Authenticiteit heeft erg veel voordelen. Een authentiek mens heeft zeer goede self mastery. Hierdoor ga jij die zaken realiseren die echt bij je passen. Authentiek zijn is prima eigen te maken. Daar hebben we de Brain&Mind aanpak® voor ontwikkeld.

Met de Brain&Mind aanpak® word je authentiek door je brein optimaal te gebruiken.

De Brain&Mind aanpak® bestaat uit vier krachtige pijlers.

  1. Beliefs en conditionering voor altijd veranderen
  2. Bewustzijn ontwikkelen en verbreden
  3. Emoties als boodschappers zien
  4. Doelbewust, passievol en consistent handelen

Voordelen van authentiek zijn

Betere relaties

Een goede relatie is een relatie van hart tot hart. Met een diepere verbinding. Door meer authentiek te zijn ga je minder beredeneren en veel meer voelen. Je hart gaat open. Een ‘open’ hart is nodig voor een diepere en echte relatie. Door de authenticiteitscoaching leer je jouw hart op een juiste manier open te stellen. Authenticiteit is identiek aan diepgaand jezelf zijn, oftewel vanuit je hart leven.

Beter slapen

Veel slechte slapers liggen te ‘malen’ in bed. Ze hebben zich de gewoonte eigen gemaakt om veel breinwerk te doen voordat ze gaan slapen, b.v. door op de telefoon te zijn. Alle gewoontes komen voort uit het hebben van een belief dat niet voor je werkt. Door de authenticiteitscoaching ga je dit belief ontkrachten, waardoor je gewoonte van slecht slapen verdwijnt.

Betekenis aan je leven geven

We komen allemaal op aarde met een zielsmissie. Deze zielsmissie wordt vormgegeven door je authentieke zelf. Door de authenticiteitscoaching krijg je meer en meer contact met je authentieke drive en je echte passie. De stap om die passie vorm te geven wordt dan een logische en vanzelfsprekende stap.

Gezonde levenstijl

Veel niet-goede leefstijl gewoontes komen door gedrag dat ontstaat vanuit vertrouwen hebben in een bepaald belief. Daarom blijf je b.v. te veel op de bank, eet je ongezond etc. Dit belief realiseert jouw gedrag en dus je realiteit: in dit geval ongezond gedrag met alle consequenties van dien. Door die beliefs af te breken, ga je niet meer geleid worden deze gewoontes. Met de Brain&Mind aanpak® leer je hoe je minder geleid wordt door je beliefs.

Authentiek spreken

Authenticiteit is de hoeksteen van elke goede presentatie en zonder authenticiteit kun je geen succesvolle spreker zijn. Dat geldt voor spreken in het openbaar als spreken tijdens een vergadering. Dan wordt je gehoord, erkend en herkend! Door je authentieke-zelf te ontwikkelen word je automatisch een authentieke spreker die echt verbinding maakt en waar men graag naar luistert.

Voorkomen van burn-out

Burn-out is een typisch breinproces dat met de Brain&Mind aanpak® snel verholpen kan worden. Waarom? Omdat burn-out 100% ontstaat vanuit onjuiste beliefs. Beliefs die volstrekt niet bij jouw passen maar die wel jouw gedrag dagelijks bepalen. Ze maken dat jij handelt op een manier die niet bij je past en die je uitputten. Louter deze beliefs doen verdwijnen, is ruim voldoende om te zorgen voor het verdwijnen van de burn-out klachten.

Meer zelfzekerheid

Niemand voelt zich 100% zeker al de tijd. Zelfs de meest zelfverzekerde mensen die je kent, hebben periodes van onzekerheid ervaren. Door deze onzekerheid stel je zaken uit. Je vertoont uitstelgedrag. Hierdoor bereik je veel minder dan je zou kunnen. Door authenticiteitscoaching kun je eenvoudig van je onzekerheid afkomen. Je gaat onzekere situaties vanuit je authenticiteit te lijf want je authentieke zelf is niet onzeker.

Leven vanuit een holistisch mensbeeld

Een holistische benadering betekent dat alle delen van jezelf met elkaar verbonden zijn. Een holistisch leven leiden is veel gemakkelijker dan de meeste mensen denken. Een holistische kijk op het leven komt neer op gezonde keuzes voor je lichaam en geest, en de tijd nemen om je op je gezondheid te richten. Een holistisch leven is een levensstijl en een manier van denken. Als je investeert in je authentieke zelf, past daar vanzelfsprekend een holistisch leven bij. Dat ontstaat vanzelf.

Jouw spiritualiteit vormgeven

Een authentiek mens is per definitie spiritueel. Hij is een gegrond spiritueel persoon. Dit betekent dat de spiritualiteit uit jouw eigen basis, vanuit jouw gronding vormgegeven wordt. Het gaat om jouw ervaring, om jouw gevoel en jouw kijk op spiritualiteit. Het is jouw spiritualiteit! Dus heb je het idee dat je heel spiritueel bent, maar kun je het onvoldoende vorm geven. Gegarandeerd dat het met een authenticiteitscoaching wel lukt.

Een succesvol bedrijf

Authenticiteit gaat gepaard met expansie drang. Natuurlijk altijd op een manier die bij jou past. Een authentiek mens wil zijn meerwaarde laten zien, op een manier die bij hem past. Dit geldt ook voor ondernemerschap. Doordat je met authenticiteitscoaching zorgt voor groei in je authentieke talent zal je expansiekracht en doorzettingsvermogen enorm toenemen. En dat is voor ondernemers behoorlijk cruciaal.

Authentiek leiderschap

Authentieke leiders voelen zich vrij om op hun eigen wijze de juiste dingen te doen. Ze hebben geen macht nodig, maar vertrouwen op hun innerlijke kracht en wijsheid om vanuit verbinding en co-creatie succesvol leiding te geven. Hun leiderschap handelt altijd vanuit een integraal perspectief. Met de authenticiteitscoaching leer je geen trucjes maar je maakt contact met de echte zelf. Je wordt dus een leider die vanuit zijn inspiratie leiding geeft.

Aantrekkelijk overkomen

Hoe kom jij over? Aantrekkelijk/magnetisch of dof? Sommige mensen hebben een enorme aantrekkingskracht. In voorkomende gevallen zou je het zelf sexy kunnen noemen. Authenticiteit en aantrekkelijkheid gaan hand in hand. Natuurlijk ben je nu al aantrekkelijk. Echter doordat je je aanpast wordt deze aantrekkelijkheid niet gezien. Ben je onzeker in je relatie met anderen omdat je ervaart dat je niet aantrekkelijk bent? Dan zal een authenticiteitsontwikkeling je zeker enorm ondersteunen

Deel dit bericht