Blog

Terug naar Blog
goed management slecht geleid

Prima gemanaged, maar slecht geleid!

5/5 - (2 stemmen)

Het zal je niet ontgaan zijn, regelmatig wordt er gesproken over het verschil tussen management en leiderschap.
Ik zal een paar verschillen noemen

  • een leider doet de juiste dingen, een manager doet de dingen juist
  • een leider inspireert mensen en een manager is verantwoordelijkheid voor het beheersen en controleren van processen
  • een leider volgt zijn hart een manager volgt zijn verstand
  • een leider creëert veranderingen en een manager implementeert veranderingen
  • een leider motiveert en een manager organiseert.

[bctt tweet=”Een leider doet de juiste dingen, een manager doet de dingen juist”]

Dit rijtje kan nog veel langer gemaakt worden. In mijn ogen hebben we beide nodig, maar het begint met leiderschap en dan volgt management.

Ik wilde je dit keer meenemen naar het verschil tussen persoonlijk leiderschap en zelfmanagement. Ook hier bestaat een verschil tussen de begrippen leiderschap en management.

Even een verheldering over de begrippen zelf management en persoonlijk leiderschap

Bij beide begrippen, zelfmanagement en persoonlijk leiderschap, gaat het over jezelf managen, jezelf leiden. Door wie of wat wordt de manager geleid? Waarom doet een manager dingen op een bepaalde wijze? Dat zijn de vragen die hier aan bod komen! Bij persoonlijk leiderschap en zelfmanagement gaat het over: jezelf leiden!
Bij zelfmanagement leid je jezelf vooral door de regels en richtlijnen op te volgen en door je aan te passen aan de gewoontes en de bedrijfscultuur. In veel gevallen zal een manager daarom de gangbare regels, opinies, gewoontes of richtlijnen blindelings volgen.
Echter een manager die voldoende persoonlijk leiderschap bezit, laat zich leiden door eigen intrinsieke motivatie. Zij heeft contact gemaakt met wat zij zelf belangrijk vindt! Zij is op zoek gegaan naar haar eigen interne waarden en normen en laat zich hier vooral door leiden. Deze leider zoekt haar richting dus meer intern (hart en ziel) en minder extern door het volgen van de formele en informele regels en richtlijnen.

Affaire ABNAMRO

Ik kan dit verschil prima illustreren met de affaire over de salarisverhoging bij de bestuursleden van de ABNAMRO bank. Even voor de herinnering: Zes bestuursleden kregen over het afgelopen jaar, 2014, een extra 100000 euro uitgekeerd. Met de loonsverhoging wil ABNAMRO de topbestuurders compenseren voor de bonussen die zij de afgelopen jaren niet hebben ontvangen door de nationalisatie van de bank. Zalm, de bestuursvoorzitter, reageert: “ we bewegen keurig binnen de wet”. Er ontstaat erg veel commotie, zowel bij de politiek als er buiten. Uiteindelijk kondigen de zes bestuursleden aan hun salarisverhoging terug te draaien. Ze erkennen dat de onrust niet goed is voor het vertrouwen.

Prima gemanaged slecht geleid

De affaire ABNAMRO is derhalve een prima voorbeeld om te laten zien dat iets goed gemanaged kan zijn maar slecht geleid. Want juridisch zou deze salarisverhoging moeten kunnen. Maar toch is er veel commotie! Waarom komt dat? Dat komt omdat men het gedrag niet begrijpt. Er is geen relatie gelegd met een morele, waardengedreven, afweging, maar louter met de mogelijkheden die de wet biedt. De uitvoering is prima gemanaged, maar slecht geleid.
De bestuurders hebben zich laten leiden, in plaats van persoonlijk leiderschap toegepast! Zij hebben zich laten leiden door wat gangbaar is in de bankcultuur. En zij nemen niet de rol om een voorbeeld te zijn dat het in de bankcultuur ook anders kan! (en moet!)

Goed zelfmanagement maar slecht persoonlijk leiderschap

Door bezig te zijn met persoonlijk leiderschap ben je je bewust van je eigen waarden en missie. Door persoonlijk leiderschap wil je het verschil maken. Doordat je voldoende verbinding maakt met wat ECHT belangrijk is, ben je in staat om vanuit integriteit en moraliteit keuzes te maken. Je laat je hart meespreken!
Echter ontbeer je persoonlijk leiderschap, dan is er enkel zelfmanagement. Zelfmanagement zonder persoonlijk leiderschap is blind managen, is egogedreven managen. Is managen zonder het grotere plaatje in ogenschouw te nemen. En is management zonder de wijsheid van het hart.

Tot slot

Wat we nodig hebben is leiderschap dat past bij deze tijd. Dat zijn leiders die in eerste instantie goed zijn in persoonlijk leiderschap en voldoende lef hebben om te handelen vanuit de wijsheid van het hart!

Deel dit bericht

Terug naar Blog
"]