Tag - Gezond leven

Hoe gebruik je optimaal je energie voor je brein?

Wist je dat 20% van onze energie naar het brein gaat? En dat van deze 20% er heel veel energie gebruikt wordt voor de gangbare hersenprocessen en emoties. Dit zijn de onbewuste en geprogrammeerde zaken. Men spreekt over percentages tussen de 80-100% (van deze 20%. ) Dan blijft er maar...

We laten te veel breinkracht liggen

Wist je dat 20 procent van je lichaamsenergie naar het brein gaat? Het brein is qua omvang gemiddeld 1,4 kilo, Dat is ongeveer 2% van je lichaamsgewicht bij een gewicht van 70 kilo. Dus 20% van je energie bedient 2% van het lichaamsgewicht. Voor je lichaam, voor overleving en voor...

Stop met geleefd worden, sta even stil

Heeft de gemiddelde manager tijd voor: - het onderhouden van een fit lichaam? - zorgen voor mentale vitaliteit? - zorgen voor een rijk geestelijk leven? - aandacht besteden aan zijn of haar gezin? Of is de gemiddelde manager vooral bezig om geleefd te worden op het werk, en vergeet dat er naast het werk ook...

De vijf pijlers om beter met werkdruk om te gaan

In het Financieel Dagblad stond op 2 oktober 2018 een artikel over opgebrand zijn door meer werkdruk. De werkdruk zou toenemen, en daarom zouden er ook meer mensen uitvallen vanwege een burn-out. Verder schrijven ze dat het aantal ziekmeldingen vanwege psychische aandoeningen sinds 2013 ruim is verdubbeld. Psychische beroepsziekten zijn...

De kwalijke effecten van chronische stress op het brein

Afgelopen week mocht ik een lezing geven op een symposium dat ging over armoedebestrijding. Ik heb gesproken over de effecten van armoede op het brein. Armoede kan mensen veel stress geven en van de negatieve effecten van chronische stress op het brein is veel informatie voorhanden. De dag erop werd ik...

Zestien tips voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hun hiertoe in staat stelt, evenals de attitude. Duurzame inzetbaarheid richt zich vaak op...

Werkstress los je op met zelfmanagement!

Ministerie van Sociale Zaken heeft al campagnes over werkstress georganiseerd. Dat is goed te begrijpen want stress kost Nederlands bedrijfsleven nu al zo'n 800 miljoen per jaar. (Deze 800 miljoen betreft overigens wel alle vormen van stress en niet alleen maar werkstress.) Wat mij vooral verbaasde van deze campagne is dat...

Neem jij de tijd om te lunchen?

Regelmatig zeg ik tegen mijzelf en tegen klanten dat zij tijd moeten nemen om te lunchen. Ik kom echt vaak tegen dat managers en andere professionals tussendoor hun lunch nuttigen, in plaats van echt even de tijd te nemen. Het is om een aantal redenen erg belangrijk om tijd te...