Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Succesvol en bezield, gaat dat samen?

5/5 - (1 stemmen)

Eigenlijk ben ik een grote dromer. Ik heb een enorm positief mensbeeld en denk dat altijd alles weer goed komt. Gelukkig maar. Ik neem ook maar aan dat de reden is geweest dat, toen ik voor mijzelf ben begonnen, ik ook niet zo bezig bent geweest dat het mij niet zo lukken. Eigenlijk leefde ik in een droom, en leef ik nog steeds in een droom. Toch was en is er ook tegelijkertijd veel realiteitsbesef. Want alleen dromen schiet niet op. Er moest ook brood op de planken komen. Ik droomde maar ik had ook duidelijk doelen. Of zoals ik wel eens gelezen heb: dromen zijn doelen zonder deadline. Gelukkig was ik in staat om droom en doelen te combineren. Wat een ogenschijnlijke tegenstelling bleek, bleek in de praktijk goed gecombineerd te kunnen worden.

In dit blog wil ik 5 andere voorbeelden noemen van ogenschijnlijke tegenstellingen die in de praktijk geen tegenstelling bleken!

Bezieling en succes

Succes wordt vaak geassocieerd met materiële rijkdom. Iemand is succesvol als hij een grote auto rijdt, groot huis heeft, belangrijke positie bekleedt, etc. Het komt helaas voor dat men zichzelf gaat verloochenen om deze rijkdom na te streven. Men doet concessies aan wat men eigenlijk belangrijk vindt. Men is de bezieling verloren! Echt succes is niet gekoppeld aan materiële rijkdom, maar aan het verwezenlijken van je bezieling. Of volgens het zeer bekende citaat van Albert Schweitzer: ” Succes is niet de sleutel naar geluk, maar geluk is de sleutel naar succes.’ Met andere woorden als je doet wat je leuk vindt, komt succes automatisch.

Controle versus vertrouwen

In de management principes van het laatste decennium, staat controle voorop! Als je iets wilt bereiken, moet je alles tot in detail controleren. Een teamleider van begin 30 die ik begeleidde vulde haar als werk manager als volgt in: als een medewerker het werk niet goed deed, werd degene extreem begeleid. Een van haar methoden was om elke stap nauwgezet te controleren. Totdat de medewerker helemaal geen eigen initiatief meer toonde. Zij wilde niet meer door haar gemanaget worden! Lang geleden had ik zelf een teamleider die mij helemaal vrij liet. Deze stijl van leidinggeven wordt ook wel laissez faire genoemd. Ik vond het prettig om zoveel vertrouwen te krijgen maar tegelijkertijd heb ik begeleiding enorm gemist! De leiderschapsstijl die de tegenstelling tussen controle en vertrouwen goed oppakt, is de RRR- stijl. Richting geven, ruimte bieden, en resultaten eisen. Op deze wijze geef je vertrouwen aan de uitvoerders, maar je hebt wel gezorgd voor controle. De controle zit vooral in het eindresultaat.

Doelen stellen en in het hier en nu leven

Ik ben al een jaar of twintig actief met meditatie bezig. Meditatie zorgt er voor dat ik in het hier en nu verblijf. Door meditatie voel ik mij mentaal krachtig, Ik laat mij veel minder leiden door al de emoties, gedachten en gevoelens die mij dagelijks bezoeken. Tegelijkertijd heb ik deze emoties, en gedachten nodig. Zonder doel( =gedachte) is het bijna niet mogelijk om iets te bereiken. Als wij onze deadline niet halen, kunnen wij daar behoorlijk zenuwachtig van worden. Deze zenuwen kunnen op zich ook wel weer hun functie hebben. Echter als wij ons te veel focussen op het doel, leven wij niet in het hier en nu. Wij zijn dan vooral bezig op het eindresultaat en de stress kan de overhand nemen. Mijn oplossing is: heb je doelen helder en duidelijk. Laat je doelen vervolgens los.

In opdracht werken en innerlijke behoefte bevredigen

De meesten van ons werken in loondienst. Er bestaat zo’n mythe dat als je in loondienst bent dat je onvoldoende bezig bent om je eigen passie te bevredigen. Deze tegenstelling wil ik graag gelijk bestrijden met het volgende verhaal. Martin Luther King beschrijft deze tegenstelling in het verhaal over de straatveger. “ Als een man geroepen is om straatveger te zijn, dan moet hij de straat vegen zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven muziek componeerde, of zoals Shakespeare poëzie schreef. Hij moet de straat zo goed vegen dat alle hemelse en aardse heerscharen zullen zeggen: Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed.” Hij bedoelde hiermee dat je twee attitudes kan aanmeten. Je kunt je een negatieve houding aanmeten: “ik haat mijn werk, ik heb een vreselijk leven”. Of een positieve houding: “misschien is het niet de allerbeste baan die er is, maar ik ga er 100% voor en niemand zal het beter kunnen dan ik”. Zodra je in staat bent om een innerlijke motivatie te vinden bij welke baan dan ook, zal je groeien en bloeien!

Wij groeten door fouten maken, en fouten maken willen wij voorkomen.

De laatste tegenstelling die ik wil noemen, heb ik ook beschreven in het vorige blog: de negen meest verwoestende leiderschapsmissers. Van missers kunnen wij leren, maar het is nog beter om ze te voorkomen. De kern van de oplossing van deze paradox heeft te maken dat je beide na kan streven. Je kunt nu eenmaal niet foutloos leven. Fouten horen bij ons leven. Tegelijkertijd dient wel het streven te zijn om zo min mogelijk fouten te maken. En als wij dan toch een fout maken, moeten wij onszelf daar niet te veel over veroordelen. Wij kunnen van onze fouten leren en zorgen dat het de volgende keer niet nog een keer gebeurt!

Tot slot

Als jij in staat bent om goed om te gaan met deze tegenstellingen zal je effectiviteit enorm toenemen! Ik ben benieuwd naar de ogenschijnlijke tegenstellingen die jullie zijn tegengekomen.

[rev_slider alias=”slider-2″]

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk