Valk Leadership

Onze missie

Missie van Valk Leadership

Het is de missie van Valk Leadership om het aantal mensen die authentieke zijn te verhogen. We doen dit door de opleiding Authenticiteitscoaching. Een authenticiteitscoach zal vervolgens zorgen dat ook zijn clienten authentieker worden.

We gebruiken hiervoor speciaal uit de neurowetenschappen en kwantumfysica ontwikkelde BYAS aanpak. Daarom werkt het echt.

Visie op authenticiteit

Er zijn talloze redenen waarom mensen onvoldoende presteren, bv. door hoog ziekteverzuim, conflicten op de werkvloer, te snelle groei van het bedrijf of ongemotiveerd personeel. Je kunt deze verminderde prestaties aanvliegen vanuit de systemen en structuren of vanuit mensen. Valk Leadership start altijd vanuit verhogen authenticiteit. Authenticiteit is vanuit pure bewustzijn handelen. Aangepast handelen maakt mensen ziek, krijgen ruzie. Etcetera.

Wetenschappelijk fundament

De programma’s van Valk Leadership zijn gebaseerd op neurowetenschappelijke kennis en kwantumfysica. In de neurowetenschappen is er veel bekend over hoe je gedrag en gewoontes kunt veranderen. De hersenen zijn trainbaar. Deze trainbaarheid van het brein, ook wel neuroplasticiteit genoemd, werkt bij iedereen hetzelfde, zoals het hart bij iedereen hetzelfde werkt. Dit maakt dat ook jij je gewenst gedrag kan ontwikkelen.

Duurzame gedragsverandering

Veel leiderschapstrainingen en coaching focussen op een korte termijn oplossing en hebben het karakter van een snelle fixer, een trucje. De training en coaching van Valk Leadership richt zich op duurzame gedragsverandering waardoor alle medewerkers elke dag op vanuit zichzelf, optimaal presteren. Deze garantie kunnen we geven omdat onze trainingen en coaching optimaal gebruik maken van neuroplasticiteit.

Programma’s

De programma’s van Valk Leadership zijn gebaseerd op de Brain&Mind aanpak. De Brain&Mind aanpak® is een praktische, effectieve en op neurowetenschap gebaseerde manier om met de alledaagse werkproblemen en andere moeilijkheden om te gaan door gewoontes duurzaam aan te passen. Door de Brain&Mind aanpak® kunnen we de meeste belemmerende gewoontes op het werk, die prestaties verminderen helpen te veranderen in kracht-bevorderende gewoontes.

Mensen achter het bedrijf

Valk Leadership is opgericht door Guido de Valk. Als praktiserend arts vond Guido de invloed van het gedrag op welzijn en effectiviteit fascinerend. Zijn Brain&Mind aanpak past hij al jarenlang toe in zelfs de meest vastgeroeste gevallen. Hij schreef diverse boeken over dit onderwerp en is de oprichter van Valk Leadership. Guido en het waardengedreven team van Valk Leadership zijn altijd in de weer om het verborgen potentieel van zoveel mensen tot wasdom te brengen.

Deel dit bericht