Blog

Terug naar Blog

Tips voor een duurzame verandering

5/5 - (1 stemmen)

“Wat ons mensen werkelijk uniek maakt
tegenover andere diersoorten
is de mogelijkheid om onszelf te veranderen
door gebruik te maken van onze geest en onze gedachten.”

Dale Carnegie

Het onderwerp veranderen is behoorlijk complex. En veranderen is moeilijk. Ik heb daarom onlangs twee blogs aan dit onderwerp gewijd. En ik wil vandaag nog een keer over dit onderwerp bloggen.

Wij willen veranderen omdat de verandering ons uiteindelijk beter doet voelen.

Veranderen blijft moeilijk, ik merk dat mijn klanten het moeilijk vinden om met een verandering te starten en ik merk ook dat zij het moeilijk vinden om de verandering vol te houden. Overigens merk ik dit niet alleen bij mijn klanten, maar natuurlijk ook bij mijzelf. Hoe makkelijk ik weer terug val in oud gedrag. Ik blijf altijd hoopvol, omdat er zoveel voorbeelden zijn van mensen, die duurzaam veranderd zijn en ik heb zelf ook een aantal grote veranderingen tot stand gebracht die zeer goed hebben uitgepakt! Ik voel mij er daadwerkelijk beter door.

Motivatie

Om te veranderen heb je een goede motivatie nodig, een hele goede motivatie. Anders blijf je gemakkelijk in je oude patroon zitten. Wij doen het al heel lang op een bepaalde manier, deze manier is zo ingesleten. Dit betekent dat het niet gemakkelijk is om er van af te komen. Het zit nu eenmaal in onze natuur, dat bepaalde gewoontes niet gemakkelijk zijn af te leren, maar verandering is heel goed mogelijk!

Verandering gaat vaak gepaard met negatieve gevoelens

Naast het feit dat gedragspatronen vaak ingesleten zijn, is er nog een ander fenomeen, en dat is, dat het veranderingsproces vaak gepaard gaat met veel vervelende gevoelens zoals angst en onzekerheid. En dit willen wij niet, dus kiezen wij er voor om niet te veranderen. Deze keuze kan onbewust of bewust plaats vinden.

Nog een keer de motivatie!

Dus veranderen kost tijd en is niet eenvoudig. Je moet er echt wat voor doen. Een duurzame verandering lukt alleen maar als je echt gemotiveerd bent! Daarom is het van belang dat je een inspirerende motivatie ontwikkeld. Dit doe je door de waarom vraag te stellen. Waarom wil jij veranderen? Veel van onze motivatie komt niet van onszelf maar komt van buitenaf. Dit is extern gedreven motivatie, die vaak gekoppeld is aan de verwachting op een compliment, ” dat is knap van jou” of die gemotiveerd wordt door het vermijden van straf. Kern is: deze wordt gedreven door externe prikkels. Als je de waarom vraag stelt, ga dan net zo lang door tot dat jij de indruk hebt dat jij je intrinsieke motivatie hebt gevonden. Want een verandering geïnitieerd door een motivatie buiten jezelf is gedoemd tot mislukken.

Motivatie alleen is niet genoeg!

Hebben wij ons motivatie helder dan is het vaak helemaal niet gemakkelijk om ons er door te laten leiden! Dus alleen een intrinsieke motivatie hebben, brengt je er nog niet! Dat komt omdat de motivatie niet echt leeft! De motivatie is grotendeels iets cognitiefs, iets wat wij hebben bedacht, maar het leeft nog niet echt! Het is van belang dat de motivatie gaat leven! Dat kan je realiseren door de nieuwe situatie te visualiseren.

Visualiseer de beoogde situatie!

1. maak een voorstelling hoe je je zou voelen als je de verandering hebt gerealiseerd! Visualiseer hoe jij je voelt in de nieuwe situatie, en hoe deze nieuwe situatie er uit ziet! Wees je bewust welke voordelen aan deze nieuwe situatie kleven! Het feit dat de nieuwe situatie je beter doet voelen, is toch de belangrijkste reden om de verandering aan te gaan!

2. maak deze voorstelling elke dag! Wellicht ’s ochtends voordat je aan de slag gaat! Ook hier geldt dat een eenmalige visualisatie niet voldoende is. Je dient vaker te visualiseren!

Focus op het proces in plaats van het resultaat

Nu laten wij het resultaat los en gaan wij ons focussen op het proces in het ‘nu’. Het beeld van de nieuwe situatie is nodig voor onze motivatie; vervolgens moeten wij in het nu leven, en duidelijk hebben wat wij anders gaan doen. En ons daarop focussen. We richten ons op onze activiteiten in het nu die wij anders willen.

Een motivatie die leeft!

Ok, nu hebben wij een intrinsieke motivatie die leeft. Deze motivatie zorgt dat wij echt willen veranderen. Dan moeten wij heel scherp krijgen wat wij anders willen gaan, doen! Wat wordt de andere actie? Heb een goed beeld welke andere manier jij moet uitvoeren om dat nieuwe resultaat te realiseren!

Oefen elke dag!

Als het om gedragsverandering gaat, duurt het ongeveer 40 dagen oefenen voordat dit nieuwe gedrag in ons systeem is. Dit betekent dat je niet van jezelf hoeft te verwachten dat je het gelijk goed doet. Maar dat dit tijd kost. Zie de verandering als een oefening. Iets dat jij graag wilt leren. Denk maar aan hoe je zwemmen hebt geleerd, of voetballen, of je huidig vak, dat heb je ook met vallen en opstaan geleerd, zo gaat het ook met het aanleren van nieuw gedrag. Gewoon doen, en oefen net zo lang tot je het in je vingers hebt.

Hou vol

Ik schreef zojuist dat het 40 dagen duurt voordat het nieuwe gedrag in ons systeem is. Dit komt omdat het tijd kost om in onze hersenen, nieuwe verbindingen aan te leggen. Daarom is het van belang om vol te houden. EN heb je een terugval, gewoon weer opnieuw beginnen, een ieder kan dit realiseren als

1. hij/zij een intrinsieke motivatie heeft die leeft

2. hij/zij de verandering ziet als oefening,,, en zich focust op het proces

3. hij/zij volhoudt.

Succes!

Deel dit bericht

Terug naar Blog