Blog

Terug naar Blog

Van probleemgericht naar oplossingsgericht

4.7/5 - (7 stemmen)

probleemgerichtIk ben mijn carrière als huisarts gestart. Vervolgens ben ik als manager gaan werken. Ik wist toen intuïtief dat ik de juiste keuze had gemaakt. Het voelde heel erg goed. Achteraf ben ik deze keuze gaan rationaliseren. Een van mijn conclusies was dat dokters voornamelijk probleemgericht werken. Dat paste niet zo bij mij. Ik geloof dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je een probleem aandacht geeft, groeit het probleem. Ik geef liever mijn aandacht aan onze onuitputtelijke kracht en mogelijkheden.
Als je een probleem hebt, kun je er blijkbaar op twee manieren naar kijken. Je kunt de focus leggen op het probleem of je kunt ervoor kiezen de focus te leggen op de oplossing. In dit blogartikel beschrijf ik het verschil tussen een probleemgerichte manier van probleemoplossing en een oplossingsgerichte manier.

Probleemoplossing

Als er een probleem is, willen we het oplossen. Er zijn twee manieren om een probleem op te lossen: je kunt je focussen op het probleem of je kunt je focussen op de oplossing.
Een voorbeeld zal het helderder maken. Stel je wordt werkloos, je gaat je baan verliezen. Je kunt al je aandacht erop richten dat het vreselijk vervelend is dat je werkloos wordt! En je gaat vervolgens op zoek naar een baan vanuit de gedachte dat je een probleem hebt: “Ik word werkloos, zonder werk heb ik geen geld, zonder werk voel ik me waardeloos, etc.”
Maar je kunt ook op het moment dat je hoort dat je je baan verliest, de aandacht leggen op al de verschillende mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden. Je focust je dan vooral op de oplossing; het krijgen van een nieuwe baan.
Het verschil tussen probleemgericht en oplossingsgericht, zien we ook terug in de bouw van onze hersenen.

Neurowetenschappen

Vanuit de hersenwetenschappen weten we dat er verschillende onderdelen van het brein gebruikt worden als je vanuit een probleem denkt of als je oplossingsgericht denkt. Bij de probleemgerichte manier is de kans groot dat je ook je limbisch systeem activeert. Het limbisch systeem weerspiegelt je emotionele relatie met je gedachten, objecten, mensen en gebeurtenissen. Hierdoor ontstaat er extra ruis in je brein.
In het voorbeeld van werkloos worden, voelt de persoon zich onzeker, gefrustreerd of boos of wat dan ook. Deze emoties worden deels in het limbisch systeem aangemaakt. Dit veroorzaakt letterlijk ruis. Deze ruis beïnvloedt de oplossing.
Een oplossingsgerichte focus richt zich vooral op de toekomst en op het geheel. Hierdoor ben je veel minder emotioneel met het probleem bezig, waardoor je ook minder ruis aanmaakt. Bij een oplossingsgerichte focus probeer je de ruis van het limbisch systeem te remmen, zodat de oplossing alle ruimte heeft zich te manifesteren. De oplossingen zijn daardoor vaak creatiever en minder standaard.

Oplossingsgericht

Onze automatische reactie is het probleem centraal te stellen. Dat is namelijk veel gemakkelijker. Dus als we ervoor willen kiezen de oplossing centraal te stellen, dan kost dat ons extra energie en aandacht. We moeten er even iets voor doen.
Als we de oplossing centraal stellen, gaan we iets creëren in plaats van iets te laten verdwijnen. Dit lukt het beste als we naar de situatie kijken vanuit het perspectief van onszelf in relatie tot het geheel. Vervolgens gaan we ons creatief vermogen zo veel mogelijk activeren. We willen een oplossing creëren. Bij deze methode wordt dus zowel het probleem opgelost als iets gecreëerd. We worden niet belemmerd door onze emoties en het creatieve brein krijgt alle ruimte.

Het verschil

Ik denk dat praktisch gezien het cruciale verschil ligt in de vragen die je jezelf stelt als je een probleem hebt. Bij de probleemgerichte aanpak zullen de vragen vooral gaan over de oorzaak van het probleem. Bij de oplossingsgerichte aanpak zullen de vragen veel meer gaan over de oplossing. Vragen die oplossingsgericht zijn, zijn hoofdzakelijk vragen die je creatieve brein activeren. Een oplossingsgerichte vraag is bijvoorbeeld: “Als je even ophoudt met piekeren en echt op zoek gaat naar een oplossing, wat zou de oplossing dan kunnen zijn? “
In het eerder genoemde voorbeeld over dreigend ontslag zou een oplossingsgerichte vraag kunnen zijn: “ Wat is een stap die je nu kunt zetten om weer een baan te vinden? “

Tot slot

Het lijkt een klein verschil: probleemgericht of oplossingsgericht. Echter de hersenwetenschappen laten zien dat dit verschil niet zo klein is. Dat komt vooral omdat er vanuit de oplossingsgerichte kijk veel meer creatieve kansen komen. Vanuit het probleemgerichte denken worden deze kansen niet zichtbaar. Helaas zetten onze hersenen automatisch de probleemgerichte manier aan. Graag help ik je meer oplossingsgericht te worden.

Slide

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Donderdag 29 september
16:00-16:45 uur

Gratis Webinar

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Jezelf en je team gemotiveerd houden

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog