Valk Leadership

Onze missie

Missie van de Valk Leadership

Valk Leadership wil zorgdragen door training en coaching dat het leiderschapslandschap verandert naar mensgericht. Met onze brain & mind aanpak transformeren we leiders en professionals in bewust leiderschap dat zelfempowerment bevordert. Wij geloven dat waardengedreven leiderschap zo een vanzelfsprekendheid wordt.

Onze waarden

We zijn een waardengedreven bedrijf, dit betekent dat we onze visie doorspekt is met deze waarden, dat we handelen volgens deze waarden en dat je deze waarden terugziet in de resultaten. Het gaan om de volgende waarden: betekenisgeving, uitmuntendheid, mens centraal en tot slot continue groei.

Trainingen en coaching bij Valk Leadership

Ieders brein werkt volgens dezelfde mechanismen. Als je de kennis over die mechanismen gebruikt kun je mensen motiveren, in hun kracht zetten en nog beter en effectiever laten samenwerken en presteren. Dat is neuroleiderschap, en daarom zijn onze trainingen en coaching gebaseerd op de brain & mind aanpak. Bij de brain & mind aanpak gebruiken we neurowetenschappelijke kennis voor persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling. Als je weet en gebruikt hoe jouw brein en dat van alle andere mensen werkt, bereikt je veel meer, bij jezelf, maar ook bij anderen. Je zet de mens centraal.

Valk Leadership staat voor intensieve en krachtige trainingen en coaching door kennis van de werking van de hersenen en mind te integreren in leiderschap en persoonlijk ontwikkeling. Kenmerkend voor onze aanpak is dat men leert eigen brein te managen. Dus de automatische reacties zijn niet meer de basis, maar je wordt zelf de baas. Juist bij organisatieveranderingen waar de mens meer centraal gaat staan is neuroleiderschap derhalve erg effectief.

Guido de Valk

Valk Leadership is opgericht door Guido de Valk. Hij zag dat managers en medewerkers bepaald gedrag hebben waardoor het potentieel dat bij ieder aanwezig is, niet tot ontplooiing kon komen. Dat kwam onder andere door de leiderschapsstijl. Dat inspireerde hem om op zoek te gaan naar een manier om op een eenvoudige manier het leiderschapsgedrag te veranderen. Hij heeft dit gevonden in de neuroleiderschap in combinatie met kennis van het bewustzijn. Met deze kennis kan elke bedrijf het leiderschapsgedrag makkelijk veranderen. Het ontwikkelen van effectiever leiderschapsgedrag is dmv neuroleiderschap eenvoudig te realiseren. Ontwikkelen op basis neuroleiderschap is helder, krachtig en plezierig.

Slide Slide