Blog

Terug naar Blog

Ons asociale ego

5/5 - (2 stemmen)

In contact met anderen heeft ons ego het altijd erg druk. Het ego is geniepig bezig om continu bevestiging te zoeken en is continu bezig om te voorkomen dat wij ons afgewezen voelen. In dit blogartikel ga ik dieper in op het (a)sociale aspect van ons ego.

Wat is het ego?

Het ego is hoe wij denken wie wij zijn. Het ego is onze kijk op onszelf. Ons ego is ons zelfbeeld waar wij vervolgens aan willen voldoen. Ons ego heeft de controle over ons goed in handen. Ego is de onbewuste staat waarin wij leven. Het ego is de automatische piloot. We denken wat we zijn wat wij denken en voelen. Wij grijpen ons graag vast aan het ego. Ego wordt ook wel het ik-bewustzijn genoemd. Het bewustzijn van het ik. Als wij niet doen wat het ego wil, dan voelen wij angst en twijfel. Doen wij wel wat het ego wil, dan voelen wij ons vaak ook niet goed, wij voelen vaak een vorm van ontevredenheid.

Het sociale ego

Het ego heeft vier vormen. Het sociale ego is een van de vier vormen die ons ego heeft. Naast het sociale ego, bestaat het ego ook nog uit het pure ego, het verdingelijkt ego, en het egoïstische ego.
Het sociale ego streeft naar acceptatie en toestemming van de omgeving. Het sociale ego wil afkeer en teleurstelling voorkomen. Het sociale ego is dus bezig met het zoeken van bevestiging. Bevestiging dat ego een entiteit is. Dat het ego een ding is met gevoelens, waar de omgeving voorzichtig mee om moet gaan. Ons ego is zeker 80% van de tijd bezig met de vraag hoe het kan overleven in de wereld. Dus eigenlijk is het sociale ego niet zo sociaal. Het sociale ego kan onze groei behoorlijk blokkeren.

Onze innerlijke wijsheid

Het sociale ego is dus behoorlijk egoïstisch. Om tegen dit sociale ego in te gaan, is het van belang dat wij minder last hebben van het ego en dat wij meer vanuit bewustzijn kunnen handelen. Wij trainen onszelf zodat wij niet geleid worden door ons ego, maar dat wij geleid worden door onze innerlijke wijsheid, door ons ongeconditioneerde bewustzijn. Als wij leren om vanuit onze eigen kracht te handelen, dan zal het sociale ego veel minder grip op ons hebben.

Meditatie

Dit kunnen wij realiseren door zelf helderder en ruimer te worden. Des te ruimer en helderder wij zelf zijn des te minder grip ons ego op ons heeft.
Wij kunnen ruimer en helderder worden door dagelijks te mediteren. Dagelijkse meditatie ondersteunt de verwezenlijking van meer ruimte, meer bewustzijn en minder ego. De essentie van meditatie is dat jij je dagelijks naar binnen richt om je geest te laten rusten of om je geest te temmen.

Ken je waarden

Een andere methode om helderder en ruimer te worden, is bewust worden welke waarden jij van belang vindt bij het ontwikkelen van een sociale identiteit. Waarden zijn idealen of motieven die wij na willen streven ( zoals respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid). Zijn wij deze waarden meer bewust, dan kunnen wij ze ook gemakkelijker nastreven. Want als wij de waarden eenmaal helder hebben, dan kunnen wij conform deze waarden handelen. Het zijn als het ware geheugensteuntjes, voor de momenten dat wij ons zouden kunnen verliezen in het spel van ons ego. Het dient als een nieuw referentiekader om gedrag te ontwikkelen dat niet gebaseerd is op bevrediging van ons ego, maar gebaseerd is op realisatie van zaken die echt voor ons van belang zijn.
Als je je waarden wilt weten, dan kun je een waardenlijst downloaden door hier te klikken.

Tot slot

Ons sociale ego is niet sociaal, dit ego is gericht op zelfbehoud. Als we sociaal willen handelen moeten wij toch echt zorgen dat ons ego minder invloed op ons handelen heeft.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog