Blog

Terug naar Blog

Waarom een manager niet op geluk moet managen!

4.5/5 - (4 stemmen)

gelukToen ik 6 jaar geleden met dit blog begon, noemde ik dit blog: gelukmanagement. Ik was er toentertijd van overtuigd dat managen van geluk op het werk een belangrijk doel was. Ik geloof dat niet meer zo. Voortschrijdend inzicht. Geluk is een hype geworden. In dit blogartikel beschrijf ik waarom ik zo veel moeite heb met de gelukshype. Natuurlijk wil ik graag dat iedereen gelukkig is. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat we moeten uitkijken om van geluk op het werk een doel te maken. Mijn stelling in dit artikel is: managers moeten vooral NIET op geluk op het werk managen.

Geluk is een begrip waar nog erg veel verwarring over bestaat.

In veel gevallen wordt geluk en tevredenheid over één kam geschoren. Geluk wordt dan onder andere gekoppeld aan goede externe omstandigheden. Als de omstandigheden dan eens tegenvallen, zijn de mensen ook minder gelukkig! Want geluk is gekoppeld aan externe omstandigheden. Stel je collega heeft beloofd om iets voor je te doen, en je komt erachter dat hij/zij dat niet gedaan heeft, dan zal je wellicht minder gelukkig voelen, zeker omdat je geluk gekoppeld hebt aan externe omstandigheden. Persoonlijk denk ik dat het effectief omgaan met tegenslag en teleurstelling een belangrijker doel van de manager zou moeten zijn, dan het managen dat iedereen gelukkig (=lees tevreden) op het werk is.

Geluk is bijvangst maar niet het doel.

Ik ben enorm geïnspireerd door een aantal mensen, waaronder Viktor E. Frankl. Een van zijn mooiste spreuken is:
“Geluk kan niet worden nagestreefd. Het is het ongewilde bijproduct van toewijding aan een doel dat groter is dan jezelf.” Prachtig!
Een moderne leider moet vol passie zorgen dat hij /zij het beste uit z’n mensen haalt, in goede harmonie met het realiseren van de doelen van de organisatie of afdeling. Als manager kan je dat bereiken door een cultuur te creëren waarin mensen zich goed voelen. En prachtig als zij zich ook gelukkig voelen in deze cultuur. Maar dat is niet het doel van de manager. Het doel is medewerkers potentieel optimaal gebruiken in goede synergie met bereiken van excellente resultaten. Geluk is dan mooi meegenomen.

Geluk nastreven of zorgen dat het werk er echt toe doet, zijn twee verschillende dingen.

Het is belangrijker dat wij werk doen dat er echt toe doet, dan dat wij geluk nastreven. Geluk kan alleen maar bestaan als ongeluk bestaat. Het leven bestaat nu eenmaal uit veel dingen waar we gefrustreerd van raken. Daarom zal geluk nooit blijvend zijn. Het is belangrijker dat wij dus innerlijke vrede nastreven. Innerlijke vreden zullen wij eerder realiseren als wij betekenis kunnen geven aan het leven of aan het werk. Viktor E. Frankl was zich dat ook terdege bewust. Want door betekenis te geven aan zijn verblijf in het concentratiekamp kon hij deze verschrikking overleven. Een manager zou zijn aandacht moeten richten opdat het werk dat mensen doen, er daadwerkelijk toe doet. Dat mensen zich nuttig voelen en een gevoel van bezieling kunnen ervaren!

Geluk neigt naar egoïsme

Ik geloof dat we met elkaar de wereld mooi kunnen maken. Mensen die geluk nastreven doen dat soms louter voor zichzelf. Als je daadwerkelijk een betere wereld wilt, begint dat met jezelf dienstbaar opstellen voor het geluk en welzijn van de ander. De filosofie van dienend leiderschap is daarop gebaseerd. Uit veel onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig geven, vaak het gelukkigst zijn.

Tot slot

Ik vond het een stap om dit artikel te schrijven, maar het komt recht uit mijn hart. Ik ben de oprichter van een blog gelukmanagement. Voortschrijdend inzicht heeft mij doen inzien dat we geen geluk moeten nastreven maar een zinvol leven. Het geluk komt dan vanzelf. Daar ligt vooral de taak van de moderne manager.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog