Blog

Terug naar Blog

Word de waan van de dag de baas

5/5 - (1 stemmen)

word de waan van de dag de baasDe waan van de dag betekent dat je hersenen vooral vanuit de automatische piloot zijn gaan handelen. Je wordt geleefd, je reageert op de impulsen, vragen en situaties op een onbewuste manier. Deze onbewust manier is meestal gebaseerd op je gewoontes en je emoties.

Veel mensen leiden aan de waan van de dag

Ik kom de waan van de dag bij heel veel mensen tegen. Deelnemers aan onze trainingen nemen zich voor om te oefenen, helaas steekt de waan van de dag daar vaak een stokje tussen. Ze komen dan naar de vervolgdag met een schuldgevoel, omdat ze toch veel minder hebben geoefend dan ze eigenlijk zouden willen. Ze konden minder met de training bezig zijn, omdat ze werden geleid door de waan van de dag.

Niet iedereen leidt aan de waan van de dag

Het is interessant dat niet iedereen aan de waan van de dag leidt. Er zijn ook voldoende mensen die niet door de waan van de dag worden geleid. Ze zijn prima in staat om planmatig en met focus hun werk te doen. Ook zij hebben het druk, en ook zij hebben veel externe prikkels. Toch lukt het hen wel om adequaat met de waan van de dag om te gaan. Hoe zou dat komen?

Leer gewoontes te ontwikkelen die zorgen dat je planmatig werkt

Zij zijn zeer goed in staat om planmatig te werken. Zij hebben gewoontes eigen gemaakt die zorgen dat ze gefocust blijven en vanuit een planning hun werk doen. Ook bij druk en veel externe prikkels blijven ze in staat om niet primair te reageren maar om bewust te handelen. Want daar zit het grootste verschil!
Het gaat om te leren bewust te handelen en te stoppen met reactief handelen. Bewust handelen betekent dat je continu, een kort moment stil staat, en jezelf de vraag stelt, doe ik nog wel het goede? Hoe weet jij of je het goede doet?

Er is een belangrijke voorwaarde

Er is een belangrijk voorwaarde om te leren om te gaan met de waan van de dag. En dat is inzicht krijgen in wat voor jou belangrijk is. Waar sta jij voor? Wat zijn jouw belangrijkste prioriteiten? Wat wil jij realiseren? Wat is jouw vergezicht? Wat is je visie? Wat wil jij bereiken? De leidinggevenden die ik tegenkom, kan ik onderverdelen in twee groepen. De eerste groep weet heel erg goed wat zij willen bereiken, en weten erg goed waar ze voor staan. De tweede groep heeft veel minder echt nagedacht waar ze voor staan, en wat ze willen bereiken. Je kunt je voorstellen dat de tweede groep veel makkelijker met de waan van de dag meegaat. De tweede groep heeft altijd diverse redenen en excuses paraat.

Weet jij wat je wilt?

Heb jij voldoende helder wat jij wilt? En welke stappen je nodig hebt om daar te komen? Ik ben er van overtuigd dat je eerst goed moet weten wat je wilt bereiken, wie je wilt zijn, hoe je het vorm wilt geven voordat je goed met de waan van de dag om kan gaan. Oftewel eerst je zienswijze ontwikkelen en dan pas oefenen om een gewoonte te ontwikkelen.

Eerste stap

De eerste stap is dus inzicht krijgen in je zienswijze. Dit krijg jij helder door met regelmaat even uit de operatie te stappen en dagelijks voor jezelf minimaal 30 minuten reflectietijd te plannen.
De reflectietijd betekent niet!

  • met je telefoon bezig zijn
  • je mail beantwoorden
  • een dutje doen (ook al zijn dutjes heel goed).

Reflectietijd betekent stilstaan en met je zelf gaan praten, stilstaan bij jezelf. Contact maken met wat jij echt belangrijk vindt.

Tot slot

In de waan van de dag leven is voor veel managers echt een issue. Mijn advies! Start met het helder krijgen waar je voor staat, wat jij wilt door te leren stil te staan. De waan van de dag zal daardoor al een stuk minder worden.

Deel dit bericht

Terug naar Blog