Blog

Terug naar Blog
van corrigeren naar ontwikkelen

Van corrigeren naar ontwikkelen

5/5 - (2 stemmen)

van corrigeren naar ontwikkelenStel iemand doet iets niet goed (genoeg). Deze persoon doet een taak niet juist, deze persoon houdt zich niet aan een aantal kaders, of laat gedrag zien dat niet past.
Hoe ga jij daar mee om? De kans is groot dat jij er op een correctieve manier mee omgaat. Althans dat is mijn ervaring. Veel mensen corrigeren de anderen: vertellen wat de ander niet goed heeft gedaan en dat het volgende keer niet meer mag gebeuren.

Corrigeren

Corrigeren kan prima werken. Maar toch is er een betere methode. Voordat ik deze betere methode ga uitleggen, wil ik nog wat zaken toelichten mbt de correctie.

  • Door correctie leg je de nadruk op de taak, de uitvoering of het resultaat van de taak. Je hebt vrij weinig aandacht voor de persoon. Stel je hebt een medewerker die een bepaald rapport niet op tijd heeft opgeleverd. Als je deze persoon correctief benadert, ga je het louter hebben over het niet op tijd aanleveren van een rapport. Echter dat er een persoon bij betrokken is en dat hier een kans ligt voor groei wordt door bezig te gaan met correctie minder belicht.
  • Correctie kan zorgen dat de ander in het overlevingsnetwerk komt. Dit heeft ook weer effecten op het brein. Het overlevingsnetwerk is bezig met overleven. Dus met status quo. De interne leider komt dan niet aan het roer. Interne leider zorgt voor zelfreflectie en groei.
  • Correctie legt de nadruk op de fout en niet op hetgeen ontwikkeld kan worden.
    Door correctie te benadrukken zorg je ervoor dat de ander snel in de verdediging schiet. De verdediging staat dan centraal. Verdediging gaat over de reden waarom iets niet is gelukt. Dat is zeker belangrijk, maar alleen maar als het in de context van groei gebruikt wordt. Bij louter correctie kan verdediging een vluchtroute worden om geen verantwoordelijkheid te nemen.
  • Doordat correctie zo’n heftige reactie kan hebben op de ander, kunnen we dit gaan mijden. We willen liever de confrontatie niet meer aangaan, dus ga je van correctie naar niets doen. Iets wat te vaak gebeurt. Helaas maar waar.

Moet je dus alles door de vingers zien?

Als je niet mag corrigeren, betekent dit dan dat je alles maar door de vingers ziet? Nee, zeker niet. Juist niet. Correctie zorgt niet voor de juiste beweging. Echter het aangeven dat iets niet kan, is super belangrijk. Aan deze mededeling moeten nog twee andere zaken toegevoegd worden. De eerste is toekomst en de tweede is groei & ontwikkeling. Met andere woorden de persoon an zich en zijn of haar toekomstige ontwikkeling dient een plek te krijgen in de dialoog over het feit dat iemand iets niet goed (genoeg) heeft gedaan.

Paradigmashift

Managers anno nu dienen van corrigeren naar ontwikkelen te gaan. Dit betekent wel dat ze helder moeten hebben binnen welke eisen (context, kaders, waarden, doelen, regels etc) gewerkt moet worden. Om vanuit helderheid de ander in ontwikkeling te brengen én te houden. De boodschap van de correctie zit in het formuleren van deze helderheid om vervolgens de vraag te stellen hoe iemand zich gaat ontwikkelen om aan deze eisen te voldoen.

Continue ontwikkeling

Door op deze manier naar ‘fouten’ te kijken, worden fouten een mogelijkheid tot ontwikkeling. En dat past bij leiderschap anno nu. Ik denk dat bedrijven er in deze tijd goed aan doen, om de ontwikkeling van mensen continu op de agenda te hebben. Dat betekent dus naast de mogelijkheid dat mensen trainingen gaan volgen, je managers leert om ontwikkelgericht het gesprek aan te gaan. Managers anno nu kunnen gemakkelijk leren hoe ze hun mensen continu kunnen laten groeien. Dit doe je dus door de paradigmashift van corrigeren naar ontwikkelen vorm te geven.

Tot slot

Streng doch rechtvaardig hoor je vaak. Dit motto past ook bij de paradigmashift van corrigeren naar ontwikkelen. Ik geloof dat de strengheid kan zitten in het helder formuleren van de eisen, zodat de ander goed weet waar hij/zij aan moet voldoen. Zorg er vervolgens voor dat je de gewoonte hebt eigen gemaakt om de ander te faciliteren om aan deze eisen te gaan voldoen. Dat is rechtvaardiging van de strengheid.

Deel dit bericht

Terug naar Blog
"]