Blog

Terug naar Blog

Wat is een effectieve manier om met werkstress om te gaan

5/5 - (2 stemmen)

slim met stress omgaanEr komt meer en meer werk op ons af. Hierdoor kunnen wij ons gestrest gaan voelen. Stress is een geniepige factor die ons behoorlijk dwars kan zitten. Daar kunnen wij behoorlijk last van krijgen als wij daar niet goed mee omgaan. Wij moeten leren grip te krijgen op deze stress in plaats van dat deze stress grip op ons heeft.

Zelfde werk, minder mensen

Er zijn verschillende externe oorzaken aan te wijzen voor toename van de werkstress. Ik sprak onlangs een buurman en hij zei dat in het team waar hij werkte hetzelfde werk vroeger met 5 man werd gedaan en nu slechts met 2 man. Hij verklaarde dit omdat hij bij een multinational werkt en dat deze als beleid hebben om minder personeel in te zetten ten tijde van crisis. Ik hoor en lees dit meer, minder personeel maar wel hetzelfde werk. Ik denk dat dit ook gauw bij de overheid zal plaats vinden. Ook daar is behoefte aan bezuiniging, maar ik heb niet de indruk dat ook de hoeveelheid werk aan het afnemen is.

Het werk zal ook door steeds minder mensen moeten worden uitgevoerd, gezien de toenemende vergrijzing in combinatie met het stringente vreemdelingenbeleid. Er zullen steeds minder mensen op de arbeidsmarkt participeren.

Toenemende informatie

Een andere factor waarom er meer en meer werk op ons afkomt is de hoeveelheid informatie die ons dagelijks om de oren vliegt. Ik heb het nu over email, twitter, facebook, hyves, nieuwsbrieven, en weblogs. Dit is enorm explosief aan het stijgen. Ik heb wel eens gedacht dat ik fulltime met al deze informatie bezig zou kunnen zijn. En het grote probleem met deze informatie is dat zij ons in de reactie stand zet. En dus niet in een proactieve stand. Maar als je goed met toenemende werkstress om wilt gaan, is een proactieve houding essentieel.

Toenemende complexiteit

Ik kan hier nog niet echt de vinger op leggen, maar ik denk ook dat de informatievoorziening gepaard gaat met toenemende complexiteit van het werk. Als je iets niet weet, kan het je ook niet beïnvloeden, maar als je het wel weet, dan zal het een rol hebben in je werk, en je werk kan hier toenemend complex van worden.

Meer toezicht en controle

Er vindt veel toezicht en controle plaats, en ondanks berichten dat dit afneemt, heb ik daar persoonlijk nog niet veel van ervaren. Meer toezicht en controle betekent meer werk. Dit is een topic dat vooral bij de zelfstandige ondernemer aanwezig is. Meer verslaglegging, meer controle. Naast een reële werkdruk, er moet meer werk worden verricht, is het ook toename van de psychische werkdruk.

Consequentie

In mijn ogen kan het niet anders dat de komende tijd de werkdruk alleen maar verder zal toenemen. Als wij onvoldoende adequaat met deze werkdruk omgaan, dan zal de stress zelf ook nog kunnen zorgen voor meer uitval. Extra uitval betekent ook weer extra druk op de achterblijvers.

Wat te doen?

Om te zorgen dat je minder last hebt van de werkdruk, zijn er verschillende oplossingsrichtingen. Ik richt mij in dit blog louter alleen op de individuele zaken die je zelf kunt aanpakken. (Maar ook het bedrijf kan veel zaken verbeteren waardoor er minder werkdruk is. Dit valt buiten de scoop van dit artikel.

De onderstaande lijst is verre van compleet en is ook niet in volgorde van belangrijkheid. Voel je vrij om met meer tips te komen. Anderen kunnen er zeker wat aan hebben!

