Blog

Terug naar Blog

Omgaan met tegenstellingen

5/5 - (2 stemmen)

Wij leven in een wereld waarin wij veel in tegenstellingen denken. Wellicht komt dit doordat wij alles hebben opgedeeld in kleinere eenheden. Het onderwerp tegenstellingen is altijd een issue voor mij geweest. Ik moet eerlijk bekennen: heel vaak snap ik niet wat de tegenstelling is. Blijkbaar heb ik een talent om het geheel te zien en om beide zogenaamde tegenstellingen met elkaar te verenigen. Ogenschijnlijk lijkt er een tegenstelling te zijn. In werkelijkheid is deze tegenstelling er niet.

Tegenstellingen

Er bestaan veel tegenstellingen: rechts en links, hart en hoofd, leider en diener, verstand en gevoel, streng en liefdevol, hoofd en handen, baas en personeel, werk en privé, manlijkheid en vrouwelijkheid; ga zo maar door. Allemaal ogenschijnlijke tegenstellingen. Wij ervaren deze woorden als tegenpolen en dus onverenigbaar, maar is dat ook zo?

Persoonlijk voorbeeld

Soms word ik als een zakelijk leider getypeerd die keuzes durft te maken. Ook keuzes die niet leuk voor de medewerkers zijn. Tegelijkertijd word ik ook als empathisch leider gezien. Ik luister met aandacht naar de medewerkers, sta open voor wat er gezegd wordt, ik heb interesse in de medewerker meer dan alleen zijn werk, maar ook in zijn wel en wee.
Ik word dan getypeerd als inconsequent. Hoe kan je zakelijk en empathisch zijn? Ik heb deze opmerking over mijzelf nooit begrepen. Ik vond en vind mijzelf heel consequent. Ik vind dat beide zaken heel goed te combineren zijn. Als je in verbondenheid met de visie en in verbondenheid met het team werkt, zijn beide eigenschappen goed te verenigen. De kern ligt erin dat je het groter geheel ziet.

Dienend leiderschap

Laten wij eens naar een andere zogenaamde tegenstelling gaan: dienen en leiden.
Over het algemeen wordt over leiderschap het volgende gedacht: een goed leider is hiërarchisch, bevel- en controlegericht, gericht op het verkrijgen van macht. Deze is niet gericht op het dienen van de medewerker en van de stakeholders.De diener is gericht op de ander, op een dienstverlenende instelling. De diener is bezig met de ander te ontwikkelen, er voor de ander te zijn. Zoals gezegd leider en diener lijken twee uitersten. Toch is er een concept: dienend leiderschap dat heel goed in staat is om deze twee te verenigen. Dienen door te leiden en leiden door te dienen. Waarom is deze tegenstelling wel met elkaar te verenigen? In plaats van ze tegenover elkaar te plaatsen, kun je deze twee woorden met elkaar verbinden. Als je denkt vanuit achterliggende verbanden, en uitgaat van eenheid en verbondenheid zijn deze twee begrippen erg goed met elkaar te combineren. Dienend leiderschap is een zeer succesvol leiderschapsconcept dat door veel topbedrijven wordt gehanteerd. Het is best veelzeggend dat van de eerste tien bedrijven uit de bekende Fortune lijst “ 100 best companies to work for” in Amerika zes gebaseerd zijn op de principes van dienend-leiderschap.

Zonder grenzen

Als je in tegenstellingen denkt, vernauw je je eigen mogelijkheden, maak je je eigen beweegruimte veel kleiner. Je creëert een kunstmatige grens. Als je in staat bent vanuit het geheel te kijken, is je beweegruimte veel groter en zullen je resultaten er ook naar zijn. Wij moeten zoeken naar de samenhang van het bestaan, de heelheid van het leven. Als je vanuit het geheel naar tegenstellingen kijkt, zul je ervaren dat deze tegenstellingen elkaar goed verdragen. En zullen je prestaties verbeteren.

 

Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog