Blog

Terug naar Blog

Zestien acties om medewerkers te laten groeien en bloeien.

5/5 - (3 stemmen)

In het vorige blog, “Wat zijn goede omstandigheden voor groei en bloei van medewerkers” heb ik geschreven welke waarden nagestreefd moeten worden om een organisatie te creëren waar groei en bloei van de medewerkers centraal staat. De waarden die ik genoemd heb zijn: vertrouwen, waardering, saamhorigheid, autonomie en helderheid. De waarden benoemen is eenvoudig, ze na te streven niet. Daarom heb je een vertaling nodig naar gedrag en/of acties. In dit blog ga ik per waarde een aantal acties benoemen die zorgen dat medewerkers gaan groeien en bloeien.

Woord vooraf

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar een waarde is iets waar je naar streeft. Door je bewust te zijn van de waarde en deze vorm te geven in je dagelijkse handelen, kun jij zorgen dat de waarde daadwerkelijk zichtbaar wordt in je bedrijf. Hierdoor gaan mensen daadwerkelijk ervaren dat er vertrouwen bestaat in de organisatie. Consequent doorgaan met het handelen passend bij een waarde zal zorgen dat de waarde gaat leven.
Veel van de acties passen bij meer dan één waarde. Daarnaast is het ook zo, dat al deze waarden van belang zijn en een totaal vormen. Dit totaal is nodig voor de groei en bloei van de medewerkers.

Vertrouwen

Vertrouwen is iets dat je verdient, niet iets dat er zo maar is. Er zijn een aantal acties die vertrouwen kunnen bevorderen.
1. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Mensen hebben moeite met het geven van vertrouwen als de woorden niet overeenkomen met de acties. Daarom: wees je zeer bewust van je gedrag, als manager wordt je gedrag onder een vergrootglas bekeken, iedereen kijkt naar je, en heeft een mening over je. Als je gedrag vertrouwen opwekt, zal er vertrouwen groeien
2. Praat niet over anderen. Als je problemen met iemand hebt, dan deel je dat niet met iemand anders, maar dan los je dat zelf op. Je gaat in dialoog met deze persoon. Als iemand bij jou komt met problemen, dan zal dat altijd binnen kamers moeten blijven.
3. Laat controle los en geef je vertrouwen aan mensen. Heb er vertrouwen in dat anderen het goed zullen doen.
4. Heb aandacht voor het wel en wee van de medewerkers. Medewerkers zijn mensen met hart en verstand. Aandacht voor beide aspecten zullen het vertrouwen doen toenemen.

Waardering

Een organisatie waar waardering gemeengoed is, is een warme organisatie. Met de volgende acties kan je dit nastreven
5. Als iemand iets goed heeft gedaan, geef zo snel als mogelijk een compliment. Wacht er niet te lang mee en geef dat compliment persoonlijk. Beter even ergens langs lopen dan via een email compliment geven.
6. Delegeer ook complexe werkzaamheden. Door complexe werkzaamheden, te delegeren, geef de je medewerkers macht. Door het delegeren van complexe werkzaamheden, geef je indirect waardering.
7. Voer de ideeën en suggesties van anderen uit. Het is prima medewerkers om ideeën te vragen. Maar het is nog iets anders om deze ideeën en suggesties daadwerkelijk te gebruiken in je organisatie. Mensen gaan zich gewaardeerd voelen als er oprechte aandacht wordt besteed aan de suggesties en ideeën van iedereen.

Saamhorigheid

Bij teamsporten zie je hoe cruciaal deze waarde is. Een hecht team met minder individuele vaardigheden zal vaak winnen van een team waar de individuele vaardigheden an sich hoger zijn. Juist de beleving dat je het met elkaar wilt realiseren is essentieel. Dit is dan ook de kern van saamhorigheid. Met onder andere de volgende acties kun je dit nastreven.
8. Heb veel voor de ander over. Als iemand hulp nodig heeft, bied je dit vanzelfsprekend aan. Je bent je bewust dat het teamwerk essentieel is voor het behalen van een goed resultaat. Elk lid speelt een cruciale rol.
9. Spreek zoveel als mogelijk over wij, in plaats van ik. Je doet het samen, daarom dient in het dagelijkse gesprek zoveel als mogelijk over wij gesproken worden.
10. Geef de organisatiebrede werkzaamheden net zoveel prioriteit als de werkzaamheden van je eigen afdeling of unit. Er bestaan meerdere teams. Het MT team en het team waar je leiding aan geeft. Beide teams hebben saamhorigheid nodig.

Autonomie

Om te kunnen groeien is autonomie onontbeerlijk. Autonomie betekent dat je zelf sturing dient te geven. Autonomie zijn privileges en geen rechten. Overigens blijkt uit onderzoek dat medewerkers die de ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen, vaak met meer plezier naar hun werk gaan en minder ziekteverzuim hebben.
11. Geef medewerkers de ruimte om werk op eigen wijze uit te voeren. (Natuurlijk binnen de geldende richtlijnen en regels).
12. Zorg dat er zo veel als mogelijk beslissingsbevoegdheid bij de medewerkers ligt.
13. Laat medewerkers zelf relaties aangaan met leveranciers, klanten en andere stakeholders.

Helderheid

Bij helderheid is de kern dat je een zeer heldere visie moet hebben waar de organisatie heen gaat en het is essentieel dat je deze visie vaak en wijd verspreid. Ook dient het helder te zijn wat ieders zijn rol is om deze visie tot stand te brengen.
14. Noem in elk overleg dat je hebt, de visie en probeer elk onderwerp te relateren aan deze visie.
15. Zorg dat het voor elke medewerker helder is wat hij/zij moet realiseren, wat hij/zij kan doen als het resultaat mogelijk niet gehaald wordt en wat de consequenties zijn als de resultaten niet worden gehaald.
16. Blijf alert en waakzaam op werkzaamheden die niet passen bij de organisatie en stop deze werkzaamheden.

Tot slot

Acties vertellen ons wat te doen, waarden doen dat niet. Daarom heb ik voor de waarden in het vorige blog, een aantal concrete acties genoemd. Het zijn acties die uit mijn hart en brein kwamen. Als jij nog andere acties hebt, dan zie ik deze graag terug als reactie.

Deel dit bericht

Terug naar Blog