Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: Guido de Valk

Werken vanuit je hart is uit je comfort zone stappen

5/5 - (3 stemmen)

Als je een gelukkig, succesvol en bezield leven wilt leiden, betekent dit dat jij veel meer je hart centraal gaat zetten. Ratio krijgt de plek die het verdient, en dat is in goede harmonie samenwerken met het hart en zorgen voor de juiste acties. (Lees over deze harmonie in het blogartikel harmonie tussen hart en verstand, eerder gepubliceerd op dit blog.)

Werken vanuit je hart

Er zijn altijd consequenties verbonden aan onze acties. Elke actie die wij uitvoeren heeft gevolgen. Dit geldt dus ook als wij meer vanuit ons hart gaan werken. Dus als wij ons hart volgen, heeft dit dus ook consequenties. Ik schrijf dit niet omdat dit ons moet weerhouden om vanuit ons hart te leven, maar ik schrijf dit omdat wij dan kunnen anticiperen. Zouden we te weinig anticiperen, dan zou het kunnen dat we terugkeren in ons oude patroon!

Naar buiten treden

Als je verbonden raakt met je hart, ga je zaken doen die niet meer louter uit oude conditionering en gewoontevorming voortkomen. Je wilt en gaat handelen vanuit je hart. Dit heeft een hele duidelijke consequentie: je treedt op een andere manier naar buiten. Je laat je ziel zien, je laat zien wat voor jou belangrijk is. Je laat veel minder het geëigende pad zien en je laat meer je authentieke ‘ik’ zien. De authentieke, bezielde ik, is echt een andere ik dan de geconditioneerde vaak egogedreven ik. De bezielde ‘ik’ laat zich leiden door het hart en samen met het verstand zorgen ze voor de juiste acties. Een soort duobaan! Je zult het met me eens zijn dat dit normaliter vaak een solobaan is. Regelmatig zal ook ons hart geen enkele rol spelen, en wordt alles rationeel bepaald.
De bezielde ‘ik’ is een ‘ik’ die anderen inspireert, het is een ‘ik’ die iets voor elkaar krijgt, het is ‘ik’ vol passie en enthousiasme.

Mensen kunnen jou als zonderling gaan zien

De meeste mensen hebben geleerd om vooral vanuit cognitie te handelen. Dat is de standaard. Wij hebben geaccepteerd dat wij primair ons ratio moeten volgen. Dus als je je hart gaat volgen, is de kans aanwezig dat mensen je als zonderling persoon gaan zien. Mensen beschouwen je als anders dan anderen. En laten wij er ook geen doekjes om winden. Je bent ook een zonderling. Helaas maar waar. Want het is niet de huidige standaard.

Werken vanuit het hart

Het hart is de zetel van de liefde en van je passie voor de dingen die voor jou echt belangrijk zijn. Werken vanuit je hart betekent derhalve dat je aandacht gaat besteden aan de volgende drie elementen. Zaken die te maken hebben met gevoel en emotie krijgen meer aandacht. Ook je relatie naar jezelf en de relatie naar ander gaat extra aandacht krijgen. Tot slot ga je veel meer aandacht besteden aan je waarden.

Het is nieuw

De meeste mensen zijn geconditioneerd om vooral vanuit cognitie te handelen. Dat is de standaard. Het is gebruikelijk dat we primair ons ratio volgen. Dus als je je hart gaat volgen, is de kans aanwezig dat mensen je als zonderling persoon gaan zien. Mensen beschouwen je als anders dan anderen. En laten wij er ook geen doekjes om winden. Je bent ook een zonderling. Helaas maar waar. Want het is niet de huidige standaard.

Stappen uit je comfort zone

Je comfort zone is het gedrag waar jij je prettig en veilig bij voelt. We zijn dit comfortabele gevoel niet bewust. Zelf als zouden we het bewust zijn, toch durven veel mensen deze zone vrijwel nooit te verlaten. Je verlaat je comfort zone zodra je je gaat begeven in situaties die je nooit eerder hebt meegemaakt of hebt uitgevoerd. Als je niet gewend bent om vanuit je hart te werken, dan ga je uit je comfort stappen als je nu wel vanuit je hart gaat werken. Iets doen wat je nog nooit hebt gedaan, betekent dat je uit je comfort zone stapt. We proberen het een keer en vinden het te eng, en keren weer terug.

Omgaan met werken vanuit je hart

De consequenties van werken vanuit je hart zijn van dien aard dat je gemakkelijk terug kunt vallen naar oud gedrag. Ik merk het bij mijzelf en ik merk het bij mijn klanten. Stappen uit je comfort zone, is niet eenvoudig. De ervaring dat je omgeving je als zonderling gaat zien, is ook niet gemakkelijk. De oplossing is eigenlijk eenvoudig: keer weer terug naar je hart, naar je eigen liefde, naar verbondenheid met jezelf.
Moeilijkheden op ons pad kunnen leiden tot groei, of tot een magistraal leven, is een pad met veel obstakels, deze obstakels hebben wij nodig om te groeien. De beste remedie is ruimte en tijd voor jezelf te creëren zodat jij weer contact kan maken met je hart. Simpel maar zeer doeltreffend. Dus maak contact met je eigen natuur, door te mediteren, door een wandeling, door yoga, door muziek, etc

Tot slot

Werken vanuit ons hart gaat gepaard met consequenties, zoals onze comfort zone verlaten. Wij moeten ons niet laten afleiden, maar terug keren naar verbondenheid met ons hart. Vertrouwen ontwikkelt zich al doende.


Slide

Donderdag 14 september 2023
16:00-17:00 uur

Donderdag 14 september 2023
16:00-17:00 uur

Donderdag 14 september 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Laat je leiden door je intuïtie

Laat je leiden door je intuïtie

Hoe word je meer authentiek?

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk