Tag - Mens centraal

Managers: Vergeet mentale vitaliteit niet!

Veel bedrijven zijn in meer of mindere mate met duurzame inzetbaarheid bezig. Ze zien in dat het erg belangrijk is om goed met hun mensen om te gaan. Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Ik merk dat veel bedrijven vitaliteit primair fysiek aanvliegen, met als primaire focus voorkomen...

Het verschil tussen een goede manager en een magistrale leider

In deze crisistijd wordt het echt goed zichtbaar wat het verschil is tussen goed management en goed leiderschap. Voor mij betekent leiderschap dat je de mens centraal en dat je mensen inspireert! Bij management houd je je meer bezig met procedures, processen, controleren en beheersen. Als leiders in deze tijd...

Waarom wint het systeem van de mens?

In de mini-enquête naar de toeslagenaffaire zei premier Rutte, dat de toeslagen-affaire een afschuwelijk ongeluk was. Dat is een interessante beeldspraak want een ongeluk overkomt je. Je gaat niet met opzet een ongeluk veroorzaken. Een hoge ambtenaar die destijds directeuren toeslagen bij de belastingdienst noemen de werking van de belastingdienst...

Stop met analyseren. Start met vragen stellen

Een jaar of 10 heb ik als manager gewerkt. Ik moest toen best veel vergaderen. Ik ben iemand die vergaderen leuk vond. Maar ik irriteerde me wel regelmatig aan de inefficiëntie van veel vergaderingen en gesprekken. Deze inefficiëntie zie ik ook terug als ik managementteams train. Los van het feit dat...

Leiderschap gaat over mensen

Mensen zijn mensen; mensen zijn geen dieren; mensen zijn geen robotten; mensen zijn geen processen. Mensen zijn mensen. Het leiding geven aan mensen is menselijk leiderschap. Als je dus aan mensen leiding geeft, moet je dus je bewust zijn van hoe mensen werken, hoe mensen denken, hoe mensen voelen of...

Zestien tips voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hun hiertoe in staat stelt, evenals de attitude. Duurzame inzetbaarheid richt zich vaak op...

Menselijk leiderschap, een idee-fixe? Nee, zeer haalbaar!

Mijn laatste boek, dat ik in het najaar van 2017 heb gelanceerd, heeft als hoofdtitel: Menselijk leiderschap. Ik geef in dit boek de lezer inzicht hoe hij de transitie kan maken naar een menselijk leider en ook hoe hij vervolgens door menselijk leiding te geven het beste uit de mensen...

Angst op het werk en je brein

Je werk zou een fijne plek moeten zijn, waarin je je veilig voelt. Naast veiligheid zou je je daar moeten kunnen ontwikkelen door met inspirerende uitdagingen bezig te zijn. Ik denk dat iedereen zich hier wel in kan vinden. Desondanks zijn er ook voldoende werkplekken waarin dit niet zo is. Er...

Slecht leiderschap zorgt voor zieke medewerkers

Ziekteverzuim wordt wel gezien als een goede graadmeter hoe een bedrijf met personeel omgaat. Een deel van het ziekteverzuim wordt – direct of indirect – veroorzaakt door de manier dat de manager leidinggeeft. Als managers zorgen voor onvoldoende veiligheid en ze voeren de werkstress op, werken ze ziekteverzuim in de...