Blog

Terug naar Blog

Waarom mislukt gedragsverandering te vaak?

5/5 - (3 stemmen)

gedragsverandering

Bedrijven stoeien veel met het vormgeven van gedragsverandering. Ze weten onvoldoende hoe ze dat moeten doen. Ze willen bijvoorbeeld meer uniform handelen, maar helaas lukt deze transitie onvoldoende. Of men is te weinig proactief, men besteedt veel aandacht aan dit gedrag te veranderen, maar toch blijft een grote groep erg reactief. Of men wil meer menselijk leiderschap op de werkvloer, echter de managers laten nog te veel sturend leiderschap zien, ondanks al die trainingen. Hoe zou dit nou komen?

Neuroplasticiteit

Allereerst is het belangrijk om stil te staan wat in het brein gebeurt als mensen gedrag veranderen. In het brein worden nieuwe netwerken aangemaakt. Clusters van hersencellen gaan nieuwe structuren of netwerken vormen. Deze nieuwe structuren representeren het nieuw gedrag. Deze nieuwe structuren worden gevormd doordat men veel oefent. Door het nieuwe gedrag veel te laten zien maakt men nieuwe structuren aan.

Men oefent niet te genoeg

Als men te weinig oefent, ontstaan er geen nieuwe structuren. Dit betekent ook dat het nieuwe gedrag nog niet heeft beklijft. De belangrijkste reden waarom gedragsverandering vaak niet lukt, komt omdat men dus te weinig oefent. Voldoende oefenen is een noodzaak om gedrag te veranderen.

Waarom oefent men te weinig?

Er zijn veel redenen te noemen waarom men te weinig oefent. Ik zal er een paar met je bespreken.
1. Men oefent slechts af en toe. Om optimaal effect te hebben is het noodzakelijk dat je in korte periode frequent oefent. Als je af en toe oefent zijn de impulsen te klein om nieuwe hersenbanen aan te maken. Hierdoor valt men erg snel weer terug in het oude gedrag. Probeer tenminste dagelijks te oefenen en doe dit gedurende 6 weken.
2. Men wordt geleefd door de waan van de dag. Als je gedrag wilt veranderen moet je bewust zijn dat je moet oefenen. Je hebt daar aandacht en concentratie voor nodig. Zonder deze aandacht en concentratie word je gemakkelijk geduwd om het op je oude manier te blijven doen. Dus het is erg belangrijk om heel bewust met de verandering bezig te zijn. Plan tijd om te oefenen! Anders is de kans te groot dat de waan van de dag het overneemt.
3. Veranderen is te stressvol. Het brein is vooral bezig met overleven, en zal proberen om de status quo te handhaven. Gedragsverandering druist hier tegenin. Het brein reageert hierop met het produceren van een stressreactie. Als je dit niet herkent, zal je meegaan met de stressreactie, waardoor je mogelijk besluit om niet te gaan oefenen. Veel managers zijn te empatisch voor deze stress. Hier is minimaal ruimte voor empathie voor de stress. Beter is om aan te moedigen om het nieuwe gedrag te oefenen. Het is ook zeker van belang om dit proces goed uit te leggen.
4. Onvoldoende motivatie. Veel gedragsveranderingen worden van boven opgelegd. Het MT heeft iets besloten en de rest wordt verwacht te volgen. Dit kan best voor weerstand en geringe motivatie zorgen. Voor effectieve gedragsverandering is intrinsieke motivatie nodig. Louter extrinsieke motivatie is vaak niet genoeg. Als er een verandering moet komen dan is het belangrijk om te zorgen dat de mensen zelf eigenaar worden van de verandering. Besteed daarom veel aandacht aan het eigenaarschap van de verandering. Door eigenaarschap te stimuleren zorg je er ook voor dat mensen intrinsiek gemotiveerd worden, ook al is het van boven opgelegd.
5. Men blijft het oude gedrag ook doen. Als je in Engeland wilt autorijden moet je leren om aan de linkerkant van de weg te rijden. Echter als je terugkomt naar Nederland wil je weer rechts rijden. In dit geval wil je niet louter nieuw gedrag leren, maar wil je ook het oude gedrag vasthouden. Bij gedragsverandering op de werkvloer is het vaak niet de bedoeling dat je ook het oude gedrag moet behouden. In veel gevallen moet je werkelijk ergens mee stoppen. Zorg er derhalve voor dat je goed inzicht geeft in welk gedrag men moet stoppen.
6. Er is onduidelijkheid over het nieuwe gedrag. Als je niet goed weet wat je moet oefenen, zal je niet gemakkelijk nieuwe breinstructuren kunnen aanleggen. Ik zal je een voorbeeld geven. Men wil meer klantgericht gaan werken. Dus de boodschap is meer klantgericht werken. Echter het is nu niet duidelijk wat dit nieuwe gedrag precies inhoudt. Ik vermoed dat het voor iedereen een andere betekenis heeft. Het is wijs om nu te zorgen en te benoemen hoe dit nieuwe gedrag er precies uit ziet. Hoe concreter je het kunt maken, des te meer kans op succes!

Tot slot

Gedragsverandering is niet moeilijk. Men ervaart het als moeilijk, omdat men te weinig oefent en te veel gaat praten waarom het niet lukt. Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer je voldoende oefent, je in korte tijd gedrag kunt veranderen. Succes.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog