Blog

Terug naar Blog

Waar moet je rekening mee houden bij leidinggeven op afstand?

5/5 - (1 stemmen)

Door de corona-crisis wordt er veel meer op afstand gewerkt. Managers gaan op afstand leiding geven. Managen op afstand hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, mits je de behoeftes van het brein voldoende aandacht geeft. Dit artikel geeft managers inzicht en adviezen hoe zij op afstand leiding kunnen geven. De inzichten zijn gebaseerd op neuroleiderschap.

Neuroleiderschap

Neuroleiderschap past kennis uit de neurowetenschappen toe voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. De Valk Leadership Company traint met deze kennis. Door te leren het brein te managen, heb je een eenvoudige en krachtige tool te pakken om mensgericht leiding te geven. En te zorgen dat je het beste uit je mensen haalt. Dus de vraag, hoe haal je het beste uit je mensen als je op afstand leiding geeft, kun je het beste beantwoorden met kennis van de werking van het brein. Het brein heeft bepaalde behoeftes, als jij deze behoeftes een plek geeft, zorg je voor krachtige medewerkers, ook op afstand!

Brein-gebaseerd leiderschap

We passen deze neurowetenschappelijke kennis toe in een manier van leidinggeven, die we brein-gebaseerd leiderschap noemen. De kern van brein-gebaseerd leiderschap is te zorgen dat het brein zo goed mogelijk functioneert. Deels door jouw aansturing en deels door te zorgen dat je mensen zelf ook in staat zijn hun brein zo goed mogelijk te gebruiken. De volgende zaken zijn belangrijk voor op afstand leidinggeven:

 1. Een fit brein
 2. Breinveilige context
 3. De juiste mindset
 4. Zorg dat persoonlijke ontwikkeling doorgaat

Stimuleer een fit brein

In brein-gebaseerd leiderschap is het belangrijk om te zorgen dat je mensen hun brein goed gebruiken en daarom fit houden. Het voor zorgen dat men een fit brein heeft, dien je extra aandacht te geven. Hoe doe je dat? Door je medewerkers te stimuleren een gezonde levensstijl te onderhouden, door te stimuleren (lunch) pauzes te nemen, door te stimuleren te bewegen, door te stimuleren planmatig te werken. Meer weten? Volg dan de (klassikale online) training mentale vitaliteit.

Voor een breinveilige context is het belangrijk dat je

 • niet vergeet dat het brein een sociaal orgaan is
 • regelmatig zorgt voor informatie over algemeen ontwikkelingen van het bedrijf.

Het brein is een sociaal orgaan.

Het brein zorgt voor de continue interactie met de buitenwereld. Deze interactie moet actief gevoed blijven worden. Vergeet je het sociale orgaan aandacht te geven, zal het brein minder goed functioneren. Het is daarom belangrijk om regelmatig contact te maken. Het liefst via telefoon of teleconferentie. Gebruik email en whatsapp voor helderheid over taken, en gebruik telefoon of cam-chat om het sociale brein te activeren. Het sociale brein activeer je bovendien door je interesse te tonen, en samen een virtueel kopje koffie te drinken. Zorg ook dat al de leden van je team frequent sociaal contact met elkaar houden.

Frequente informatie over algemene ontwikkelingen van je bedrijf

Als mensen niet meer frequent op kantoor komen is de kans aanwezig dat ze de algemene informatie minder tot zich kunnen nemen. Dat is jammer, en kan gevaar opleveren. De context van het werk, is nodig om je werk goed te doen. Zonder deze context gaat het brein zich onveilig voelen. Hoe kun je zorgen voor frequente informatie over ontwikkelingen? Bijvoorbeeld door een wekelijkse keek op de week te schrijven, waarin je vertelt wat er gaande is in het bedrijf.

Voor de juiste mindset is het belangrijk dat je

 • Stuurt op resultaten
 • Vragen stelt en goed leert te luisteren

Sturen op resultaten

Hoe zorg je dat iemand weet wat hij of zij moet doen zonder dat jij de hele tijd over de schouder meekijkt? Je moet zorgen dat het helder en duidelijk is welke resultaten je verwacht.

 • Wanneer moet wat klaar zijn?
 • Welke kwaliteitscriteria hanteer je?
 • Wanneer ben je tevreden?

Deze duidelijkheid is eigenlijk wellicht vaak nog het moeilijkste. Hoe helder heb jij je verwachtingen? Vaak zijn het algemene richtingen. Maar dat is nu niet meer genoeg. Het brein is makkelijk afgeleid, en heeft om goed en gefocust te werken, zeer heldere kaders nodig. Dat lukt beter wanneer jij duidelijk en helder bent. Zonder deze helderheid gaat het brein makkelijk in het overlevingsnetwerk. Er wordt wel geleverd, maar wat de kwaliteit en kwantitateit betreft, minimaal.

Vragen stellen en goed luisteren

Om mensen in de juiste mindset te krijgen dien je vragen te stellen en goed te luisteren. Door te veel te zenden (adviseren is zenden) zorg je ervoor dat het brein niet ‘aan’ gaat, maar ‘uit’ gaat. Een ‘aan’ brein is een brein in de juiste mindset. Een goede vraag zorgt dat de ander ‘aan’ gaat en eigenaar wordt. Hij-zij denkt zelf. De medewerkers handelt en voelt over zijn-haar eigen werk en uitvoering. Een goede vraag is een open vraag met een actiegericht werkwoord. Je stelt een vraag om de ander in zijn kracht te brengen en door goed te luisteren empower je je mensen verder op een krachtige manier.

Zorg dat de persoonlijke ontwikkeling doorgaat

Ook op afstand wil je mensen blijven ontwikkelen. Dat zorgt voor meer tevredenheid en het ontwikkelen is de kern van brein-gebaseerd leiderschap. Agendeer de ontwikkeling en laat dit ook terugkomen in je regelmatige gesprekken.

Tot slot

Leidinggeven op afstand is niet moeilijk als je de kennis van de werking van het brein gebruikt. Je weet dan prima welke behoefte het brein of de mens heeft.

Deel dit bericht

Terug naar Blog