Tag - Juiste omstandigheden

Zeven tips voor een optimale werkplek en dus tevreden medewerkers

Om een tevreden en goed werkend team te hebben, zijn optimale werkomstandigheden essentieel! In het artikel: zestien acties om medewerkers te laten groeien en bloeien, heb ik reeds zestien tips beschreven wat je kunt doen om medewerkers optimaal te laten ontwikkelen. Ik ga er graag op door. Het is namelijk echt...

Managen op basis van vertrouwen

Er wordt veel gesproken over het Nieuw Leiderschap. Persoonlijk ben ik ook de mening toegedaan dat het Nieuwe Leiderschap de oplossing is voor onze huidige maatschappelijke en economische topics. Een belangrijk onderdeel van Nieuw Leiderschap is de pardigmashift: managen van wantrouwen naar vertrouwen oftewel veel minder controle. Maar wat is...

Wat zijn de juiste omstandigheden voor persoonlijke groei?

Regelmatig schrijf ik over onze potentie en het feit dat wij neigen veel aandacht aan het zoeken van onze potentie te geven. Mijn stelling: stop met het zoeken naar je ware potentie. Maar richt je aandacht op het creëren van de juiste omstandigheden om het potentieel tot stand te brengen. Dit betekent...