Blog

Terug naar Blog

Veel managers doen niet de juiste dingen, hoe verander je dit?

5/5 - (3 stemmen)

“Wij worden niet betaald dat wij een hoofd en handen hebben, maar om deze te gebruiken”

Veel van mijn klanten werken elke dag erg hard. Toch bereiken zij niet wat zij willen bereiken. Ze doen niet het juiste. Hun acties zijn niet effectief. Ze handelen ineffectief. Dit levert bij hen en bij de omgeving veel frustratie op.
Effectief handelen is essentieel voor succes. Effectief handelen wil zeggen dat je de juiste dingen doet, zodat jij het verwachte resultaat bereikt. Veel mensen doen niet het juiste. Dit komt onder andere omdat ze de prioriteiten niet juist leggen, of ze worden te veel geleid door de waan van de dag, of ze laten zich leiden door hun oude patronen. Ze hebben vaak te weinig bewustzijn, ze reageren in plaats van acteren, en ze hebben onvoldoende inzicht wat echt belangrijk is!

Om dit te verduidelijken heb ik een eenvoudig kwadrant gemaakt, vergelijkbaar met het bewust/onbewust en bekwaam/onbekwaam kwadrant. Ik noem dit kwadrant het actiekwadrant.

De actiekwadrant

 

Het actiekwadrant bestaat uit twee dimensies: een dimensie die gaat over het juiste / onjuiste doen en een dimensie die gaat over bewust of niet bewust handelen. Er zijn derhalve in het actiekwadrant vier mogelijkheden:

1. Je doet bewust het juiste
2. Je doet bewust niet de juiste dingen
3. Je doet onbewust de juiste dingen
4. Je doet onbewust het onjuiste.

Effectief handelen gaat dus over de juiste dingen doen. Dat kunnen wij dus bewust en onbewust doen. Als je onbewust het juiste doet, heb je een effectieve gewoonte. Als je onbewust niet de juiste dingen doet, heb je een in-effectieve gewoonte.

In-effectieve gewoontes

In-effectieve gewoonte is een gewoonte die niet datgene oplevert wat je gewenst of gepland had. Je hebt een gewoonte om niet de juiste dingen te doen. Vanuit het brein gezien ben je geconditioneerd om een bepaald breinnetwerk te gebruiken. Je doet automatisch de onjuiste dingen. Het is een onbewust proces, maw je bent je niet bewust dat je op deze manier handelt. Soms kan je nog wel bewust zijn van het feit dat je ineffectieve gewoontes hebt, maar het moment van bewust zijn vindt dan niet op het moment van gebeurtenis plaats. Oftewel de zelfreflectie vindt niet op het moment zelf plaats.

Een voorbeeld

Een technisch specialist is teamleider geworden. Hij is gewend de technische inhoud gebruiken en wil daarom vanuit deze inhoud zijn medewerkers managen. Er wordt echter van hem verwacht dat hij niet de inhoudelijke expert rol toepast maar zich ontwikkelt tot een manager die mensen empowert. Vooral door het aangaan van verbinding en door het toepassen van coachend leiderschap. Het kost hem erg veel moeite om dit nieuwe gedrag aan te leren. Zijn ineffectieve gewoonte is managen op basis van de technische inhoud.

Gewoontes veranderen is moeilijk

Onze hersenen houden niet van veranderen. Automatisch zullen onze hersenen het netwerk kiezen dat het snelst en het minste energie kost. Het onbewuste netwerk van je hersenen wint het daarom meestal van het bewuste netwerk. De krachten om niet te veranderen zijn vaak sterker dan de krachten om te willen veranderen. Daarom hebben wij een zeer krachtig bewustzijn en goede zelfmotivatie nodig. De zelfmotivatie gaat over het verlangen naar de beloning die de verandering met zich meebrengt binnen je eigen waardensysteem. De nieuwe beloning moet aantrekkelijker zijn dan de voordelen van het handhaven van de huidige situatie. Wij gaan alleen maar veranderen als de verandering binnen onze eigen context een voordeel oplevert. Dit is ook goed terug te zien in de principes van neuroleiderschap. Als hersenen in het beloningsnetwerk staan, zijn veranderingen makkelijker te realiseren.

Wat moet je doen effectief te leren handelen?

De verandering van een ineffectieve gewoonte naar een effectieve gewoonte zal gaan van kwadrant 4, naar kwadrant 1, naar kwadrant 2. De verandering begint derhalve met bewustzijnsontwikkeling.

  • Bewustzijnsontwikkeling betekent dat je bewust bent, van jezelf, van je gevoelens, van je gedachten, van je acties van je motivatie etc. Je kunt je bewustzijn op veel manieren trainen, onder andere door mindfulness.
  • De tweede stap is dat je bewust wordt van je ineffectieve gedrag. Ik laat mijn klanten altijd veel oefeningen doen, die hen bewust maakt van dit ineffectieve gedrag.
  • De derde stap is het nieuwe gedrag heel concreet maken. Hoe gaat het nieuwe gedrag er uit zien? In het voorbeeld: wat doet een coachend leider? Hoe ziet dat er uit? Wat doe je?
  • Wat is het voordeel van je nieuwe gedrag? Wat win jij er mee? Benoemd dit expliciet. Probeer overigens deze beloning of voordeel heel concreet te maken. Kun jij de beloning visualiseren?
  • De vierde stap is dat je bewust het oude gedrag stopt, en bewust het nieuwe gedrag start! Dit moet je op een gefocuste en bewuste manier doen. Een gefocuste en bewuste houding die door en door geoefend wordt is cruciaal!
  • Veel oefenen. Je oefent net zolang tot je nieuwe gedrag onbewust gaat.

Tot slot

Effectief handelen is essentieel voor succes. Effectief handelen betekent de juiste dingen doen. Als wij effectiever willen handelen moet we stoppen met het oude gedrag en starten met nieuw meer effectief gedrag. That’s all.

Deel dit bericht

Terug naar Blog
"]