betekent het ook dat iedereen de mogelijkheid heeft om een goede leider te worden. De ontwikkeling van deze manager moet zich dan richten op het ontwikkelen van een harmonie van eigen waarden en gedrag en dus niet zozeer op het verkrijgen van kennis, of in het trainen van vaardigheden. Natuurlijk is ook van belang om kennis te hebben van leiderschap. Je kunt dan denken hoe je een lange termijn visie ontwikkelt, het maken van goed jaarplannen, het kunnen begrijpen van financiële overzichten, het kennen van bepaalde wetgeving, en ga zo maar door. Ook zijn bepaalde leiderschapsvaardigheden belangrijk om te ontwikkelen, zoals besluitvorming, leiden van een vergaderingen, leiden van projecten, delegeren, onderhandelen, effectief communiceren et cetera.

Harmonie van waarden met gedrag zorgt voor excellente resultaten

Maar uiteindelijk zal een manager het verschil maken door zijn /haar leiderschapsgedrag. Een manager kan nog zo veel kennis hebben, kan ontzettend veel trainingen hebben gevolgd, maar wat uiteindelijk het verschil maakt, is het leiderschapsgedrag. Oftewel de acties die je ziet!
Hoe meer een manager in staat is om te zorgen voor een harmonie van waarden met het zichtbare gedrag, des te meer excellente resultaten geboekt worden.
Mensen volgen gemakkelijker iemand die ze kunnen vertrouwen. En het mooie van een waardenharmonisatie is dat managers die de waarden hebben geharmoniseerd met hun gedrag, te boek staan als managers die je kunt vertrouwen!

Dit betekent dat een moderne manager zichzelf vooral moet ontwikkelen tot een manager die waarden en gedrag geharmoniseerd heeft.

Waardenharmonisatie

Laten wij nu eens wat dieper ingaan op het begrip waardenharmonisatie. Blijkbaar bestaat er ook een waardendisharmonisatie. Bij een disharmonie van de waarden staan de geuite waarden niet in één lijn met een buitenstaander ziet. Bij een waardenharmonisatie handel je in overeenstemming met je waarden. Je leeft je waarden.
Stel je vindt respect heel belangrijk. Als je in staat bent, om in al je handelen respectvol te blijven, zal ook iedereen jouw karakter als respectvol zien. Je bent de belichaming geworden van respect!

Stressvolle situaties

Tot zover zou je kunnen denken, er is weinig nieuws onder de zon. Toch blijkt deze harmonisatie in de praktijk behoorlijk tegen te vallen. En is het waardengedreven handelen helemaal niet zo duidelijk aanwezig. Daarom was ik zo onder indruk van Gandhi zijn handelen. Ondanks het feit hij in een stressvolle situatie zat, was zijn handelen waardengedreven.
In stressvolle en/of complexe situaties zie ik dat veel mensen, inclusief ikzelf, erg veel moeite hebben om conform de waarden te handelen. Terwijl juist in complexe en stressvolle situaties de kracht van waardengedreven handelen enorm is.

Casus

Graag illustreer ik dit met casus uit onze praktijk. Binnen een MT bestond er al geruime tijd een conflict tussen twee MT leden. Doordat de ene manager zijn werk niet goed deed, had de andere manager een probleem. De CEO wist ervan. Hij heeft als belangrijkste waarde, integriteit. Toch kon de CEO geen goed moment vinden om dit probleem op te lossen. Te lang heeft zijn geconditioneerde gedrag gewonnen. Zijn angst was de baas. Hij bedacht excuses waarom hij het probleem nog even kon laten liggen.
Door veel te oefenen met gedrag dat past bij de waarde integriteit, werd het hem langzaamaan steeds makkelijker om ook integer te blijven in stressvolle situaties. Inmiddels is het probleem op een integere manier opgelost.

Tot slot

  1. Waardenharmonisatie gaat gepaard met veel oefenen. Allereerst moet je daarom voor jezelf héél helder hebben welke waarden voor jouw belangrijk zijn en welke overtuigingen gekoppeld zijn aan je waarden. Voorts dien je twee of drie gedragsregels per waarde te bedenken, die je eenvoudig dagelijks kunt oefenen. Hoe vaker je oefent des te meer je waardegedreven blijft in stressvolle en complexe situaties.
  2. In onze breincoaching staat altijd waardenontwikkeling centraal.

Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog