Blog

Terug naar Blog

Omgaan met conflicten op het werk

4.5/5 - (2 stemmen)

conflicten op het werkLeiderschap en conflictbeheersing gaan hand in hand. Als een manager niet goed met conflicten op het werk om kan gaan, kan het nooit een goed leider worden.

We houden niet van conflicten. Vaak neigen we daarom conflicten te vermijden, maar dat is niet een goede strategie. Er zullen altijd conflicten bestaan op het werk. Effectieve managers bezitten om een conflict vroeg te herkennen, te begrijpen waarom dit conflict is ontstaat, en het z.s.m. tot een oplossing te brengen.

Voorkom dat een mug een olifant wordt

Wellicht herken je wel een situatie dat een conflict op het werk volledig uit de hand is gelopen. Het zou best wel eens kunnen zijn, dat men niet durfde in te grijpen omdat men zich niet wilden inlaten met het conflict vanwege angst. Ik heb dat in ieder geval vaak gezien.

Als een struisvogel je kop in het zand steken, is niet een effectieve manier om met conflicten op het werk om te gaan. In de meeste gevallen verdwijnt een conflict namelijk niet vanzelf. Als een conflict niet proactief en op de juiste wijze wordt opgepakt, staat escalatie op de loer. Er is van een mug een olifant gemaakt. Een magistrale leider voorkomt dat een mug een olifant wordt.

Conflicten horen erbij

Aub, begrijp mij niet verkeerd, conflicten horen bij het werk. En ik wil vooral geen pleidooi houden dat wij geen goede heftige discussies moeten voeren over zaken die het werk betreffen. En die vaak een team op een hoger niveau kan brengen.

Nee, ik heb het over conflicten die als oorzaak hebben: onderlinge competitie, machtsspelletjes op het werk, elkaar iets niet gunnen, karakters die botsen, etc. Met andere woorden deze conflicten gaan niet over het werk, maar gaan over zelf- en ego behoud.

[bctt tweet=”De belangrijkste activiteit van een manager is dat deze zich inleeft”]

Negatieve emoties als oorzaak van veel conflicten

Als je naar mijn bovenstaande lijstje kijkt, kun je zeggen dat er een basisoorzaak bestaat voor conflicten (dat is weer handig als wij weten hoe wij er mee willen leren gaan). En dat is niet adequaat omgaan met negatieve emoties. Negatieve emoties zijn emoties zoals boosheid, teleurstelling, jaloezie, nijd, trots etc.

Zeer frequent worden conflicten geleid door negatieve emoties. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt dat medewerkers inclusief hun managers hun emotie belangrijker vonden dan het realiseren van grotere en hogere doelen! Daarom is het essentieel dat de manager zich bewust is hoe emoties conflicten worden en hoe hij/zij dit vroegtijdig en op een effectieve manier in goede banen kan leiden.

Hoe omgaan met conflicten op het werk?

Conflicten kunnen een erg negatieve invloed hebben op het team en ook op de productie die geleverd moet worden. Genoeg reden lijkt mij om als manager hier ook frequent aandacht aan te besteden. Ik beschrijf een aantal aandachtspunten.

1. Definieer acceptabel en onacceptabel gedrag

Ik zeg het vaak, en ik herhaal het maar weer: het is essentieel dat jij als manager een heel helder idee hebt, welk gedrag je wilt zien bij je mensen. Dus heb je waarden helder en de gedragsregels die bij je waarden horen.

Aan de hand van het helder beschrijven/benoemen van acceptabel gedrag, kun jij goed laten zien welk gedrag absoluut niet door de beugel kan. Draaikonten kunnen geen kant meer uit.

2. Smoor elk conflict bij het begin

Je kunt niet elk conflict voorkomen. Toch is het mijn ervaring dat je proactief de zaken zodanig kunt hebben geregeld dat de voedingsbodem voor het ontstaan conflicten minimaal is. En als er toch een conflict blijkt te ontwikkelen, dan is het verstandig om bij het begin te zorgen dat dit conflict geen kans krijgt om te groeien. Onderneem dus gelijk actie!

3. Leef je in

Het is belangrijk om je daadwerkelijk in te leven waarom iemand doet wat hij/zij doet. Leef je in. Ga op onderzoek uit wat het voordeel is wat iemand bereikt met het conflict. Zoals eerder beschreven is het conflict vaak vooral egogedreven. Ga met dit in je achterhoofd op zoek naar de redenen waarom dit conflict is ontstaan.

4. Conflicten zijn kansen

In elk conflict zit een enorme kans om te leren en te groeien verscholen. Als er een essentieel conflict is, bestaat er ook een unieke en zeer grote kans om te groeien! Laat deze kans niet gaan! Conflicten bieden grote kansen voor teamontwikkeling en voor leiderschapsontwikkeling. Als mensen in staat zijn hun ego te laten varen, dan bieden conflicten intense mogelijkheden voor persoonlijk groei en wezenlijke veranderingen.

5. Intervenieer

Ik ben een groot pleitbezorger voor eigen verantwoordelijkheid. Managers moeten niet te snel ingrijpen. Maar bij een conflict moet een manager snel interveniëren. Er bestaan een aantal interventies. Probeer in eerste instantie oordeelloos te blijven en goed te inventariseren. Vervolgens is het belangrijk om te toetsen of alle partijen het echt op willen lossen. Tot slot probeer je te verdiepen in de beweegredenen van het conflict. De oplossing dient zich dan al snel aan. Zeker als je de betrokkenen wijst op hun eigen verantwoordelijkheid in dit conflict.

Tot slot

De belangrijkste activiteit voor een manager is dat deze zich inleeft, op een oordeelloze manier. Door goed in te leven kan de kloof wellicht overbrugd worden. Door inleving krijg je een indruk van de achterliggende motieven van het conflict en je krijgt wellicht een antwoord of de betrokkenen oprecht tot een oplossing willen komen.
Echter als het blijkt dat een van de beide partijen totaal niet bereid is om tot een oplossing te komen, dan dien jij als leider besluiten te durven nemen.


Slide

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Donderdag 8 december
16:00-17:00 uur

Gratis Webinar

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Authentiek zijn met behulp van het brein

Gratis Webinar

Deel dit bericht

Terug naar Blog