Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: guido

Wees de baas over je eigen gedachten

5/5 - (2 stemmen)

In crisissituaties ervaren we gemakkelijk erg veel stress. We hebben twee autonome basisreacties op stress. Deze basisreacties worden gevoed door het reptielenbrein. Deze twee basisreacties zijn: vechten of vluchten. Dit is een autonome reactie. Dit betekent dat jij er weinig aan kunt doen. Automatisch reageer je met vechten of vluchten.

Deze basisreacties creëren op hun beurt weer gedachten. En vaak is het dat deze gedachten de baas over je worden.

Boosheid of wachtstand

Graag illustreer ik dit met een voorbeeld. Stel je werkt bij een bedrijf dat het zeer moeilijk heeft door de corona-crisis: doordat je baan op de tocht staat, of omdat men zich binnen het bedrijf onvoldoende aan de maatregelen houden en je bang bent om besmet te raken. Genoeg reden lijkt me om te spreken van stress. Zoals gezegd bij stress zijn er twee basisreacties. Vechten of vluchten. Vechten gaat vaak gepaard met boosheid en oordelen hoe fout de anderen het doen. (Wellicht doen ze het ook fout, maar daar gaat het nu niet om.) Jij gaat aan iedereen vertellen dat jij het beter weet. Echter men luistert niet. De kans is groot dat je alleen maar bozer en wordt. En vast komt te zitten in de boosheid. De boosheid wint het. Al je gedachten worden gevoed door de boosheid.
Een andere reactie is dat je gaat vluchten, je trekt je terug, je bent echt bang. Je gaat in de wachtstand. Je gaat wachten tot de crisis over is. Echter je wordt door dit wachten alleen maar angstiger. Je maakt allerlei gedachten die nu gevoed worden door het brein in wachtstand. Je bent niet de baas over je gedachten.

Gelukkig kan dat ook anders!

Brein

Realiseer je aub dat de gedachten die je gedrag bepalen, een reactie zijn op je brein in crisisstand. En je brein in crisisstand is een automatische reactie op een gepercipieerde onveilige situatie. Je bent niet die reactie! Je bent veel meer dan dat. Echter doordat de reptielenbrein reacties zo gigantisch sterk zijn ga je dat wel denken. Je verdrinkt in je eigen boosheid of in je eigen angst en wanhoop. Je laat je leiden door je gedachten. Je gedachten zijn de baas.

Derde manier

Het brein heeft naast het reptielenbrein ook het menselijk brein. Er het toepassen van het menselijk brein kan je helpen om heel anders met stress om te gaan. Dat is de derde manier. In plaats van de slachtoffer te worden van je reptielenbrein, je automatische stress reactie, ga jij zelf de keuze maken hoe om te gaan met een crisis! Je gaat je eigen gedachten maken.

Gezond verstand

Het menselijk brein is nauw betrokken bij het gebruik van gezond verstand. Gezond verstand is logisch en wijs nadenken wat je kunt doen in een crisissituatie. Dit staat vaak loodrecht op de angstreactie of boosheid reactie. Reacties van het reptielenbrein gaan over overleven. Adequaat met crisis omgaan betekent dat je met creatieve ideeën moet komen. Dat je op een andere manier naar deze situatie moet leren kijken. Ons menselijk brein kan dat. Jij moet dus het menselijk brein aanzetten.

Tot slot

Het breindeel dat vooral aan het werk is, bepaalt het soort gedachten. En daar heb je invloed op! De kern is dus dat je moet leren switchen van reptielenreactie naar gezond verstand.

Slide

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 7 februari 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk