Blog

Terug naar Blog

Op het werk wordt teveel geneuzeld en dat voorkomt groei en ontwikkeling

Rate this post

Een jaar of 10 heb ik bij meerdere bedrijven in loondienst gewerkt en een van de zaken die ik daar te vaak tegenkwam was geneuzel zodra we over groei en ontwikkeling spraken. Ik had (en heb) daar ontzettend de pest aan. Het gaat dan vooral over het vertragende geneuzel. Men gaat dan allemaal causale verbanden bedenken, ervaringen delen, nieuwe associaties maken et cetera die voorkomen dat we verder gaan praten over de ontwikkeling. In deze gesprekken is men dan al snel de rode draad kwijt en verliest men veel kostbare tijd.

Mijn voorkeur is actiegericht praten. Natuurlijk kan daar een korte analyse een plek krijgen, maar vervolgens denk ik dat je snel moet gaan praten over welke acties nodig zijn om de groei en ontwikkeling vorm te geven.

Ergo: minimaal geneuzel

Ik gebruik graag de topsporter als voorbeeld in mijn trainingen. Waarom is een topsporter een topsporter? Omdat hij/zij in staat is om het geleerde van een vorige wedstrijd weer om te zetten in nieuwe trainingsdoelen en trainingsacties. Er zal een kort moment zijn van evaluatie. Om vervolgens een snelle relatie te leggen met toekomstige acties. Groei & ontwikkeling staan centraal.

Het brein houdt niet van veranderen

Het brein houdt niet van veranderen. Zodra we al denken aan verandering of ontwikkeling komt het brein in opstand. Het zou zeer goed mogelijk zijn dat dit onbewuste proces stimuleert dat we mogen neuzelen en prietpraten. Dat is het onvermogen van onszelf om door te hebben dat we eigenlijk moeite hebben om te veranderen. Immers de vorming van de gedachten is vaak een onbewust proces wat voortkomt als reactie op andere delen van het brein zoals het limbisch systeem. Het limbisch systeem vindt iets niet prettig. En vervolgens gaan we geneuzel-gedachtes maken.

Mijn stelling

Geneuzel voorkomt dat men zich ongemakkelijk hoeft te voelen over een mogelijke verandering. Geneuzel heeft als doel om de huidige status quo te handhaven. Geneuzel belemmert groei en ontwikkeling.

Hoe kan je dit patroon van geneuzel doorbreken?

Vanuit geneuzel reageren kan je gemakkelijk doorbreken door bezig te gaan met de volgende vier punten.

  • bewustzijn te ontwikkelen
  • van probleem naar oplossing te gaan
  • te allen tijde groei & ontwikkeling koppelen aan prestatie
  • actief te monitoren.

Deze vier punten zijn gebaseerd op neuroleiderschap oftewel de toepassing van breinkennis in ons dagelijkse werk. Ik ga deze vier punten nu achtereenvolgens kort bespreken.

Bewustzijn ontwikkelen

Helaas zijn we vaak onbewust van ons gedrag en onze patronen. We zijn ons dus ook onbewust dat we neuzelen. Daar kan wel verandering in komen. Door je bewustzijn te trainen en door oefeningen te doen die je inzicht geven in je patronen kan je dit eenvoudig doorbreken. Juist de combinatie van deze twee zal op de versnelde manier zorgen dat men zelfinzicht heeft voordat het geneuzel start. (N.B. Als je bewustzijn ontwikkelt gebaseerd op kennis van het brein, zullen mensen zich niet bedreigd voelen.)

Van probleem naar oplossing te gaan

De systematiek die wij gebruiken voor het oplossen van vraagstukken van de werkvloer is niet een op een toepasbaar op groeit en ontwikkeling bij de mens. Voor het menselijke gedrag is het belangrijk om kennis van het brein eraan toe te voegen. Kennis van het brein zorgt ervoor dat je veel meer de actiegerichte oplossing gaat benadrukken dan het probleem. Ook zorgt kennis van het brein dat je inzicht krijgt in waarom geneuzel belemmerend kan zijn.

Groei & ontwikkeling koppelen aan prestatie

Je hebt een werkvraagstuk en de oplossing zal altijd op twee niveau’s moeten worden aangevlogen. We kunnen ons niet louter meer richten op het bedrijfsresultaat en we kunnen ons ook niet meer louter richten op de persoonlijke groei van de medewerker. Wat we moeten doen is deze twee altijd aan elkaar koppelen.

Actieve monitoring

We zijn al behoorlijk gewend om bedrijfsresultaten te monitoren. Het is ook belangrijk om de ontwikkeling en groei van mensen te monitoren. Om uiteindelijk deze twee aan elkaar te koppelen Niet als doel om negatief te oordelen maar als doel om mensen te laten groeien en ontwikkelen. Mensen groeien makkelijker mee als de groei nauwe relatie heeft met het bedrijfsresultaat.

Tot slot

Als het doel menselijke groei is, is men veel meer geneigd om niet te neuzelen maar om actief mee te participeren. Daarom start groei en ontwikkeling met het verbannen van geneuzel!

Deel dit bericht

Terug naar Blog