Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: guido

Soft skills zijn belangrijk voor de manager anno nu

4.7/5 - (3 stemmen)

Ik ben meer dan 10 jaar geleden begonnen met De Valk Leadership Company met het verlangen om meer mensgericht leiderschap op de werkvloer te krijgen. Ik zag, en zie dat er steeds meer en meer op cijfers wordt gestuurd, en dat men de mens vergeet. Dat is een slechte ontwikkeling. De mens moet altijd centraal blijven staan. Ik zag ook dat managers vaak niet weten hoe ze mensgericht kunnen leidinggeven. Ze hebben prima geleerd om met ingewikkelde materie om te gaan, maar men is helaas niet altijd goed in staat om goed contact met mensen te maken. Toch bestaat er tegelijkertijd de behoefte om wel adequaat te worden in mensgericht leiderschap.

Soft skills

Bij mensgericht leiderschap gaat het onder andere om de soft skills. De volgende soft skills zijn belangrijk voor de leider anno nu. Vertrouwen opbouwen, luisteren, empathisch zijn, mensen motiveren en inspireren. Deze soft skills zijn belangrijk om het beste uit je mensen te halen en te zorgen dat mensen in hun kracht komen. Eerder was het best ingewikkeld om deze eigenschappen te ontwikkelen. Echter met kennis van de werking van het brein is dit niet meer ingewikkeld. Het is mijn eigen ervaring en het is ook de ervaring van mijn klanten.

Leiderschap met kennis van de werking van het brein

Ons brein is een prachtig orgaan. Dit orgaan bestaat uit groot aantal cellen, die met elkaar diverse netwerken verzorgen. Deze netwerken zijn informatie- en communicatienetwerken. Deze netwerken bepalen voor een groot gedeelte hoe je handelt en je gedraagt. Dit heet ook wel conditionering. De soft skills worden dus ook vertegenwoordigd door deze netwerken. Het mooie van het brein is dat het neuroplastisch is, dit betekent dat je zelf in staat bent om nieuwe netwerken aan te maken. Dit is de kern van leiderschapsontwikkeling met kennis van de werking van het brein. Door veel te oefenen zie je hoe snel de managers deze eigenschappen eigen kunnen maken.

Emoties zitten dus ook in het brein

Er is nog een ander belangrijk feit over het brein dat managers moeten kennen om soft skills eigen te maken. Het brein is vooral een emotioneel orgaan. Deze emoties kunnen ons erg beïnvloeden. Boosheid, teleurstelling of angst zijn voorbeelden van emoties die ook vanuit het brein worden aangestuurd. Door kennis van de werking van het brein kunnen managers veel gemakkelijker met eigen emoties en met emoties van de ander omgaan. Emotionele intelligentie zal gaan groeien door met leiderschapsontwikkeling met kennis van het brein aan de slag te gaan.

Aandacht intelligentie

Naast emotionele intelligentie heb je ook aandacht intelligentie. Aandacht intelligentie gaat over in hoeverre je in staat bent om voldoende aandacht te houden. Ben je snel afgeleid, of ben je in staat om je concentratie makkelijk vast te houden? Kennis van de werking van het brein leert je technieken om te groeien in je aandacht intelligentie. Dat is belangrijk, want je kunt alleen maar veranderen door je aandacht te richten op het gedrag dat je wilt ontwikkelen. Want wat je aandacht geeft, groeit. Echter, we worden steeds meer afgeleid en zijn dus minder bezig de aandacht te richten op hetgeen we willen leren.

Leiderschap is als sport

Net als met sport gaat leiderschap over continue aanpassing op nieuwe situaties. Geen enkele situatie is precies gelijk. Sporters blijven zich ontwikkelen en bezig met het verbeteren van bepaalde vaardigheden. Managers zouden dat ook moeten doen. En met brein-gebaseerd leiderschap is dat erg goed mogelijk.

Tot slot

Deze tijd vergt vooral managers die goed worden in de soft skills. Gelukkig kun je dat leren. Kennis van het brein geeft managers veel handvatten om te groeien in de soft skills.

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk