Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Van verdeeldheid naar heelheid

5/5 - (1 stemmen)

De moderne leider heeft ook een helende rol. Daarom heb ik enkele weken geleden een blogartikel geschreven over de geheelde leider. In dat artikel heb ik de nadruk gelegd op de verschillen tussen een geheelde leider en een ongeheelde leider. Als je dit artikel wilt lezen, klik hier. Naast dat de leider moet zich zorgen dat hij/zij zelf heel is, is het ook van belang dat de leider een essentiele rol speelt om zowel de organisatie als de individu te helen. In dit artikel ga ik in op het helen van de organisatie.

Van verdeeldheid naar heelheid

Ik maak het erg vaak mee dat een organisatie zich kenmerkt door verdeeldheid. Er is in veel gevallen helemaal geen sprake van heelheid. Voor meer geluk en succes in een organisatie is het van belang om deze heelheid te herstellen.
Ik denk dat elk lid van de organisatie een rol heeft om de heelheid te herstellen. Echter de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de managers. In dit artikel geef ik een aantal adviezen hoe je van verdeeldheid naar heelheid kunt komen.

Verdeeldheid

Je herkent het vast wel. Een organisatie waar mensen over andere afdelingen praten, waar een eilandjescultuur heerst. De marketingafdeling doet zijn ding op zijn manier en de communicatieafdeling weer op een andere manier, en de salesafdeling weer op een andere manier. Een excellent eindproduct hangt af goede samenwerking. Wanneer in een organisatie verdeeldheid heerst zal dit ten koste gaan van excellente prestaties.

De oplossing: creëren van eenheid

De helende rol van de leider heeft als doel om de organisatie heel te maken.
Er valt veel over dit onderwerp te zeggen, echter de kern van de oplossing ligt in het creëren van eenheid. Eenheid in visie, eenheid in leiderschap, eenheid in waarden, en eenheid in prioriteiten.

Eenheid in visie

Als er geen visie bestaat, kun je heelheid wel schudden. Ieder gaat zijn eigen gang. Dat doet iedereen natuurlijk met goede bedoelingen. Echter net zo veel mensen net zo veel meningen. De weg is vrij naar verdeeldheid en onderlinge spanningen. Het is essentieel dat er een visie is, dat deze door de managers dagelijks wordt gecommuniceerd, en dat elk lid van de organisatie duidelijk heeft wat hij of zij moet doen om deze visie te realiseren.

Eenheid in leiderschap

Wat moet een manager doen? Waarom zijn er managers? Wat wordt er van de managers verwacht? Welke vaardigheden moeten zij bezitten? Dit zijn vragen die eenduidig zouden moeten worden beantwoord als het gaat om eenheid in leiderschap. Als je heelheid wilt realiseren is het van belang om een duidelijk en helder beeld te hebben van het soort leiderschap dat je wilt nastreven.

Eenheid in waarden

Waarden bestaan uit idealen en motieven die een groep met elkaar wil nastreven. Het mag duidelijk zijn dat als er geen gemeenschappelijke waarden zijn, eenheid ook ver te zoeken is. De ene afdeling heeft creativiteit als waarde en de andere afdeling beheersing en de derde afdeling heeft creativiteit als hoogste waarde. Dan kan je nog lang proberen om er een geheel van te maken, maar dat zal je niet lukken. Ik heb het onlangs zelf nog meegemaakt. Iedereen zette zijn eigen waarde voorop. Hierdoor was er vooral verdeeldheid. Het maakte deze groep zwak en wij waren niet in staat om als geheel te opereren.

Eenheid in prioriteit

Als je bovenstaande eenheden kunt realiseren, ben je al heel ver. In de praktijk valt mij op dat er dan toch nog veel behoefte staat, om met elkaar heel duidelijk af te spreken wat nu echt de belangrijkste prioriteit is. Ieder of elke afdeling zal met zijn eigen goede bedoelingen deze willen stellen, toch is het van groot belang om deze prioriteiten met elkaar te delen en zo nodig ook daar eenheid in te realiseren.

Tot slot

Dit blogartikel heeft primair het doel om stil te staan bij het helen van de organisatie. Zoals gezegd een vorige blog ging over de geheelde leider.
In een volgende blog zal ik stil staan bij het helen van de individu. De centrale vraag in dit blog zal waarschijnlijk zijn: hoe breng of houd je medewerkers in balans?


Slide

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Dinsdag 26 januari 2023
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Coachen en trainen met de Brain&Mind aanpak®

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk