Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: guido

Neem besluiten door optimaal gebruik van je brein

5/5 - (2 stemmen)

Het eind van het jaar is nabij. En het nieuwe jaar begint bijna. Tijd voor reflectie en tijd voor de blik naar de toekomst. Afgelopen jaar hebben wij allemaal weer veel beslissingen genomen. Mogelijk dat je belangrijke beslissingen moet gaat nemen voor het komende jaar. Ik ga dat in ieder geval wel doen. Ik ben mij bewust dat beslissingen nemen cruciaal is voor mijn eigen ontwikkeling. Daarnaast is het ook belangrijk om bij het aanleren van een nieuwe gewoonte dit vooraf te laten gaan door een goed besluitvormingsproces. De kans is dan veel groter dat je deze nieuwe gewoonte vorm gaat geven.

In dit artikel ga ik aan de hand van kennis uit de hersenwetenschappen je adviezen geven hoe je een goed besluit kunt nemen.

Veel gebruikte manieren van besluitvorming

Veel van onze besluitvorming vindt plaats op basis van gewoontepatronen. Je volgt de programmering van je brein. Op een andere manier besluiten nemen, voelt niet goed, daarom hou je je maar bij je bekende besluitvormingsmanier. (Dit niet goed voelen heeft overigens niets met intuïtie te maken, maar alles met uit de comfort zone stappen!) Ook komt het vaak voor dat de druk van de omgeving je beïnvloedt wat voor besluit je neemt: “Al je collega’s hebben een bepaalde auto, daarom neem jij ook maar deze auto.” “Het is de cultuur van het bedrijf om half acht te beginnen, daarom begin jij ook maar om half acht!” Tot slot worden veel besluiten alleen vanuit emoties genomen. Dan is het limbisch systeem aan het roer! En je emotie wint het van de reden en je intuïtie!

Beslissingen nemen en neurowetenschappen

Waar nemen we besluiten? In ons brein. Als je echt een belangrijke keuze wilt maken, is derhalve kennis van ons brein belangrijk.
Onze hersenen kun je gemakshalve indelen in drie gebieden: het reptielenbrein, het limbisch systeem en de neocortex. Het reptielenbrein is onder andere van belang als het gaat om ons instinct, het limbisch systeem als het gaat om emoties en onze neocortex als het gaat om ons denkvermogen. Deze driedeling kan je ook duiden als: ‘zijn’, voelen en denken. In een goede besluitvorming neem je al deze drie aspecten mee. Je neemt besluiten op basis van je ‘zijn’, en je neemt besluiten op basis hoe je je gaat voelen en je neemt besluiten door er goed over na te denken.

Neem ruimte en tijd

Goede beslissingen neem je niet door dat even snel te doen. Voor een goede beslissing neem je de tijd en de ruimte. Je gaat rustig al de drie gebieden af. Je vraagt jezelf: “Wat zegt mijn intuïtie over het onderwerp waar ik een besluit over moet nemen?” “Wat zegt mijn innerlijke stem?” Vervolgens ga je naar je gevoel en vraagt jezelf: “Hoe gaat het voelen als ik een bepaald besluit neem?” Tot slot ga je over je vraagstuk nadenken, en maak je een theoretische analyse van het vraagstuk. Deze drie aspecten zet je op een rij en dan neem je het besluit.

Tot slot

Als je dit proces hebt doorlopen is er nog een andere zeer goede toets. Je gaat je inleven in een ander persoon die hetzelfde vraagstuk zou moeten beantwoorden. Wat zou die persoon beslissen? Komt dat een overeen met je eigen voorgenomen besluit?

Deel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk