Blog

Terug naar Blog

Ontzielde bedrijven hebben waardengedreven leiders nodig!

4.7/5 - (3 stemmen)

bezield leiderschapHet zal niet in veel business opleidingen besproken worden. Ook zullen er weinig hoofdstukken in studieboeken aan het gewijd zijn. Ik heb het nog niet vaak in ondernemersplannen en -strategieën zien staan.
Hoe vaak een consultant het zal noemen? Ik betwijfel of het vaak zal zijn. Maar uiteindelijk is het het belangrijkste waar een bedrijf zich mee onderscheidt, waar een bedrijf zijn continuïteit mee kan waarborgen. Zonder het zijn bedrijven een gemeenschap van individuen die een taak uitvoeren. Met het zijn bedrijven een bron van passie en gefocuste energie.

Wat is het?

Het is het kloppende hart van een onderneming. Het is hetgeen wat verbindt. Het is de verbinding die zorgt dat mensen met elkaar bezig gaan. Zonder het hart zijn bedrijven machines. Zonder hart en ziel is het leven uit het bedrijf gehaald. Je spreekt dan van ontzielde bedrijven.

Ontzielde bedrijven

Ontzielde bedrijven kun je gemakkelijk herkennen. Ze hebben louter financiële targets. Medewerkers voelen zich alleen verbonden met hun eigen team. Ze voelen zich niet verbonden met het bedrijf. Er werken managers in plaats van leiders. Dit betekent dat de nadruk vooral op de controle van het verwachte gaat. Het is zeker niet de bedoeling dat de medewerkers enige vorm van innovatie laat zien!

Ontzielde bedrijven hebben vaak moeite met continuiteit. Continuiteit in het vasthouden van personeel, continuiteit in de groei, etc. Reden genoeg om te investeren in bezieling.

Bezieling is niet vaag

Veel managers denken dat bezieling iets vaags is. Maar dat is niet zo. Bezieling betekent louter dat je waarden een belangrijke plek geeft in je handelen. Daar is niets vaags aan. Als je je niet verdiept hoe je een waarde kunt laten leven, kan het vaag blijven. Maar als je de waarden bewust maakt, maak je bezieling tastbaar. Managers moeten dit tastbaar maken met hun gedrag. Daar gaat waardengedreven leiderschap over.

Je hebt waarden op verschillende bewustzijnsniveaus. Financiële targets bevinden zich op de lagere bewustzijnsniveaus. Voorbeelden van hogere niveaus zijn:

  • het tot stand brengen van positieve relaties
  • hoog niveau van klantentevredenheid
  • empowerment
  • creativiteit
  • enthousiasme
  • duurzaam ondernemen
  • dienend aan het groter geheel

etc

[bctt tweet=”bezieling begint met het juiste leiderschap!”]

Bezield leiderschap is dus waardengedreven leiderschap

Bezieling laat je dus zien met waardengedreven gedrag. Om waardengedreven gedrag eigen te maken, moet je allereerst bewust zijn welk gedrag bij de waarden passen. Een voorbeeld zal het verduidelijken. Stel je vindt het belangrijk dat je betrouwbaar overkomt. Daar kan ik me veel bij voorstellen. Echter de waan van de dag zorgt er nogal eens voor dat je zaken vergeet! Hierdoor kom je niet betrouwbaar over. Je gaat vervolgens benoemen met welk gedrag je moet stoppen om betrouwbaar over te komen. Je kunt dan denken aan het stoppen met te laat op afspraken komen. Tot slot ga je benoemen met welk gedrag je gaat beginnen om meer betrouwbaar over te komen. Nu kan je denken aan afspraken na komen. (Overigens kun je dit gedrag nog beter op organisatieniveau benoemen, en toepassen, zodat de hele organisatie betrouwbaar overkomt!)

Waardengedreven gedrag eigen maken

Onze hersenen zijn neuroplastisch. Dit betekent dat ze kunnen veranderen. Door bepaald gedrag veel te oefenen, wordt dit nieuwe gedrag je basis gedrag. Dit geldt ook voor waardengedreven gedrag. Daarom is bezield leiderschap erg bereikbaar voor elk bedrijf. Het betekent niet dat je managers naar een cursus moet sturen, maar het betekent dat je managers en professionals moet stimuleren om dat nieuwe gedrag eigen te maken op de werkvloer. Dus niet meer bezig het controleren van je mensen. Maar ga vanaf vandaag bezig met het coachen van je mensen zodat ze structureel ander gedrag eigen maken.

Tot slot

Bezieling wordt vaak als iets vaags gezien. Dat is het niet. Het is waardengedreven handelen. Met kennis van het brein is het binnen handbereik voor elk bedrijf!


Slide

Donderdag 18 augustus
16:00-16:45 uur

Donderdag 18 augustus
16:00-16:45 uur

Donderdag 18 augustus
16:00-16:45 uur

Gratis Webinar

Help! Ik verlies steeds mijn focus

Help! Ik verlies steeds mijn focus

Help! Ik verlies steeds mijn focus

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog
"]