Blog

Terug naar Blog
sociaal kaptiaal

Van menselijk kapitaal naar sociaal kapitaal

5/5 - (2 stemmen)

Men spreekt in managementland graag over het menselijk kapitaal. Veel trainingen en coaching gaan over het bevorderen van het menselijk kapitaal. Dat is een prima ontwikkeling, toch wil ik graag aandacht vragen voor sociaal kapitaal. Dit is het kapitaal dat we bezitten als een groep zich gaat inzetten voor het realiseren van een inspirerend en belangrijk doel. Het zou mij niet verbazen als de komende tijd zal blijken dat het sociale kapitaal belangrijker is dan het persoonlijk kapitaal. Ik vind het in ieder geval essentieel.

Een manager is zeer goed in staat om dit sociaal kapitaal tot ontplooiing te brengen. In dit artikel geef ik graag een aantal tips hoe je met je eigen gedrag kunt zorgen dat dit kapitaal gaat groeien.

IJsberg model

Er is een veelgebruikt metafoor dat het ijsberg model wordt genoemd. Het ijsberg model is een model dat inzicht geeft hoe zichtbare en onzichtbare processen zich met elkaar verhouden. Onze prestaties en resultaten worden gedreven door ons gedrag. (Ons gedrag en onze prestaties zijn zichtbaar.) Ons gedrag wordt op zich weer geleid door onze emoties en onze gedachten. ( Dit is een onzichtbaar proces.)

Met andere woorden: we worden vooral geleid door onze (onzichtbare) gedachten en emoties.

Onze gedachten en emoties hebben ook weer een bron. Deze komen uit ons brein, uit onze geest. Dat kan automatisch gebeuren en dat kan bewust gebeuren.

Een bewuste manier om prestaties te leveren en die ons brein erg aanspreekt, is te zorgen dat onze gedachten worden gevoed door waarden. Waarden zeggen op een eenvoudige manier wat je belangrijk vindt. Als je op een eenvoudige wijze je gedachten laat vullen met wat je belangrijk vindt, kun je vervolgens gedrag ontwikkelen dat past bij wat je belangrijk vindt. Waarden maken de resultaten nog meer bijzonder. Wanneer je vanuit je waarden gaat handelen laat je ook deze waarden meer leven! Een waardegedreven omgeving is dan ook één van de resultaten!

Waarden en optimale relaties

Iedereen zal het met me eens zijn dat voor een effectief leider relaties erg belangrijk zijn. Een manager wil dat zijn omgeving iets gaat doen. Hoe beter hij/zij dit doet vanuit positieve relaties des te effectiever het is. Je ontwikkelproces naar meer sociaal kapitaal begint dus met het benoemen van waarden die zorgen voor het verbeteren van je relaties.
Ik denk dat ook iedereen eigenlijk wel weet dat als je vanuit integriteit handelt, je empathisch bent, als je op het juiste moment waardering uitspreekt en als er een vanzelfsprekende verbondenheid bestaat, dit een positieve invloed op je relaties heeft. Voor mij zijn integriteit, empathie, waardering en verbondenheid de waarden die ik vind dat een leider moet laten leven om het sociaal kapitaal optimaal in te zetten.

Ik zoom graag verder in op deze waarden.

Integriteit

Integriteit gaat over zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Daarnaast gaat integriteit over ethisch handelen. Ik geloof dat deze twee onderdelen de lading wel dekken. In je werk als manager betekent dit dat je goed bewust moet zijn waar je voor staat! En dat je dit in je gedrag moet laten zien. Het betekent ook dat je integer om moet gaan met bonussen en salarissen. Je kunt nooit goed uitleggen hoe een manager een bonus kan krijgen terwijl er tegelijkertijd ontslagen vallen.
Ontwikkeltip: Wees mindful, ken je waarden, en laat je waarden leven. Verdiep je in het begrip ethisch handelen.

Empathie

Empathie betekent de mogelijkheid om je in te leven in de ander. Voor het sociale kapitaal een essentiële vaardigheid. De manager dient zich te verplaatsen in de ander. Met alle consequenties van dien. Want door de inleving kom je zaken te weten, die soms niet in je koude kleren gaan zitten. Toch is het essentieel! Empathie bevordert de aanmaak van oxytocine. Oxytocine lijkt een belangrijke rol te spelen bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier.

Ontwikkeltip: Elke keer als je contact maakt met een onbekende zorg dat je contact maakt op het menselijke niveau.

Waarderen

Waarderen zorgt voor een positieve maar tegelijkertijd subjectieve beleving van iemand in zijn of haar omgeving. Een manager moet zorgen dat in welke positie iemand zich ook bevindt, deze persoon zich waardeert voelt. Dit kan je onder andere doen, door aandacht aan iemand status te besteden. Hoe iemand zich gewaardeerd voelt is ook heel persoonlijk. De ene persoon voelt zich gewaardeerd met een schouderklopje en bij de ander is het de werkplek. Met empatisch vermogen kan de manager natuurlijk hier een indruk van krijgen.

Ontwikkeltip: verdiep je in al je medewerkers, en onderzoek hoe je desbetreffende persoon kunt waarderen.

Verbondenheid

Ken je het gevoel van de volgende ervaring?
Je komt bij een conferentie, training aan, waar je nog niemand kent. Naarstig zoek je om je heen, “wat zal je doen?” Je bent op zoek naar herkenningspunten. Eerst maar een kopje koffie.
Dit weerspiegelt prima de ervaring als er nog geen verbondenheid is. Zonder verbondenheid ervaar je gevaar. En gevaar betekent uitkijken. Een manager moet actief bezig zijn om verbondenheid met zijn team tot stand te brengen. Dit kan onder andere door de veiligheid te bieden om kwetsbaarheid te tonen. Een tweede essentiële stap is met elkaar de dialoog aan te gaan waarin je eerlijk deelt wat voor jou belangrijk is.

Ontwikkeltip: oefen je kwetsbaarheid in te team.

Tot slot aandacht voor mindfulness

Mindful zijn betekent dat je op een open manier met aandacht aanwezig bent in het hier en nu. Om jezelf ander gedrag aan te leren, is het van groot belang om mindful te zijn. De grote leiders op deze aarde waren allemaal min of meer in staat om vanuit hun aandachtige zijn anders te leren handelen.
Voor jou zal dit ook gelden, want als je niet voldoende aanwezig bent, zul je gewoon je oude gedrag blijven gebruiken. Om deze gedragsverandering tot stand te brengen is het van belang om een mindful houding te ontwikkelen.

Slide

Haal je niet de resultaten die je zou willen?


GUN JE ZELF EEN BREINCOACH

Meer weten? Klik hier!

Haal je niet de resultaten die je zou willen?


GUN JE ZELF EEN BREINCOACH

Meer weten? Klik hier!

Deel dit bericht

Terug naar Blog