Blog

Terug naar Blog

Teamontwikkeling, hoe doe je dat?

5/5 - (1 stemmen)

teamontwikkelingExcellente organisaties investeren veel in teamontwikkeling en teamwork. Dit betekent niet dat er één keer per jaar naar de Ardennen wordt gegaan, om met elkaar een survival te doen. Nee, excellente organisatie zijn eigenlijk altijd met teamontwikkeling bezig.

Je kunt het vergelijken met een voetbalteam. Een voetbalteam dat goed met elkaar samenwerkt en echt goed teamwork levert, presteert over het algemeen beter dan een voetbal team dat dit niet doet. Ik ben geen voetbalkenner, maar ik denk dat Nederland vorig jaar bij de Europese voetbalkampioenschappen, onder andere daarom heeft verloren.

Een model van teamontwikkeling dat wij graag gebruiken is het model van Patrick Lencioni. Hij heeft dit model uitgebreid beschreven in zijn boek: Vijf frustraties van teamwork. Dit boek is meer een roman dan een studieboek, daarom is het ook leuk leesvoer. Ik kan het elke manager aanraden om te lezen. Als je op de afbeelding van het boek klikt, word je vanzelf door geleid naar Bol.com.

Vijf frustratie van teamwork

Teamwork

Het boek heeft de subtitel: hoe zorg je ervoor dat samenwerken leuk blijft. En daar gaat teamwork en teamontwikkeling vooral over. Met veel passie en enthousiasme samen met elkaar de doelen van de organisatie realiseren. Helaas zijn er diverse redenen waarom een team onvoldoende goed samenwerkt. Patrick Lencioni noemt dat de vijf frustraties. Gelukkig heeft hij ook voor elke frustratie een oplossing gevonden.

De vijf frustraties met hun oplossingen zijn:
• Afwezigheid van vertrouwen versus men vertrouwt elkaar
• Kunstmatige harmonie versus openlijk de strijd aan over ideeën
• Vaagheid versus steunen besluiten en actieplannen
• Lage standaard versus men spreekt elkaar aan op nakomen van afspraken
• Status en ego versus men focust zich op bereiken van collectieve resultaten

Als een of meer van deze frustratie ruimte krijgt, gaat dat ten koste van het teamwork. En… het is ook zo, dat als je de tegenhanger van de frustratie vormgeeft, je een prima team krijgt. Dus als je aan teamwork wilt doen zorg je voor onderling vertrouwen, voor scherpe dialogen, voor gesteunde besluiten en plannen, voor een cultuur waar men elkaar aanspreekt en voor collectieve resultaten.

Graag geef ik je een korte samenvatting van deze vijf frustraties en de tegenpool.

1. Afwezigheid van vertrouwen versus men vertrouwt elkaar

De wortel van de frustratie ligt in wezen bij degenen die niet bereid zijn om zich binnen de groep kwetsbaar op te stellen. Teamleden die niet in alle openheid hun fouten en zwakheden toegeven, maken het onmogelijk een basis van vertrouwen te leggen. Teamleden die zich in de kern gesteund voelen door de anderen, durven het beste van zichzelf te laten zien, en durven te streven naar verbetering. Ook als dat betekent dat zij zichzelf kwetsbaar op moeten stellen.

2. Kunstmatige harmonie versus openlijk de strijd aan over ideeën

Teams waarin het vertrouwen ontbreekt, zijn niet in staat om zich over te geven aan ongeremde en hartstochtelijk debatten over ideeën. In plaats daarvan verbergen ze zich tot versluierde discussies en commentaren. In goed teamwork worden confrontaties als kansen gezien. Mensen gaan de dialoog niet uit de weg. En men accepteert dat er verschillende meningen kunnen zijn. De scherpe dialoog zorgt voor creativiteit.

3. Vaagheid versus steunen besluiten en actieplannen

Betrokkenheid komt niet vanzelf. Zonder discussies en conflicten is het moeilijk voor teamleden om zich volledig betrokken te voelen bij beslissingen. Door gebrek aan richting en betrokkenheid kunnen medewerkers onverschillig of zelfs cynisch raken. Een team waarvan de leden wel betrokken zijn, treed op als eenheid.

4. Lage standaard versus men spreekt elkaar aan op nakomen van afspraken

Door gebrek aan echte betrokkenheid en engagement gaan teamleden het nemen van verantwoordelijkheid mijden. Werknemers kunnen nog zo geconcentreerd en gedreven zijn, maar als ze een overeengekomen plan van actie niet van harte steunen, vinden ze het moeilijk om teamleden die zich niet houden aan de afspraken, hierop aan te spreken.
Terwijl als je in goede dialoog met elkaar tot afspraken kunt komen, en deze afspraken ook smart hebt gemaakt, het een stuk makkelijker is om elkaar aan te spreken op het niet nakomen van afspraken.

5. Status en ego versus men focust zich op bereiken van collectieve resultaten

Door van elkaar geen verantwoording te vragen, ontstaat er veel ruimte voor iedereen om vooral aan zichzelf te denken. Individuele belangen (bijv. eigen ego, carrière) krijgen voorrang boven de doelstellingen van het team.

Tot slot

Net als bij een ketting met een kapotte schakel, gaat het teamwork en teamontwikkeling achteruit als ook maar een enkele frustratie zich kan ontwikkelen.

Welke frustratie is bij jouw team vooral aanwezig?

Deel dit bericht

Terug naar Blog