Blog

Terug naar Blog

Waarom is coaching op basis van breinkennis zo effectief en succesvol?

5/5 - (3 stemmen)

Het brein is hot! Dat zal niemand ontgaan zijn. Op verschillende terreinen kom je het brein tegen, zoals sales, marketing en gezondheid. Dat je ook gecoacht en getraind kunt worden op basis van kennis van het brein is minder bekend. Terwijl coaching en training op basis van breinkennis de meest effectieve vorm van coaching is!

Waarom is coaching op basis van neurowetenschappen zo succesvol?

Coaching op basis van neurowetenschappen is erg succesvol omdat je wetenschappelijk uit kan leggen waarom deze coaching werkt. Veel managers en professionals zijn hoog opgeleid en hebben geleerd om vanuit wetenschap te denken en te handelen. Coaching en training op basis van kennis uit de neurowetenschappen, zorgt ervoor dat men bezig kan gaan met harde feiten in plaats van de softe feiten. Coaching op basis van breinkennis begint met de harde feiten, de biologische redenen van ons gedrag, en de enorme impact die onbewuste emoties hebben op ons denken en op onze productiviteit! Zowel voor onszelf als voor de medewerkers!

Gedragsverandering en breinkennis

De breinwetenschappen legt heel goed uit waarom ons gedrag is zoals het is. Zo kan ik je goed uitleggen wat er in je brein gebeurt als je gestrest bent, of als je in een zekere situatie op een bepaalde manier reageert. De diverse structuren en netwerken van het brein geven je inzicht waarom je gedrag is zoals het is.

Uit onderzoek is gebleken dat als je begrijpt hoe je brein werkt, dit de beste motivator is om nieuw gedrag aan te leren. Coaching gaat namelijk vaak over gedragsverandering. Je doet iets op een bepaalde manier, en door de coaching wil je het op een ander manier doen. De andere manier is een manier die effectiever is. Dit andere, meer effectief gedrag moet zich gaan nestelen in je brein. Dat nestelen bestaat uit neurogenese en neuroplasticiteit. Oftewel de aanmaak van nieuwe hersencellen en de ontwikkeling van nieuwe verbindingen in je brein! Door breincoaching ga je dus nieuwe cellen en nieuwe verbindingen aanmaken!

Uniek samenspel van twee hersennetwerken

Wat je moet doen, en hoe je het moet doen om ander gedrag aan te leren kan dus heel goed vanuit het brein uitgelegd worden. Het brein bestaat uit diverse netwerken. De volgende twee netwerken zijn cruciaal! We hebben een volgersnetwerk en een leidersnetwerk in ons brein. Het volgersnetwerk is het deel van het brein dat onbewust automatisch reageert, terwijl het leidersnetwerk een netwerk is waar onder andere je motivatie en denkvermogen zetelt. Door te interfereren in het unieke samenspel van deze twee netwerken, kan je je eigen gedrag gemakkelijk veranderen!

Het brein is vooral een emotioneel gedreven orgaan

Veel mensen denken dat in ons brein vooral het rationele denken zit. Echter niets is minder waar. Ons brein is vooral een emotioneel gedreven orgaan. Behalve het emotionele netwerk van hersencellen, bestaat het brein uit een mix van neurochemische processen. Deze neurochemie is naast het overdragen van informatie ook mede verantwoordelijk voor gevoelens als vreugde en veiligheid. Als je goed begrijpt hoe je brein en de neurochemie met emoties en gevoelens omgaat, weet je ook goed wat je moet doen om adequaat met stress, angst, frustratie of boosheid om te gaan.

Observant en de geobserveerde

Coaching kan ingewikkeld en bedreigend zijn. Dit komt omdat de observant en geobserveerde een en dezelfde persoon is. (De gecoachte manager gaat naar zijn eigen gedrag kijken. )
Door vanuit de werking van het brein te coachen ontstaat er een natuurlijk afstand tussen de observant de geobserveerde. Hierdoor kan de gecoachte veel beter naar eigen gedrag kijken. Zowel de observant als de geobserveerde gaan vanuit het brein naar het gedrag, gewoontes et cetera kijken. Een natuurlijke afstand is ontstaan. Daarbij komt ook nog dat de coaching op deze manier veel veiliger aanvoelt. En om aan jezelf te werken is veiligheid van groot belang!

Tot slot

We hebben andere leiders nodig. Dat zijn leiders die de mens en waarden centraal zetten.
Het is lange tijd de vraag geweest hoe je kunt zorgen dat je deze leiders opleidt. Ik ben ervan overtuigd dat met training of coaching op basis van kennis van het brein, we kunnen zorgen dat elke leider een mensgerichte en waardengedreven leider wordt!

online coaching
GROEI IN JE LEIDERSCHAP
door

DOOR COACHING OP
BASIS VAN
BREINKENNIS

Deel dit bericht

Terug naar Blog