Blog

Terug naar Blog

Wat is leiderschap?

4.2/5 - (8 stemmen)

wat is leiderschap?Er zijn, denk ik, meer dan honderdduizend boeken geschreven over leiderschap. Ik heb inmiddels bijna 200 artikels geschreven over leiderschap. Reden genoeg om eens stil te staan bij de vraag: Wat is leiderschap?

Wat is leiderschap niet

Laten wij eerst eens kijken wat leiderschap niet is.

  • Leiderschap heeft niets te maken met senioriteit. Leiderschap is niet identiek aan de (senior) positie die iemand bekleedt. Iemand kan een hiërarchisch hoge positie bekleden, maar toch geen leider zijn. En iemand kan laag in de organisatie zitten en veel leiderschap laten zien.
  • Leiderschap heeft geen relatie met titels. Het artikel: leiderschap zonder functiebenaming beschrijft dit fenomeen.
  • Leiderschap heeft geen relatie met je titel. Je hebt geen titel nodig om te leiden. Het is gemakkelijk dat iemand die leidt een titel heeft. Maar het is geenszins een eis. Ouders zijn leiders, leraren zijn leiders. Iedereen kan een leider zijn.
  • Leiderschap is niet identiek met populariteit. Soms verbinden wij populariteit of charisma met leiderschap. Iemand die populair is, krijgt vaak het predikaat, “Dat is een goed leider”. Leiderschap is niet identiek aan populariteit. Persoonlijk denk ik dat de beste leiders eerder onzichtbare leiders zijn dan zichtbare en populaire leiders. Het is makkelijk als een leider charismatisch is. Maar een charismatisch leider kan zonder meer een slechte leider zijn.
  • Leiderschap is niet identiek aan management. Hier is reeds erg veel over geschreven. Ik zeg vaak dat leiders mensen managen en managers dingen managen. Wellicht wat kort door de bocht. Toch zit er ook wel een kern van waarheid in. Als je in een organisatie terecht komt met alleen maar managers zal alles prima geregeld zijn, tegelijkertijd zal je ervaren dat je iets mist. Je mist leiderschap!

Wat is leiderschap dan wel?

Er zijn enkele grote leiderschapsguru’s die hier veel over hebben gezegd.

  • Zoals John C. Maxwell. Hij zegt: Leiderschap is invloed. Niet meer en niet minder. Het lijkt mij wat te minimalistisch. Maar het hebben van invloed is zeker een zeer belangrijk element!
  • Volgens John Quincy Adams ben je een leider: Als je anderen inspireert om meer te dromen, meer te leren, meer te doen, en meer te worden. Inspiratie is erg belangrijk en zeker een onderdeel van leiderschap. Toch lijkt het mij een beetje te weinig doelgericht. Ik denk dat naast inspiratie het ook essentieel is dat je weet wat je wilt realiseren.
  • Leiderschap is actie, geen positie. Dit citaat komt van Donald H. Mc Gannon. Daar kan ik mij volledig in vinden. Echter hier mist de focus ook! Leiderschap is meer dan alleen maar actie.
  • Leiderschap is de capaciteit om visie te vertalen naar realiteit. Dit citaat komt van Warren G. Bennis. Bij dit citaat vraag ik mij af waar de mensen zijn gebleven. Daarnaast mag het duidelijk zijn dat visie vertalen naar praktijk zeker van belang is bij leiderschap.

Samenvattend

De vier citaten van de leiderschapsguru’s in beschouwing nemen, denk ik dat er drie essentiële woorden zijn die horen bij een definitie over het juiste leiderschap.
1. Mensen: leiderschap gaat over mensen.
2. Doelgerichtheid: bij leiderschap wil je iets bereiken
3. Invloed: je wilt iets bereiken door mensen te beïnvloeden.

Mijn definitie

Ok, Hier komt mijn definitie:
Leiderschap is het proces van sociale beïnvloeding om mensen optimaal in te zetten zodat doelen worden gerealiseerd.

Tot slot

Er zijn verschillende stijlen om effectief leiderschap vorm te geven: dienend leiderschap, situationeel leiderschap, directief leiderschap, waardengedreven leiderschap etc. Hoe je derhalve beïnvloeding vormgeeft, hoe je mensen optimaal inzet, en hoe je je doelen realiseert, zal voor elke leiderschapsstijl anders zijn.De Valk Leadership Company is expert in leiderschap met de mens en menselijke relaties centraal. We trainen op basis van kennis van het brein.


Slide
PROEVERIJ NEUROLEIDERSCHAP

ONTDEK IN EEN HALVE DAG
hoe je de kennis van de werking van het brein kunt integreren persoonlijk en professioneel leiderschap


Deel dit bericht

Terug naar Blog