Tag - Maak van iedereen een leider

Waar moet je rekening mee houden bij leidinggeven op afstand?

Door de corona-crisis wordt er veel meer op afstand gewerkt. Managers gaan op afstand leiding geven. Managen op afstand hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, mits je de behoeftes van het brein voldoende aandacht geeft. Dit artikel geeft managers inzicht en adviezen hoe zij op afstand leiding kunnen geven. De...

Zestien tips voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hun hiertoe in staat stelt, evenals de attitude. Duurzame inzetbaarheid richt zich vaak op...

Slecht leiderschap zorgt voor zieke medewerkers

Ziekteverzuim wordt wel gezien als een goede graadmeter hoe een bedrijf met personeel omgaat. Een deel van het ziekteverzuim wordt – direct of indirect – veroorzaakt door de manier dat de manager leidinggeeft. Als managers zorgen voor onvoldoende veiligheid en ze voeren de werkstress op, werken ze ziekteverzuim in de...

Een leider anno nu is magistraal in vragen stellen

Onlangs viel het mij weer op. Managers vertellen te veel wat de medewerker moet doen, en zij vragen te weinig. Uit de neurowetenschappen is bekend, dat dit niet effectief is. Als je iemand echt in beweging wilt brengen, als je iemand echt aan het denken wilt zetten, als je iemand andere gewoontes...

De negen meest verwoestende leiderschapsmissers

Van missers kunnen wij leren, maar het is nog beter om ze te voorkomen. Zeker als de misser een groot negatief effect heeft. Eigenlijk een ingewikkeld paradox: 'fouten maken' is nodig om te groeien, maar tegelijkertijd is het beter om fouten te voorkomen. Daarom was ik blij verrast door het...

Hoe zorg je ervoor dat feedback geven wel werkt?!

Ik heb op dit blog frequent artikelen geschreven hoe we het beste uit mensen kunnen halen. Op de juist wijze feedback geven hoort daar zeker bij. Als je op de juiste wijze feedback weet te geven, zullen je mensen en je team betere resultaten boeken. Gegarandeerd. Gezien mijn achtergrond als dokter...

Talentontwikkeling: een cruciale taak voor het management

In mijn werk als leiderschapscoach kom ik erg veel managers tegen. Een onderwerp waar we veel in trainen en coachen en waar behoefte aan is, is talentontwikkeling. Leiderschap anno nu betekent dat je genoeg tijd besteed aan talentontwikkeling. Talentmanagement is een basistaak. We benutten nog niet eens de helft van de...

De uitdaging van de moderne manager: loslaten

Managers moeten volgens mij hun medewerkers optimaal inzetten. Want leiderschap is het proces van sociale beïnvloeding om mensen optimaal in te zetten om bepaalde resultaten te behalen. (Zie meer over deze definitie: het artikel: Wat is leiderschap?.) Managers dienen dus bezig te zijn om te zorgen dat anderen optimaal hun...