Tag - Creativiteit

Van probleemgericht naar oplossingsgericht

Ik ben mijn carrière als huisarts gestart. Vervolgens ben ik als manager gaan werken. Ik wist toen intuïtief dat ik de juiste keuze had gemaakt. Het voelde heel erg goed. Achteraf ben ik deze keuze gaan rationaliseren. Een van mijn conclusies was dat dokters voornamelijk probleemgericht werken. Dat paste niet...

Hoe kan je als manager meer creativiteit laten zien?

“Creativiteit is de kunst om je rationele brein uit te zetten” Door creativiteit kunnen bedrijven echt het verschil maken. Creativiteit kan leiden tot innovatie. Innovatie vergroot je kansen op de markt. Daarom is het belangrijk voor managers om eigen creativiteit te ontwikkelen. Tegelijkertijd kijken veel managers tegen creativiteit aan als een...

Lef hebben

"Meeste van onze obstakels zullen wegsmelten, als wij, in plaats van vooraf in een te krimpen, besluiten om ze moedig tegemoet te treden." Orison Swett Marden In onze coachingsprogramma's leiderschap staat waardengedreven handelen centraal. We coachen mens en organisatie om in plaats van geleid te worden door de externe omstandigheden van...

Zo hebben we het altijd al gedaan

Zou het niet fantastisch zijn dat je de beslissingen die je dagelijks moet nemen, gebaseerd zijn op de huidige realiteit? Zou het ook niet prachtig zijn als je kleine veranderingen snel op zou merken, zodat je daar op tijd op kunt anticiperen? Dat is zeker mogelijk, maar dan moet je loslaten...

Gedeeld leiderschap is partnerschap in leiderschap

Vanwege mijn werk kom ik regelmatig in contact met verschillende teams. In de meeste gevallen zijn het managementteams. Wat mij in bijna al de teams opvalt, is dat de talenten van de individuele leden onvoldoende aan bod komen in het team. Een ieder functioneert binnen zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied prima....

Vijftig ‘brein’dodende zinnen

In mijn werk als leiderschapstrainer word ik vanzelfsprekend regelmatig om advies gevraagd. Soms wordt mijn advies gelijk om zeep geholpen. Voordat er naar mijn advies geluisterd kan worden, wordt deze gelijk gekild. Voordat het advies een kans krijgt, wordt het afgeschoten. Dat is een interessant fenomeen. Nu kwam ik onlangs deze...

Hoe moet je je intuïtie volgen?

Als wij keuzes moeten maken, dan zijn er meerdere raadgevers: ons verstand en onze intuïtie. Helaas zijn wij gewend om vooral op ons verstand te vertrouwen. Toch zullen wij ook allemaal wel eens tegen het fenomeen zijn aangelopen dat onze intuïtie of buikgevoel ook mee wilde doen. Dan botsten wij...

De kracht van metaforen

Gisteren had ik een evaluatiegesprek van een leiderschapstraining, en de klant gaf aan dat juist de metafoor als instrument haar enorm geholpen had. Bij de start van het traject, heb ik gevraagd om een beeld te beschrijven van haar huidige situatie. Zij heeft dit onder andere ook moeten beschrijven met...

Interne drijfveren

Onlangs was ik in gesprek met een afdelingshoofd van een overheidsinstelling. Tijdens dit gesprek realiseerde ik mij (wederom) dat er blijkbaar een innerlijke drijfveer bestaat die een grote invloed heeft op onze motieven en acties. Waarom doen wij de dingen die we doen? Waarom leest de ene persoon veel en...

We kunnen allemaal creatief denken

Er bestaat een wijd verbreid misverstand, een onjuiste overtuiging, dat louter wetenschappers, kunstenaars en schrijvers creatief zijn en creatief kunnen denken. Mensen zoals Leonardo da Vinci en Rembrandt laten ons overtuigend zien dat creativiteit bestaat. Maar het is een misverstand om te denken dat deze creatieve denkkracht louter voorbehouden is...