Privacy reglement

 

Versie 9 september 2021

De Valk Leadership Company hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Valk Leadership Company houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als bedrijf De Valk Leadership Company zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Valk Leadership Company
Osdorper Ban 1027
1069 GA AMSTERDAM
020-6155002
info@valkleadership.nl

Website

U kunt het weblog en het aanbod van De Valk Leadership Company bezoeken en bekijken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Als u bezwaar heeft tegen cookies, rest er geen andere mogelijkheid om de site te verlaten.

Onze websites houden volledig automatisch een aantal webstatistieken bij. Het gaat daarbij onder andere over aantal bezoekers en het aantal bekeken pagina’s, het type computer en webbrowser waarmee de website wordt bezocht en links die gevolgd worden om de website te bereiken. Er worden alleen technische webstatistieken verzameld, deze webstatistieken zijn niet herleidbaar tot individuele personen. De webstatistieken worden uitsluitend verwerkt tot geaggregeerde informatie, in de vorm van grafieken en overzichten. Na verwerking worden de gedetailleerde webstatistieken niet bewaard.

Nieuwsbrief, gratis e-boek, webinar

Er zijn enkele situaties waarin De Valk Leadership Company persoonlijke informatie en bezoekinformatie van een bezoeker van de website opslaat, bijvoorbeeld als de bezoeker een gratis e-boek, whitepaper of brochure opvraagt of als de bezoeker zich inschrijft voor een training, workshop, coaching, webinar of proeverij. Of om te reageren als de bezoeker contact met ons opneemt via de contactpagina. We slaan deze persoonlijke informatie op in ons systeem. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel vanwege de wet is vereist.
Indien een bezoeker zich aanmeldt voor een gratis e-boek, webinar, proeverij, of een brochure aanvraagt, geeft de bezoeker ook toestemming om regelmatig onze nieuwsbrief te ontvangen. Natuurlijk kan de deelnemer zich met een klik weer uitschrijven.

Gegevens van deelnemers tijdens trainingen en coaching

Gegevens van deelnemers tijdens trainingen en coaching worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens (telefonische) besprekingen, online trainingen, in de online leeromgeving of op een andere manier. DVLC gebruikt een online leeromgeving, waarin gegevens worden verzameld voor het leerproces van de deelnemer. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan vier maanden na afloop van de training.

In voorkomende gevallen zullen we informatie bij derden vragen, bijvoorbeeld bij een 360 graden feedback. Doeleinden voor de verzameling van deelnemersgegevens zijn om te gebruiken binnen de training of coaching.
Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit met uitzondering van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld, wanneer wettelijk vereist.

Inzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan eerder genoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Deel dit bericht