Blog

Terug naar Blog

Wat te doen bij een gebrek aan zelfvertrouwen?

5/5 - (2 stemmen)

Veel mensen onder ons lijden aan een gebrek aan zelfvertrouwen. Wij voelen ons onzeker. Wij twijfelen. Diverse situaties kunnen ons een gebrek aan zelfvertrouwen doen ervaren: faalangst hij het leveren van een prestatie; wij voelen ons niet op gemak in gezelschap, en wij denken dat wij falen; als iemand kritiek op ons heeft, gaan wij denken dat de ander gelijk heeft en vervolgens gaan wij twijfelen aan onszelf; wij nemen blindelings aan dat de mening van de ander correct is en wij twijfelen of onze mening correct is . Dit gebrek aan zelfvertrouwen heeft als basisfenomeen dat wij onszelf niet vertrouwen. Om een gebrek aan zelfvertrouwen te verminderen moeten wij dus onszelf leren te vertrouwen Een gezond zelfvertrouwen betekent jezelf vertrouwen. Wat betekent jezelf vertrouwen? Dat betekent dat als wij acties ondernemen, wij vertrouwen hebben dat de actie goed is. Dat wij vertrouwen in onszelf houden, ondanks de reacties om ons heen. Als je jezelf vertrouwt, handel je zonder twijfel, in bewustzijn, je houdt vertrouwen dat het oké is. Dit gevoel dat het goed is, komt dus uit jezelf, uit je ongeconditioneerde zelf. (Dit betekent overigens niet dat je arrogant wordt… want je dient altijd naar jezelf te blijven kijken. En je zelf verder ontwikkelen.)

Twijfel

Een gebrek aan zelfvertrouwen betekent twijfelen aan jezelf. Twijfel is de hoofddader die ons zelfvertrouwen doet afnemen. Bij alles wat je onderneemt komt de twijfel boven, bij alles wat je denkt komt de twijfel boven, bij alles wat je ervaart ga je aan je zelf twijfelen. Bij een situatie uit het verleden ga je nadenken over je acties en achteraf vind jij het niet goed. Bij een toekomstige situatie ga je van te voren denken dat het niet zal slagen en bij een situatie in het nu, ga je twijfelen door de reactie van de ander. Twijfel en nog eens twijfel. De twijfel wordt onze werkelijkheid.

Onvoldoende verbinding met je innerlijke natuur

Gebrek aan zelfvertrouwen wordt mijn inziens veroorzaakt door onvoldoende in verbinding staan met je innerlijke natuur. Het wordt veroorzaakt door onvoldoende in bewustzijn te leven. Daardoor laten wij ons leiden door onze condities en omstandigheden. De buitenwereld leidt ons, in plaats van dat wij geleid worden door onze innerlijke wereld. Er zijn daarom gemakshalve twee hoofdredenen waarom wij onvoldoende in verbinding leven met onszelf en dus een gebrek aan zelfvertrouwen ontwikkelen: geconditioneerdheid en onze reactie op omstandigheden die steeds veranderen.

Wij zijn geconditioneerd

Ons zelfvertrouwen heeft voor een deel te maken met je persoonlijkheid. Onze geconditioneerdheid bepaalt onze persoonlijkheid. Geconditioneerdheid betekent dat je gedrag van te voren al bepaald is. Dat je gedachten en gevoelens van te voren al vast staan. Dat wij meestal op een een zelfde wijze zullen reageren. Wij reageren zoals wij gewend zijn. Als ons persoonlijkheid veel condities heeft die ons zelfvertrouwen ondermijnt, hebben wij een gebrek aan zelfvertrouwen.

Onze reactie op omstandigheden die steeds veranderen

Wij denken dat de omstandigheden een vaststaand feit zijn. Maar dat is grote flauwekul, Alles verandert continu. Mensen veranderen ook. Als wij er van uitgaan dat alles hetzelfde blijft, zullen wij continu verrast worden, en zullen wij gaan twijfelen over onze eigen kijk en acties. Deze twijfel is weer de basis van ons gebrek aan zelfvertrouwen. Deze zienswijze is gebaseerd op een foute veronderstelling. Op een onjuiste overtuiging. Deze overtuiging is niet ontstaan vanuit ons bewustzijn, maar gevoed door een onjuiste zienswijze, meegekregen door onze geconditioneerdheid.

Oplossingen

De kern van de oplossing is een persoonlijkheid ontwikkelen die zich minder door condities laten lijden en niet automatisch reageert op de continu wijzigende omstandigheden. Een persoonlijkheid die wordt geleid door een bewust zelf. Een persoonlijkheid ontwikkelen die vanuit binnenuit geïnspireerd wordt. Een persoonlijkheid ontwikkelen die contact heeft met de innerlijke natuur.

Hoe?

Achtereenvolgens bespreek ik vijf elementen.

  1. Allereerst moeten wij ons bewust worden dat wij geconditioneerd zijn. en dat als wij minder door onze condities geleid worden, wij meer zelfvertrouwen gaan krijgen. Reflecteer dus regelmatig over deze kennis.
  2. Ten tweede kan onze geconditioneerdheid verminderen door onszelf te observeren en zelfkennis te ontwikkelen. Deze beoefening is een effectieve beoefening om bewust te worden van onze condities.Wij moeten onszelf naar binnen richten. Wij moeten onze gedachten en gevoelens observeren. Onze condities hebben hun fundament in onze gedachten en gevoelens. Door je zelf naar binnen te richten ontwikkel je een vaardigheid om naar deze gedachten en gevoelens te kijken. Je krijgt inzicht welke patronen er aan ten grondslag liggen.
  3. Ten derde is het van belang nieuwe ervaringen op te doen. Door nieuwe ervaringen gaan wij langzamerhand zelfvertrouwen realiseren. Je kunt nieuwe ervaringen op doen door gerichte acties te ondernemen. Dit hoeven geen acties te zijn die als doel hebben om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Het zijn acties in het licht van het realiseren van je eigen persoonlijke waardevolle doelen. Het zijn vaak wel andere acties dan normaliter.
  4. Dit leidt ons naar het vierde punt: heldere doelen stellen. Doelen kun je stellen als je weet waar je naar toe wilt. Dus word je bewust wat je waardevolle persoonlijke doelen zijn. Wat wil jij, wat is voor jou belangrijk? Wat kan jij nu doen om dat tot stand te brengen?
  5. Als laatste stap is het van belang om tijdens de uitvoering bewust te zijn hoe wij het doen. Wij moeten de kwaliteit om opmerkzaam te zijn tijdens onze acties.

Samenvattend:

De beste strategie voor het verbeteren van ons zelfvertrouwen is: bewust worden dat wij geconditioneerd zijn, onze aandacht naar binnen richten, acties ondernemen om onze waardevolle persoonlijke doelen te realiseren, en tijdens de acties opmerkzaamheid te houden.


Slide
PROEVERIJ NEUROLEIDERSCHAP

ONTDEK IN EEN HALVE DAG
hoe je de kennis van de werking van het brein kunt integreren persoonlijk en professioneel leiderschapSlide
PROEVERIJ NEUROLEIDERSCHAP

ONTDEK IN EEN HALVE DAG
hoe je de kennis van de werking van het brein kunt integreren persoonlijk en professioneel leiderschap


Deel dit bericht

Terug naar Blog