Blog

Terug naar Blog

Hoe stap je uit je slachtofferrol?

4.5/5 - (6 stemmen)

Heb je wel eens het idee dat alles je tegen zit? Dat niemand je begrijpt? Dat je niet krijgt wat je verdient. Dan is de kans groot dat jij jezelf in een slachtofferrol plaatst. Calimero, het kleine kuikentje, had er ook al last van: “ Zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk. “

Als je in een slachtofferrol stapt, betekent dit dat je het ontstaan van negatieve gevoelens en emoties volledig of voor een groot deel bij een ander of bij de omstandigheden neerlegt. Je laat je verlammen door de situatie. De ander begrijpt je niet; dat alles tegen zit, komt door de omstandigheden; niemand luistert naar jou. De essentie van deze rol is dus dat je niet de leiding en verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven, maar dat jij je laat leiden door de manier van reageren van anderen. Je neemt geen of onvoldoende eigen verantwoordelijkheid voor je leven. Hoe jij je voelt hangt af van anderen! Wat jij doet hangt af van anderen!

Wij hebben een onjuiste vooronderstelling over onze eigen rol en eigen kracht om dit op te lossen. Wij leggen het probleem en de oplossing bij een ander neer, terwijl wij dit zelf kunnen oplossen. Wij beschikken over een enorm potentieel om het probleem op te lossen.

Een van de meest inspirerende boeken is het boek: ‘De zin van het bestaan’van de psychiater Viktor Frankl. Zijn beststeller is deels een relaas over zijn verblijf in diverse concentratiekampen in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn kracht om te overleven kwam voort uit dat hij vanuit zijn eigen missie, vanuit zijn eigen waarden en betekenis, zin kon geven aan de situatie. Zelfs aan deze verschrikkelijke situatie: een concentratiekamp. Als er nu iemand echt een slachtoffer was, dan was hij dat wel, maar toch kon hij uit deze rol stappen, en kracht vinden vanuit zichzelf.
Met andere woorden: in plaats van mee te gaan met de gevoelens van machteloosheid was hij in staat om zijn wil tot het geven van betekenis aan zijn leven als primaire drijfveer te laten gelden.

Hoe komt het dat de ene persoon anders reageert op hetzelfde leed als een andere persoon? Het verschil zit in de wijze dat met leed wordt omgegaan. Het is zeker zo dat er veel leed op ons afkomt, maar het is onze reactie hoe wij met dit leed omgaan dat bepaalt hoe wij ons voelen. Wij kunnen ons laten leiden door dit leed of wij kunnen dit leed gebruiken voor groei en ontwikkeling, door betekenis en waarden aan deze ervaringen te verbinden.

Hoe stappen wij uit onze slachtofferrol? In de rest van dit artikel beschrijf ik een aantal methodes hoe je uit deze slachtofferrol kan stappen. Let wel: dit is niet eenvoudig, en het zal lange tijd kosten voordat je er grip op krijgt.

  1. Oordeelloze zelfobservatie. Wij moeten leren naar onszelf te kijken om inzicht te krijgen wanneer wij in de slachtofferrol zitten. Ons bewustzijn over onszelf en wie wij zijn, welke zelfbeeld wij hebben, is een eerste stap in de zelfbevrijding. Wij laten ons leiden, door de omgeving, door onze conditioneringen, door ons zelfbeeld etc. Heb door dat jij je probleem bij de omgeving neerlegt. Creëer een mindset die oefent om bij elke ervaring zowel bewust te zijn van de omgevingsfactoren en tegelijkertijd bewust te zijn van de primaire oorzaak: hoe jij omgaat met deze factoren. Wij streven om deze zelfobservatie zonder oordeel te doen.
  2. Onderzoek je vooronderstellingen. Wij hebben een reden om in onze slachtofferrol te stappen. Daar zit een overtuiging aan te grondslag, een vooronderstelling, een idee. Wij moeten streven bewust te worden van onze vooronderstellingen. Wanneer wij zinnen maken die beginnen met: “ ik vind dat jij, jij moet, ik wil dat zij”..….heeft dat vaak veel te maken met onze eigen vooronderstelling, met onze overtuigingen, met onze verwachtingen. Kijk er naar, word je bewust van jouw overtuigingen en verwachtingen. In plaats van dat wij geleefd worden door deze onbewuste vooronderstellingen, worden wij ons bewust van deze vooronderstellingen. Ga vervolgens op zoek naar de waarheid van de vooronderstelling. Waarom denken wij zo? Welke betekenis leggen wij ten grondslag aan deze gedachte? “Waarom vind jij dat niemand jouw begrijpt? Waarom zou iedereen jou moeten begrijpen? Wat bedoel jij met begrijpen? Wat bedoel jij met niemand? Wat zou de ander over dit onderwerp vinden? Waarom zou de ander zo reageren?. “ Als je zo op zoek gaat naar je vooronderstellingen en je verwachtingen zul je merken dat er geen fundamentele waarheid aan te grondslag ligt.
  3. Streef ernaar om je niet te laten leiden door je slachtoffer gevoelens. Voordat wij het weten laten wij ons leiden door de slachtoffergevoelens, en ga we dingen doen waar wij later spijt van hebben. We hebben een keuze om wel of niet mee te gaan met deze gevoelens. Tussen de stimulus en je reactie is een moment waarin wij een keuze kunnen maken. Ga op zoek naar dat moment en maak een keuze vanuit het ruime bewustzijn. Het ruime bewustzijn is het bewustzijn dat niet primair wordt gestuurd door je geconditioneerde geest maar gestuurd wordt door je ongeconditioneerde geest. Als je vanuit dit bewustzijn kan reageren, reageer je met een duurzame actie. Een actie die gebaseerd is op verbinding en eigen verantwoordelijkheid nemen. Jij hebt proactief gereageerd, en hebt zelf verantwoordelijkheid genomen.
  4. Verschuif je mindset van deelgenoot te zijn van het probleem naar deelgenoot te zijn van de oplossing. Analyseer de problemen, jouw situatie. Kijk eerst eens wat je problemen zijn. En probeer dan te kijken welke problemen in jouw mogelijkheden zitten om op te lossen en welke niet in jou mogelijkheden zitten om op te lossen. Vervolgens laat je alle problemen los die door een ander veroorzaakt worden of die een ander moet gaan oplossen. Blijven alleen jouw problemen nog over. Maak vervolgens een plan hoe jij een oplossing kan bedenken voor jouw problemen.
  5. Geef betekenis aan de situatie. Zoals het boek van Viktor Frankl prachtig laat zien, zit in elke ervaring een waarde voor ons leven verborgen. Wat is de waarde van de gebeurtenis waardoor jij je een slachtoffer voelt? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, en deze krijgen wij pas na een langere periode. Het feit dat er een betekenis zit aan alle ervaringen, kan veel troost en kracht geven.

Tot slot

Heb je veel last van dat je gemakkelijk in een slachtofferrol valt, en wil je er daadwerkelijk van af, dan is de training persoonlijk leiderschap op basis van neuroleiderschap zeer geschikt. Neuroleiderschap neemt de kennis van het brein als uitgangspunt. Dus je bent bezig om vanuit de bron met je slachtofferschap bezig te gaan. Succes gegarandeerd !


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog