Blog

Terug naar Blog

Wat is het ego?

5/5 - (1 stemmen)

Hoe wij met ons ego omgaan, en hoe ons ego met ons omgaat, bepaalt in grote mate, hoe gelukkig en succesvol wij zijn. Hoe ons ego werkt, en of wij door het ego worden geleid valt vooral op in moeilijke situaties. Ik heb dit afgelopen jaar intensief ervaren. Dit blog artikel ( en het volgende blogartikel) gaat over het ego. In dit blogartikel sta ik stil wat het ego is, en in het volgende artikel zal ik stil staan hoe wij goed met ons ego om kunnen gaan.

Wat is ons ego?

Ons ego is ons idee wie en wat wij zijn. Ons ego is wie en wat wij geloven te zijn. Ons ego is hoe wij onszelf waarnemen. Onze waarneming bepaalt dus ons ego. Ons ego is ons zelfbeeld waar wij vervolgens aan moeten voldoen. Vaak is dit zelfbeeld onbewust. En als wij niet voldoen aan dit zelfbeeld, voelen wij ons niet goed.
Wij denken dus dat wij ons ego zijn. Wij grijpen ons vast aan ons ego.

Wij zijn niet ons ego

Het vasthouden aan ons ego is een strategie die per definitie gedoemd is te mislukken. Ons ego heeft geen vaste basis waar wij op kunnen bouwen. Wij grijpen ons vast aan iets dat van nature ongrijpbaar is.
De kern is: dat wij ons identificeren met iets dat vergankelijk is, dat is ons ego. Zodra je financieel wat minder hebt, verandert wie je bent. Zodra je een andere baan hebt, verandert je identiteit..etc… TOCH proberen wij ons wel vast te houden aan iets dat dus vergankelijk is en iets wat continu verandert!

Het leven is meer dan ons ego.

Wij doen ons dus fors tekort. Ons leven kan veel rijker worden als wij verder durven en willen kijken dan ons ego. Als wij ons ego durven los te laten, zullen wij gelukkiger en succesvoller worden. Wij hebben een bewustzijn gekregen. Dit bewustzijn kan ons helpen om minder last van het ego te hebben. Ons bewustzijn kan ons ego door krijgen. En door ons bewustzijn zullen wij ons ego leren loslaten, en meer in vrijheid en liefde leven. In plaats van gegijzelde van je gedachtes en emoties word je getuige van je gedachtes en emoties.

Ontmasker je ego

Zolang wij ons ego niet hebben ontmaskerd, blijft het ego ons misleiden. Wij moeten ons bewust zijn dat wij elke keer een keuze hebben, om ons ego te volgen of om ons bewustzijn te volgen.

Tot slot

Het volgende blog gaat over hoe wij goed met ons ego om kunnen gaan. Klik hier om naar dit blog te gaan: Hoe het ego ons kan kidnappen.

Deel dit bericht

Terug naar Blog
"]