Tag - Vertrouwen

De manager van nu: een waardengedreven manager

Mijn dagelijkse drijfveer is dat we een ander managementlandschap krijgen. Een landschap waar -onder andere- ‘wij’ centraal staat in plaats van ik. Dat we niet meer denken in termen van, hoe word ik er beter van, maar dat we denken aan het algemeen belang. Dat we ons niet laten leiden...

Wat de meeste managers niet weten over vertrouwen..

Er wordt veel gesproken en geschreven over leiderschap en vertrouwen. Als er over iets veel geschreven of gesproken wordt, is er vaak een reëel probleem. Blijkbaar zijn velen zich bewust, dat er onvoldoende vertrouwen bestaat tussen MT en uitvoering, of tussen bestuur en management, of tussen teamleden onderling. Tegelijkertijd weten...

Coaching met het brein in gedachten

Wat is coaching? Vanuit de hersenwetenschappen bekeken, betekent coaching dat je je klant, of medewerker faciliteert om nieuwe hersennetwerken aan te maken. Wellicht niet het antwoord waar je aan dacht toen je de vraag “wat is coaching” las. Toch denk ik dat dit antwoord prima weergeeft waar coaching overgaat. De coach(ende...

Zelfvertrouwen ontwikkelen is het begin van leiderschap

Hoe kunnen mensen in een bedrijf denken dat er vertrouwen ontwikkeld kan worden als in het werkproces veel controle momenten zijn ingebouwd? Ik heb het hier over het werkproces dat door mensen wordt uitgevoerd. (Dus niet het volledig geautomatiseerde productieproces.) Het is onmogelijk om mensen vertrouwen te laten ervaren als je...

Situationeel leiderschap in een breinjasje

"A situational leader is anybody anywhere who recognizes that influencing behavior is not an event but a process.” Dr. Paul Hersey Situationeel leiderschap is een leiderschapstheorie met veel bekendheid. Het hoort bij een groep theorieën die stimuleert om per situatie de stijl van leidinggeven aan te passen. Deze methode van beïnvloeding...

Aansturen zonder strepen

Hoe beïnvloed je zonder op je strepen te hoeven (en kunnen) gaan staan? Zonder dat je de mogelijkheid hebt om iemand in officiële gesprekken te beoordelen? Of zonder dat je iemand een promotie kunt geven? Ben je meewerkend voorman/vrouw, coördinator van een team of rechterhand van een leidinggevende? Of ben...

Effectief communiceren gaat beter als je het brein begrijpt

Recente doorbraken in de neurowetenschappen hebben het inzicht vergroot in de drijvende krachten achter al het menselijk gedrag en hoe leiders deze inzichten kunnen gebruiken voor betere prestaties. Deze inzichten kan je ook gebruiken voor een betere communicatie. In dit blog wil ik graag een tipje van de sluier lichten...

De leider zonder ego!

Onlangs zag ik een video van TedxESCP. De spreker was Bob Davids. Hij sprak over ego-loos leiderschap. Ego-loos leiderschap is een thema dat mij erg aanspreekt. Ik wil graag een bijdrage leveren om het aantal leiders met weinig ego te vergroten. Ik denk namelijk dat ego-loze leiders veel problemen in onze...

Mensen in beweging brengen

Nog niet zo lang geleden kwam ik bij een potentiële klant, en de eerste vraag die de klant stelde was: "Mijn mensen zijn niet in beweging te krijgen, kun jij mij adviseren, hoe ik ze in beweging krijg?" Ik heb natuurlijk doorgevraagd, en het bleek dat de mensen plichtmatig naar het...