 1. Tempo verlagen. Het klinkt waarschijnlijk tegenstrijdig, maar bij toenemende werkdruk is het van belang om je eigen tempo te verlagen. Bij een bepaald tempo geeft versnelling mindere effectiviteit, het tegenovergestelde is waar. Bij een bepaald tempo zal de effectiviteit van je werk afnemen. En zal het je uiteindelijk meer tijd gaan kosten.
 2. Doe het belangrijkste eerst. Wat een open deur. Maar toch is deze wel essentieel. Vaak zijn wij niet bezig met de zaken die echt belangrijk zijn. Deze stellen wij uit. Omdat wij bang zijn, omdat wij lekker in onze comfort zone willen blijven. Er is een andere reden waarom wij dit niet doen. Wij doen de meeste dingen onbewust. Veel mensen vinden zelfs dat wij in een bewustzijnscrisis bevinden. Wij zijn niet bezig om met ons bewustzijn zaken te doen, maar wij zijn bezig om reactief zaken op te pakken. Een adequate attitude voor toenemende werkdruk is, eerst de belangrijkste zaken doen.
 3. Stop met lange of zinloze vergaderingen. Ik heb geen idee of het een persoonlijke ergernis is, maar ik kan niet tegen vergaderingen die als doel hebben om met elkaar te praten. Laatst moest ik weer na zo’n vergadering toe, en ik merk een irritatie bij mijzelf. Heb helder wat het doel van de vergadering is, heb helder waarom je met elkaar om de tafel zit, en hou je aan dit doel. In heel veel gevallen kan de vergadering een stuk korter en het is ook maar de vraag of elke vergadering echt nodig is.
 4. Doelgericht en doelbewust bezig zijn. Tja…eigenlijk weer een open deur. Maar toch goed om deze nog een keer te benoemen. Is het aan het begin van de dag duidelijk wat jij die dag wilt doen? Is het aan het begin van de dag duidelijk wat het resultaat moet zijn? Kun jij een goede inschatting maken van het werk dat gedaan moet worden? Ik werk met doe lijstjes. Essentieel voor mij. Deze lijstjes check ik regelmatig of deze ook nog passen bij het doelbewust werken. Soms doe ik te veel activiteiten die niet bijdragen aan het realiseren van de belangrijke doelen. Dan ziet het er druk uit, maar dan ben ik bezig geweest met de onjuiste dingen.
 5. Mediteer elke dag. Begin elke dag met meditatie. Meditatie zet je geestestoestand in een scherpte, ruimte en kracht die je de dag goed kan gebruiken. Hierdoor kan je beter beslissingen nemen, en zal je je werk efficienter doen. Ik ken ook bedrijven die een meditatieruimte hebben ingericht voor de medewerkers. Medewerkers kunnen hier ook overdag mediteren. Heel goed! Dit zorgt voor uiteindelijk verhoogde effectiviteit.
 6. Efficiënt met technologie om gaan. Soms word ik mij bewust van mijn handigheid met computer en programma’s. Dit gebeurt als ik met anderen samenwerk en zie hoe omslachtig zij bezig kunnen zijn om iets met hun computer te doen. Hoe weinig zij de mogelijkheden gebruiken. Hoe gebruik je word efficient? Hoe gebruik je excel efficient? Hoe gebruik je je inbox efficient? Hoe ga je om met je email, welke programma’s maken je leven en werk efficienter? Welke programma’s versnellen je werktempo. Ik noem een paar tips die mijn efficientie hebben verhoogd.
 • Als ik moet schrijven, dan schrijf ik, dan ben ik niet bezig met opmaak. Het is of schrijven of opmaak.
 • Veel zaken kunnen gesynchroniseerd worden tussen je telefoon, je notebook, en ipad.
 • Start vandaag met Dropbox. Ideaal om je bestanden tussen verschillende devices te gebruiken.
 • Gebruik sneltoetsen.
 • Gebruik een goed planningsprogamma. Ik gebruik Things.. voor ieder is er weer wat anders op de markt.
 • Ga naar www.lifehacking.nl. voor meer tips.

Tot slot

Zijn er nog tips die genoemd moeten worden? Laat svp een reactie achter.

Deel dit bericht

Terug naar Blog