Blog

Terug naar Blog

Wat is dienend leiderschap?

3.7/5 - (8 stemmen)

Ik ben een groot pleitbezorger van de principes van dienend leiderschap en ik beschouw mijzelf ook als iemand die deze zienswijze in zijn dagelijks leven toepast. Het is een succesvolle manier van leiderschap, succesvol in de zin dat bedrijven die met dit concept werken, succesvol zijn en dat medewerkers er met plezier werken. Eenderde van de Fortune lijst van 100 beste bedrijven om voor te werken past de principes van dienend leiderschap toe.
Toch zijn er nog veel mensen en bedrijven die er nog niet van gehoord hebben. En dat verbaast mij, want juist in deze tijd van crisis is dienend leiderschap een zeer goed concept dat ons door deze crisis heen kan helpen.

Dit blogartikel beschrijft kort maar krachtig wat dienend leiderschap is, en hoe je je erin kan bekwamen.
In 1970 publiceerde Robert K. Greenleaf een essay “de dienaar als leider”. Dat was de start van dienend leiderschap.
Maar eigenlijk als je naar de geschiedenis kijkt, bestaat het al heel lang. Ghandi, Desmond Tutu en Jesus waren/zijn dienend leiders en zo zijn er nog veel andere voorbeelden te geven.

Andere zienswijze

Dienend leiderschap is een andere zienswijze op werk en leven. Het dagelijkse wordt verbonden met spiritualiteit. Spiritualiteit in de zin van betekenis geven aan je leven en aan je werk. Het is vanzelfsprekend dat een bedrijf dat dienend leiderschap toepast ook zijn bedrijfsdoelen moet halen. Deze bedrijven combineren dit echter met het creëren van een werkgemeenschap waar visie, waarden, persoonlijke groei en duurzaamheid belangrijk zijn. Men werkt voor het hogere doel, niet voor eigen ego.

[bctt tweet=”Wat zijn de eigenschappen van een dienend leider? Een dienend leider is authentiek! 4 andere eigenschappen lezen?”]

Wat zijn de eigenschappen van een dienend leider?

Volgens James A. Autrey heeft de dienend leider de volgende eigenschappen nodig.

 1. authentiek zijn. In elke situatie ben je dezelfde persoon. Je bent wie je bent
 2. kwetsbaar zijn. Dit betekent dat je eerlijk bent met je gevoel in context met je werk, dat je open bent over twijfels, en angsten, over je eigen idee en over het idee van een ander
 3. ontvankelijk zijn. Betekent dat je open staat voor anderen, andere meningen, andere kijk zonder dit van te voren te beoordelen. Je richt je op het idee niet op de persoon.
 4. aanwezig zijn. Dit betekent dat je al je aandacht richt op hetgeen waar je mee bezig bent, voldoende in harmonie met je persoonlijk waarden en visie. Je leeft in het hier en nu.
 5. nuttig zijn. Wat je doet, moet zin hebben, moet effect resulteren. Je dient jezelf te zien als hulpmiddel in de organisatie. Je helpt de doelen te realiseren.

Hoe bekwaam je je in dienend leiderschap?

Dienend leiderschap is niet een leidersschapsstijl dat je zo even leert. Het is een manier van zijn. Daarom is het erin bekwamen niet een activiteit van even leren, en dan komt het wel goed. Nee zeker niet. Het is een proces waar je je altijd verder in kunt bekwamen. Het is een manier van zijn.
Een training volgen is zeker een stap die je kan nemen. ( De Valk Leadership Company geeft trainingen gebaseerd op dienend-leiderschap. Als je informatie wilt over deze trainingen, klik dan hier om naar de website van De Valk Leadership Company te gaan.)
Het bekwamen in dienend leiderschap doe je door een harmonie te ontwikkelen van zelfobservatie en zelfbewuszijn, kennis van dienend-leiderschap en het doen. Het begint met weten wat dienend-leiderschap voor jou betekent en hoe jij deze omzet in acties. Gewoon dagelijks op je werk. Tegelijkertijd heb je de kwaliteit ontwikkeld om jezelf te observeren en in bewustzijn te leven en te handelen.

Wat doet een dienend-leider?

Kent. M. Keith beschrijft het als volgt:

 • Ontwikkelt zelfbewustzijn. Je wordt je bewust van sterke en zwakke punten. Je wordt je bewust welk impact je woorden en daden op anderen hebben. Je leeft in het hier en nu.
 • Luistert. Je luistert naar de ander zijn/haar behoefte en voorziet er in. Een dienend leider is altijd bezig vragen, luisteren, kijken en denken over wat ze kunnen leren. Een dienend leider begint niet met het antwoord, de procedure, het product of het programma. Een dienend leider begint met te luisteren.
 • Keert de piramide om. Tot het moment dat de richting niet duidelijk is, moet de leider aan de top staan, maar is de richting eenmaal helder, dan verandert de rol van de leider naar een dienend leider op het gebied van implementatie. In plaats van lonely aan de top, verbreed je de top van de piramide, en laat je een team de organisatie leiden.
 • Ontwikkelt collega’s. Mensen besteden zeer veel van hun tijd op het werk. Daarom hebben organisaties de morele plicht om collega’s de kans te bieden, om te leren en het opdoen van ervaring in de breedte van de organisatie. Daarnaast levert het ontwikkelen van collega’s weer voordeel op voor de organisatie in de zin van betere prestaties.
 • Coacht in plaats van controleert. Veel managers geven opdracht en controleren vervolgens of het uitgevoerd wordt. Een dienend-leider inspireert door te zorgen dat mensen het begrijpen, het doel zien en zich persoonlijk betrokken voelen.Maakt energie en intelligentie vrij. Een dienend leider is bezig om de energie en intelligentie vrij te maken. Hij is er van overtuigd dat een ieder deze potentie heeft. Hij doet zijn best om dit vrij te maken.
 • Ziet vooruit. Vooruitzien is een vorm van intuïtie. Dienende leiders houden de toekomst van het bedrijf, mensen en klanten in hun handen. Vooruitzien is bezig zijn met een toekomst die goed is voor iedereen.

Tot slot

Dienend leiderschap krijgt steeds meer aandacht. Daar ben ik blij mee. Leiderschap zou het beste uit de mens moeten halen om met elkaar verder te komen en met elkaar de problemen op te lossen. Dienend leiderschap is een prima methode om dat te verwezenlijken.


Slide

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Gratis Webinar

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog