Blog

Terug naar Blog

Neemt empowerment in Nederland af?

5/5 - (1 stemmen)

In het woord empowerment zit het woord power, kracht. Daar gaat empowerment dan ook over. Empowerment gaat over het mobiliseren en aanwezig zijn van innerlijke kracht. Empowerment is het vinden en vergroten van eigen kracht. We hebben allemaal veel kracht in ons, veel potentieel, echter dat komt bij veel mensen onvoldoende naar buiten. Empowerment betekent deze kracht mobiliseren.

Empowerment zorgt voor krachtige mensen

Als een medewerker vanuit empowerment handelt, zit hij of zij in zijn of haar kracht. Dat is slim, want zowel de medewerker als de werkgever hebben hier baat bij. De medewerker voelt zich veel prettiger, kan zich gemakkelijker focussen en laat zich niet zo snel afleiden; hij/zij is vooral bezig met de juiste dingen doen en doet dit op een effectieve manier. Voor de werkgever is het belangrijk dat iemand in zijn kracht zit, want daardoor heb je minder uitval en verzuim, betere prestaties en het vermogen om adequaat om te gaan met tegenslagen en obstakels. Empowerment zorgt voor een toename van mentale veerkracht.

Veel mensen zijn niet empowert

Helaas laten we veel kracht liggen. Veel mensen zijn helemaal niet empowert. Ik krijg zelf de indruk dat we in Nederland steeds minder empowert zijn. Er zijn een aantal redenen te benoemen waarom mensen in deze tijd minder empowert zijn. Voordat ik daarop inga, wil ik eerst de relatie leggen tussen empowerment en het brein.

Het brein en empowerment

In het blog van vorige week, Gedragsverandering hoeft niet ingewikkeld te zijn, heb ik twee mindsets beschreven, de volger en de interne leider. Deze twee mindsets hebben een sterke relatie met empowerment. Een mindset van de interne leider is een mindset vanuit kracht. De mindset van een volger is dat niet. Met andere woorden empowerment kun je ook terug vinden in het brein.

Oorzaken die de empowerment negatief beïnvloeden

In de afgelopen tien jaar zie ik mijn in trainingen dat mensen steeds minder goed hun aandacht kunnen vasthouden en steeds makkelijker afgeleid zijn. Dit gaat ten koste van hun empowerment.
Ik denk dat er veel redenen voor te benoemen zijn, ik wil drie mogelijke redenen in dit blog bespreken:
– Toename werkdruk;
– De alomtegenwoordige smartphones;
– De manier waarop er leidinggegeven wordt.

Toename werkdruk

Werkdruk neemt toe. De belangrijkste reden is dat we met minder mensen hetzelfde of nog meer werk willen doen. Daar is op zich niets op tegen. Echter het is dan belangrijk dat mensen goed leren om te gaan met deze werkdruk. Als mensen vanuit hun empowerment leren omgaan met deze werkdruk is dat prima. Gaan mensen niet vanuit empowerment om met deze werkdruk, staat burn-out op de loer. Dus zorg voor empowerment als er veel werkdruk is. Zie ook mijn artikel over werkstress door op de volgende link te klikken. Werkstress los je op met zelfmanagement.

De alomtegenwoordige smartphones

Door de alomtegenwoordigheid van de smartphones worden we overspoeld met informatie. We worden eigenlijk continue afgeleid. Ons brein past zich aan, aan deze continue afleiding. Het brein rekent er op een gegeven moment op dat we continu aan onze smartphones moeten zitten. En zorgt voor irrelevante afleiding. Helaas gaat dit gepaard met minder aandacht en minder empowerment. Let op, ik heb niets tegen smartphones, maar wel hoe we dit gebruiken. Belangrijkste tip! Zorg dat jij de baas blijft over je smartphone, en niet andersom.

De manier waarop er leidinggegeven wordt

Managers en bedrijfsculturen hebben zeer veel invloed op of medewerkers in hun kracht zitten of niet. Als een cultuur onveilig is – door bijvoorbeeld te grote nadruk op onderlinge competitie of extreme focus op resultaat, is empowerment vaak ver te zoeken. Deze cultuur wordt deels veroorzaakt door de manier van leidinggeven. Overigens bedoel ik niet dat competitie of extreme focus fout is. Echter je dient dergelijke onderdelen goed te funderen op empowerment.

Tot slot

Begin met empowerment dan zitten je mensen in hun kracht. Mensen zijn dan veel beter in staat om zichzelf te ontwikkelen en gaan beter om met diverse dagelijkse obstakels.

Slide GRATIS E-BOEK Een rustig en gefocust brein VIJF TIPS GRATIS! DOWNLOAD HET HIER eboek gefocust brein

Deel dit bericht

Terug naar Blog
"]