Tag - Teamontwikkeling

Succesvolle hybride teams

De pandemie is nog niet weg, echter de pandemie gaat langzamerhand wel tot het ‘nieuwe normaal’ horen. Bij het nieuwe normaal hoort ook een nieuwe manier van samenwerken: 'hybride werken'. Er zitten enkele gevaren aan het hybride werken. Het belangrijkste gevaar is dat de informele communicatiekanalen veel minder bestaan. In dit...

Zes ‘breinsleutels’ voor optimaal teamwerk

Teamwerk is een veel gebruikt begrip op de werkvloer, maar dat betekent nog niet dat op veel werkvloeren het teamwerk optimaal is. Wellicht komt dit door het ongrijpbare van teamwerk. Optimaal teamwerk maakt vaak wel het verschil tussen goed werken en excellent presteren. In dit artikel ga ik teamwerk grijpbaarder...

Hoe zorg je voor meer betrokkenheid op de werkvloer?

Betrokkenheid op de werkvloer zorgt voor betere bedrijfsresultaten. De kern van het vergroten van meer betrokkenheid op de werkvloer is het juiste breinnetwerk activeren. Het juiste netwerk is het beloningsnetwerk. Helaas wordt in veel bedrijven vooral het pijnnetwerk geprikkeld. In dit blogartikel leg ik het verschil tussen deze twee netwerken uit....

Hoe breng je een team in een flow?

Leiderschap gaat over het beïnvloeden van mensen om een -vaak belangrijk - doel te realiseren. Leiderschap dat past bij deze tijd zorgt er ook nog voor dat je je mensen in je kracht brengt. Het vergt een bepaalde aanpak om deze beïnvloeding op individueel niveau te doen. Het is weer...

Van menselijk kapitaal naar sociaal kapitaal

Men spreekt in managementland graag over het menselijk kapitaal. Veel trainingen en coaching gaan over het bevorderen van het menselijk kapitaal. Dat is een prima ontwikkeling, toch wil ik graag aandacht vragen voor sociaal kapitaal. Dit is het kapitaal dat we bezitten als een groep zich gaat inzetten voor het...

Hoe zorg je voor meer betrokken medewerkers?

Als managers en medewerkers op een optimale manier met elkaar samenwerken zal de betrokkenheid van een ieder vergroten. Een effectief model om de betrokkenheid van een team te vergroten is het scarf-model. Voordat ik dit model uit ga leggen, laat ik je eerst kennis maken met een casus uit de...

Leiderschap en respect

Afgelopen weken ben ik een aantal keren enorm emotioneel en geïrriteerd geweest, omdat ik - althans zou heb ik het ervaren - niet respectvol bejegend werd. Mensen waren gewoonweg grof naar mij. In één van de keren, werd ik beticht dat ik zou hebben gelogen. Terwijl ik mij daar volledig...

Wat kun je doen om onderling vertrouwen binnen je team te vergroten?

Als er weinig vertrouwen bestaat in een team, gaat er veel tijd, energie en geld verloren. In een sterk team is het onderling vertrouwen groot; derhalve zal er weinig tijd, energie en geld verloren gaan aan onnodig gekissebis. Investering in toename van vertrouwen is daarom een zeer zinvolle investering. Vertrouwen ontwikkelen...

Gedeeld leiderschap is partnerschap in leiderschap

Vanwege mijn werk kom ik regelmatig in contact met verschillende teams. In de meeste gevallen zijn het managementteams. Wat mij in bijna al de teams opvalt, is dat de talenten van de individuele leden onvoldoende aan bod komen in het team. Een ieder functioneert binnen zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied prima....

Teamontwikkeling, hoe doe je dat?

Excellente organisaties investeren veel in teamontwikkeling en teamwork. Dit betekent niet dat er één keer per jaar naar de Ardennen wordt gegaan, om met elkaar een survival te doen. Nee, excellente organisatie zijn eigenlijk altijd met teamontwikkeling bezig. Je kunt het vergelijken met een voetbalteam. Een voetbalteam dat goed met elkaar...