Blog

Terug naar Blog

Thuiswerken is niet leuk

5/5 - (1 stemmen)

thuiswerken

Ik heb een periode gehad dat ik thuiswerken niet meer leuk vond. Ik vermoed dat er een grote groep mensen is, die thuiswerken nu ook niet leuk meer vindt. In het begin van deze thuiswerkperiode was het anders. Het was nieuw, er waren veel onzekerheden over corona en een algeheel ervaren verantwoordelijkheidsgevoel zorgden dat in het begin men het thuiswerken wel zag zetten. Echter, dat positieve gevoel is aan het afnemen. Het is noodzakelijk dat thuiswerken wel weer leuk wordt. Er vallen namelijk steeds meer mensen uit.

Thuiswerken

In plaats van thuiswerken kunnen we beter zeggen dat we vanuit huis werken. Het is een subtiel verschil, maar wel belangrijk. Je hebt namelijk ook thuiswerkers. Dat zijn mensen die thuiswerken en bewust de keuze maken om thuis te werken. Maar de groep waar ik het nu over heb, zijn mensen die voorheen altijd op kantoor werkten, of veel onderweg waren en nu vanuit huis werken en veel een videoconferencing tool gebruiken om te communiceren en te werken.

Lekker voelen

Voor een lekker werkgevoel zijn een aantal menselijke behoeftes van groot belang. Als je voldoende aandacht aan deze behoeftes geeft, zit je lekkerder in je vel. Vanuit huis werken heeft een negatieve invloed op deze menselijke behoeftes. Dit betekent dat doordat je thuiswerkt, je minder impulsen en mogelijkheden krijgt die zorgen dat je menselijke behoeftes ingevuld worden. Daardoor kan vanuit huis werken steeds minder leuk worden.

Is leuk belangrijk?

Leuk gaat over plezier; plezier hebben als je werkt. Vreugdevol je werk doen. Voor de mens is plezier, je goed voelen belangrijk. Werk dient ook te zorgen dat jij je goed voelt. Werk is niet louter een functioneel gebeuren, werk heeft ook een groot menselijk aspect, werk is een sociaal gebeuren. We werken niet louter om iets te bereiken, maar de weg naar het resultaat is net zo belangrijk. De weg naar het resultaat kan door het vanuit huis werken, uitgekleed raken. Deze weg staat nu bijna los van de menselijk behoeftes. Als we niet uitkijken gaat het alleen nog maar om het resultaat.

Samenwerken

De weg naar het resultaat is wat werken leuk maakt. Hier spelen een aantal aspecten een rol. Ik noem er een paar. Goede samenwerking is een onderdeel van de weg naar het resultaat. Samen een resultaat boeken. Samenwerken maakt werken leuk, inspirerend, en ook op een positieve manier spannend. Nu veel mensen vanuit huis werken, is het belangrijk om samenwerken vanuit huis extra aandacht te geven, zodat je ook het wij-gevoel in deze nieuwe situatie stimuleert. Vergelijk het maar met een voetbalteam dat een wedstrijd wil winnen. Een goed samenwerkend team zal beter presteren.

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfwaardering is een zeer belangrijk aspect om plezier te hebben in je werk. Doordat bij vanuit huis werken je veel minder snel contact hebt, is de kans groot dat je minder gezien en gehoord wordt. Je zelfwaardering kan afnemen. Zelfwaardering kan je onder andere vormgeven door persoonlijke ontwikkeling. Organiseer persoonlijke ontwikkeling ook bij mensen die vanuit huis werken.

Gezelligheid

Mogelijk is het allerbelangrijkste wel dat we vanuit huiswerken de dagelijkse gezelligheid missen, gewoon het keuvelen, de ander aandacht geven en zelf aandacht krijgen, het gezamenlijke kopje koffie, de wandeling in de gang, het vieren van de verjaardag, de slingers op de stoel, de geur van je kantoor, het gemopper, het geklets van de positivo in je groep, de grollen en grapjes. Probeer een vervanging te bedenken van deze gezelligheid. Gezelligheid is superbelangrijk.

Tot slot

De huidige situatie zorgt er niet voor dat werken vanuit huis altijd leuk is. Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat het werken vanuit huis wel leuk is.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog