Waardenlijst

Waardenlijst voor het vaststellen van je persoonlijke waarden

Hieronder zie je een groot aantal waarden staan. Lees ze door en kruis aan bij welke je behoefte aan hebt. Wat is daadwerkelijk een drijfveer voor jou? Kies vervolgens de zeven belangrijkste. Prioriteer deze. Wat is jouw belangrijkste waarde?

Aandachtig leven
Aardig gevonden worden
Actiegerichtheid
Altruïsme
Allianties aangaan
Ambitie
Aanpassingsvermogen
Authenticiteit
Balans werk/privé
Bewustzijn
Creativiteit
Collegialiteit
Comfort
Compassie/mededogen
Continue ontwikkeling
Controle
Dankbaarheid
De beste zijn
Dienstbaarheid
Eerlijkheid
Empathie
Enthousiasme

Familie/gezin
Financiële stabiliteit
Geluk
Gezondheid
Het verschil maken
Humor/plezier
Integriteit
Intuïtie
Je missie vinden
Je missie leven
Leven lang leren
Leiderschap
Liefde/warmte
Loyaliteit
Luisteren
Maatschappelijk betrokken
Macht
Mentorschap/coaching
Moed
Naastenliefde
Nederigheid
Omgaan met onzekerheid
Onafhankelijkheid

Ontwikkeling van vaardigheden
Overvloed
Passie
Persoonlijke groei
Prestatiegericht
Professionaliteit
Respect
Rijkdom
Risico nemen
Schoonheid
Teamwerk
Toewijding
Vergevingsgezind
Vriendschap
Welbevinden
Werkzekerheid
Wijsheid
Zelfdiscipline
Zelfvertrouwen
Zinvolheid
Zorgzaam voor mens en planeet

Deel dit bericht