Blog

Terug naar Blog

Optimaal gebruik menselijk kapitaal

4.5/5 - (2 stemmen)

Succes hangt af van juiste inzet mensen

Elk bedrijf wil goede prestaties leveren. Geen bedrijf uitgezonderd. Een profit organisatie wil winst maken, en een non-profit organisatie wil excellente prestaties leveren. In beide soorten organisaties zijn het de mensen die het verschil maken. Goede inzet van menselijk kapitaal is dus essentieel bij het creëren van een succesvolle onderneming.

Onvoldoende inzet menselijk kapitaal

Toch valt mij elke keer weer op dat als er problemen zijn, er onvoldoende geïnvesteerd wordt in de mens. In plaats van mensgerichte oplossingen, vinden er vaak reorganisaties in structuren en processen plaats. Op zich kan dit ook de oplossing zijn. Maar vergelijk het maar eens met een keuken. Je gaat de keuken verbouwen en je denkt dat je daardoor lekkerder kan koken. Vreemd toch?

Minder mensen, hetzelfde werk

Een andere belangrijk issue dat momenteel speelt is het grote aantal ontslagen en de vergrijzing. Er zijn minder mensen die het werk uitvoeren. Dit betekent dat vaak hetzelfde werk met minder mensen uitgevoerd moet worden. Een goede oplossing is om het menselijk kapitaal optimaal te gebruiken. Mijn overtuiging is dat er op veel plekken veel werk wordt gedaan dat onvoldoende bijdraagt tot realisatie van de excellente onderneming. Dit is niet de fout van de medewerkers, maar veel meer het gevolg van cultuur en omstandigheden die niet gericht zijn op het optimaal inzetten van het menselijk potentieel.

Menselijk kapitaal is menselijk vermogen

Terug naar het ongebruikte en verborgen potentieel. Er is dus veel potentieel in een organisatie dat ongebruikt is. Dit potentieel is kapitaal. Menselijk kapitaal. Dus we laten gewoon kapitaal liggen. Als je over financieel kapitaal spreekt, dan zouden mensen je gek aankijken als je dat laat liggen, maar menselijk kapitaal laten we wel vaak liggen.
Kapitaal is vermogen. Vermogen kun je inzetten om je organisatie beter te laten functioneren. Menselijk kapitaal is menselijk vermogen. Dit vermogen kan nog veel beter ingezet worden.

Menselijk kapitaal tot bloei brengen

Het menselijk kapitaal tot ontwikkeling brengen gaat grotendeels vanzelf. Met de juiste omstandigheden en met de juiste investering in de mens, komt dit potentieel vanzelf tot uiting. Vergelijk het met een mangopit die een boom wil worden. Met de juiste omstandigheden, wordt de pit vanzelf een boom. Natuurlijk een mangoboom, en geen appelboom. Een mangopit heeft het vermogen om een mangoboom te worden. Zo heeft elk mens ook een vermogen. Door dit vermogen optimaal in te zetten, zullen betere bedrijfsresultaten het gevolg zijn.

Over wat voor menselijk kapitaal gaat het?

Er bestaat natuurlijk zeer veel soorten menselijk kapitaal. Ik hou rekening met vier groepen menselijk kapitaal: sociaal kapitaal, mentaal kapitaal, fysiek kapitaal en bezield kapitaal.

  1. Sociaal kapitaal richt zich op samenwerking. Hier staat het team, de organisatie centraal. Het geheel is meer dan de som der delen. Vermogens die hier van belang zijn, zijn empathie, vriendelijkheid, samenwerking, communicatie.
  2. Mentaal kapitaal richt zich voornamelijk op onze menselijk vermogens. Naast onze intellectuele vermogens, hebben wij ook nog vele andere vermogens, zoals creatieve vermogens, wilsvermogen, oplossingsvermogen, etc.
  3. Fysiek kapitaal richt zich op een gezond lichaam en een gezonde geest. Bezig zijn met het fysiek kapitaal betekent dat je je bezig houdt het algemeen welbevinden van de mensen. Mensen die ‘lekker in hun vel zitten” functioneren over het algemeen beter dan mensen die zich niet zo lekker voelen. Daarom dient een organisatie aandacht te hebben voor het lichamelijk, sociaal en geestelijk welbevinden. Meer en meer zie je mogelijkheden om te sporten binnen een bedrijf en worden er meditatieruimtes ingericht.
  4. Bezield kapitaal. Mensen hebben een ziel; ziel in de zin dat men niet alleen maar werkt voor het geld, maar dat de inhoud van het werk en de maatschappelijk betrokkenheid er meer en meer toe doet. Krijgt de menselijke ziel voldoende aandacht? Ervaren de medewerkers dat hun werk er echt toe doet? Ervaren de stakeholders dat de organisatie maatschappelijk onderneemt?

Tot slot

Wil je een white paper ontvangen over het optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Klik hier.


Slide
PROEVERIJ NEUROLEIDERSCHAP

ONTDEK IN EEN HALVE DAG
hoe je de kennis van de werking van het brein kunt integreren persoonlijk en professioneel leiderschap


Deel dit bericht

Terug naar Blog