Videoconferentie

Wat is videoconferentie?

Schermafdruk 2015-10-21 14.56.33Videoconferentie maakt gebruik van audio- en telecommunicatie om een coachgesprek tussen de coach en de coachee tot stand te brengen. In de context van de hedendaagse mogelijkheden met video conferentie technologie komt dit neer op levensecht en realtime communiceren, ongeacht de geografische spreiding of devices die de deelnemers gebruiken. Naast dat je elkaar hoort en ziet, kan je ook documenten bekijken, scherm delen, whiteboard gebruiken etc.

Wat heb je nodig?

Videoconferentie vergt tenminste de aanwezigheid van een camera, microfoon, internetverbinding en een computer, tablet of smart-phone dat voor de datatransmissie zorgt. Voor het tot stand brengen van een video conferentie verbinding is software nodig. We gebruiken hiervoor Webex. Het downloaden en gebruik van dit programma zal bij het start van een coachingsprogramma leiderschap worden uitgelegd. Voorts is het gezien de privacy van het gesprek belangrijk dat je afzijdig en rustig kan zitten.

Voordelen van videoconferentie

Goed voor milieu
Iedereen zal een steentje moeten bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Videoconferentie draagt daar aan bij, want we hebben duidelijk CO2 uitstoot doordat er minder wordt gereisd.
Efficiëntie
Coaching met videoconferentie is efficiënt. Het scheelt namelijk ook veel reistijd. Het inplannen zal ook gemakkelijker gaan, het kan vaak tussendoor plaats vinden.
Frequentere en kortere gesprekken
Gezien de reistijd vond een coachgesprek op locatie maximaal eenmaal per maand plaats en duurde vaak 60 -90 minuten. Dit hoeft niet meer want we kunnen coachen zonder te reizen! Door coachen met videoconferentie kunnen we makkelijker kortere en frequentere coachsessies organiseren. Bij ons duurt een coachgesprek via videoconferentie maximaal 45 minuten. We coachen het liefst om de week.
Opname coachgesprek We nemen het coachgesprek op, zodat je het laten nog eens terug kan kijken.
coaching dmv videoconferencing Nadelen van videoconferentie
Een mogelijk nadeel is dat soms de verbinding niet sterk genoeg is, en je last hebt van beelden die bevriezen. Daarnaast ervaren sommige deelnemers bij coaching met videoconferentie dat je minder oogcontact hebt en dat je minder goed de reactie van de ander kan waarnemen. Ook het fysieke contact bij aanvang van het gesprek, ergo handen schudden, lukt niet.

coaching dmv videoconferencing Videoconferentie en coaching op basis van neuroleiderschap
Als je effectief je gedrag wilt veranderen moet je volgens de aanpak die gebaseerd is op neuroleiderschap, voldoen aan drie voorwaarden: bewust, geconcentreerd en focus.

Door op een bewuste, geconcentreerde en gefocuste manier nieuw gedrag te oefenen, zal je snel nieuw duurzaam gedrag ontwikkelen. Dit is een van de reden waarom we een grote voorkeur voor coaching via videoconferentie hebben. Overigens bieden wij ook coaching op locatie aan.

 

Deel dit bericht