Blog

Terug naar Blog

We kunnen alleen succesvol zijn als wij fouten durven te maken.

5/5 - (1 stemmen)

Mensen maken fouten, wij maken fouten. Fouten maken hoort bij het leven en bij persoonlijke groei. Fouten maken vinden wij niet prettig en daarom willen wij dat voorkomen. Tegelijkertijd kunnen wij alleen maar groeien door te doen. En door iets te doen bestaat er een risico dat wij fouten maken. Persoonlijke groei gaat gepaard met fouten maken. Een interessant dilemma.
Het zou daarom het beste zijn als wij het risico kunnen minimaliseren en de persoonlijke groei maximaal kunnen laten zijn. Wij zouden eigenlijk veel risico’s moeten nemen, maar tegelijkertijd het aantal fouten zo laag mogelijk moeten houden.

Perfectionisme

Wij leven in een cultuur waarin fouten maken eigenlijk niet geaccepteerd wordt. We streven naar perfectionisme en daar past fouten maken niet bij. Dit wil ik graag illustreren met een voorbeeld. In veel bedrijven bestaat er een vorm van beoordelen. Men wordt beoordeeld op het behalen van resultaten. Als men onvoldoende de resultaten behaald, krijgt men een minder goede beoordeling. In dit voorbeeld wordt duidelijk dat wij streven naar goede resultaten en dat er eigenlijk weinig ruimte is voor fouten. Terwijl wij allemaal mensen zijn en toch soms fouten maken. Gewild of ongewild. En juist voor persoonlijke groei is fouten maken onvermijdelijk. Maar onze maatschappij accepteert fouten niet zo. En ik heb zelf ook moeite om te accepteren dat ik fouten mag maken.

Voorbeelden

In de afgelopen periode heb ik twee dingen op een manier aangepakt waarvan ik achteraf zeg, dat ik fouten heb gemaakt. Terwijl ik dit schrijf twijfel ik of ik ze wil delen, omdat mij een angst bekruipt: wat zal de lezer wel denken. Fouten maken, delen wij niet. Ook Guido de Valk heeft moeite om dit te delen. Maar goed. Ik ben er van overtuigd dat falen bij groei hoort. Daarom deel ik mijn fouten. Allereerst heb ik te veel geld uitgegeven aan een advertentiecampagne, die niets heeft opgeleverd. Van te voren wist ik dit eigenlijk wel, maar tegen beter weten in, heb ik het toch maar gedaan. Ik heb ook gefaald bij een team-begeleidingsbijeenkomst in Amsterdam, waar ik te veel bezig was met het resultaat en te weinig met het proces. Als ik tijdens de laatste bijeenkomst bewuster met het proces bezig was geweest, zou de bijeenkomst veel beter zijn geweest. Echter ik heb mij te veel op het realiseren van een resultaat gefocust. (Overigens was de klant wel erg tevreden. Waarschijnlijk heeft het gevoel van falen ook veel met mijn eigen perfectionisme te maken.)
Een zeer openbare gebeurtenis, waar wij allen konden waarnemen dat er fouten werden gemaakt is de net afgeronde kabinetsformatie. Iedereen heeft kunnen aanschouwen dat de oplossing van de VVD om een inkomensafhankelijke ziektekostenverzekering te willen, een fout was. Er blijkt geen enkel onderzoek voorhanden die de effecten weet van deze maatregel beschrijft. En het gaat rechtstreeks in tegen het liberale gedachtengoed van marktwerking etc. Een grote blunder van de onderhandelaars van de kabinetsformatie.

Oplossing

Vroeger dacht ik vaak, dat wij fouten moeten maken. Daar geloof ik niet meer in. Maar wij mogen wel fouten maken. Fouten maken is een menselijk gegeven. Als wij ons willen ontwikkelen zullen wij regelmatig risico’s moeten nemen. En risico’s nemen gaat gepaard met fouten maken. Of wij het willen of niet. De kunst is om de kans tot fouten te minimaliseren.
Je kunt fouten minimaliseren door met vol bewustzijn keuzes te maken en deze uit te voeren. We hebben dus bewustzijn nodig.

Bewustzijn op drie niveaus

Bewustzijnsontwikkeling vindt plaats op drie niveaus. Allereerst het diepere, onzichtbare niveau. Het betreft hier het bewustzijn over je eigen bewustzijn. Je kunt je aandacht naar binnen richten en inzicht krijgen in je eigen aanwezigheid. Hoe bewust je daadwerkelijk bent. Wie zorgt er oor dat je niet wordt geleefd door de drukte van alledag of door je eigen arrogantie? Dat is je eigen bewustzijn. Het bewustzijn van het bewustzijn. Het tweede niveau betreft je eigen bezieling. Dit betekent dat je je bewust bent van je eigen zingeving en hoe je je zingeving vorm gaat geven. Ten derde is het van belang dat je bewust bent wat je wilt bereiken. Dit is het externe niveau, het niveau van de manifestatie. Bewustzijn is op al de niveaus essentieel.

Bewustzijnsontwikkeling

Ik ben ervan overtuigd dat als je voldoende bewustzijn hebt, je eigenlijk niet bang hoeft te zijn voor het dilemma tussen geen fouten mogen maken en risico’s moeten nemen. Daar zal dan een concrete balans in ontstaan.
Echter altijd zal je bewustzijnsontwikkeling aandacht moeten krijgen. Op het diepere en onzichtbare niveau zijn er diverse methoden die je je hierbij helpen zoals meditatie, of mindfulness. Op dit blog zijn diverse artikelen over dit onderwerp verschenen. Op het bezielingsniveau is het van belang om een persoonlijke intentieverklaring te hebben. Een persoonlijke intentieverklaring bestaat uit je missieverklaring, je persoonlijke waarden, je ambitie en je kwaliteiten. Mail mij als je meer wilt weten of een persoonlijke intentieverklaring. En als laatste is het van belang om een goede beeld te hebben van je zichtbare doelen. Wat wil jij bereiken?

Tot slot

Dit blog gaat over het dilemma tussen risico’s nemen en zo min mogelijk fouten maken. Voor persoonlijke groei moeten wij risico’s nemen. Door dit met ons volle bewustzijn te doen, kunnen wij onze risico’s minimaliseren en onze groei maximaliseren.

[grwebform url=”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=mC&webforms_id=8068501″ css=”on” center=”off” center_margin=”200″/]

Deel dit bericht

Terug naar Blog