Blog van Guido de Valk

Terug naar Blog van Guido de Valk
Gepost door: developer

Mensgericht leiderschap, een idee-fixe? Nee, zeer haalbaar!

5/5 - (3 stemmen)

mensgericht leiderschap Het boek, dat ik in het najaar van 2017 heb gelanceerd, heeft als hoofdtitel: Menselijk leiderschap. Ik geef in dit boek de lezer inzicht hoe hij de transitie kan maken naar een mensgericht leiderschap en ook hoe hij vervolgens door menselijk leiding te geven het beste uit de mensen kan halen. Want de snelste en meeste betrouwbare manier om medewerkers betrokken, enthousiast en blijmoedig te krijgen is door specifiek gedrag van de leider, van de manager. Dit gedrag zet de mens centraal. Dit zorgt voor mensgericht leiderschap.

Menselijke eigenschappen zijn super belangrijk voor de manager anno nu

Alle managers weten eigenlijk wel dat deze menselijke eigenschappen heel erg belangrijk zijn. Natuurlijk begrijpen zij als geen ander dat je meer hebt aan betrokken medewerkers dan aan niet-betrokken medewerkers. Medewerkers die makkelijk meegaan met veranderingen heeft de voorkeur ten opzichte van het tegenovergestelde. Betrokken medewerkers is toch wat elke manager wil? Ondanks alles lukt het veel managers vaak niet om de betrokkenheid te vergroten. Ze doen wel pogingen om de betrokkenheid te vergroten, maar ze doen niet het juiste. Dat kan makkelijk veranderen, door kennis van het brein te integeren in de leiderschapstijl.

Mensgericht leiderschap is het brein managen

Mensgericth leiderschap is het brein managen. Immers, wat managet de menselijk leider? Op de keper beschouwd, managet de leider het brein van zichzelf en het brein van de ander of de breinen van een team. De kennis die gaat over leiderschap en het brein is gebaseerd op de Brain&Mind aanpak. Bij de Brain&Mind aanpak gebruiken we breinkennis en kwantumfysica voor leiderschapsontwikkeling. In sommige gevallen is dat louter een effectieve aanvulling, maar in veel meer gevallen is dat een wezenlijke verandering in het ontwikkelen en begeleiden van leiders.

Brein bestaat uit diverse mindsets

Velen denken aan het brein als een orgaan dat vooral denkt, maar dat is een onjuist beeld. Het brein is veel meer dan dat. Het interessante aan het brein is, dat het brein eigenlijk een super sociaal en menselijk orgaan is. Als de manager goed weet hoe hij zijn eigen brein moet managen, dan zal hij/zij snel een sociaal en menselijk manager worden.
Hersenen bestaan uit zeer veel hersencellen die met elkaar een gigantisch netwerk verzorgen. Deze netwerken vertegenwoordigen onder andere verschillende mindsets. Deze mindsets bepalen weer voor een groot gedeelte, hoe iemand denkt, voelt en hoe iemand zich gedraagt. Deze mindsets bepalen dus de zienswijze van manager en bepalen dus ook hoe menselijk een leider is.

Interne leider

Je kunt, erg vereenvoudigd, met twee mindsets reageren in een bepaalde situatie. Je kunt bewust, op een manier reageren die echt bij je past. Dan handel je vanuit de mindset van een interne leider. De mindset van de interne leider is een menselijke. Maar je kunt ook onbewust, met een emotie, of routinematig reageren. Deze reactie is een reactie vanuit de mindset van een volger. De mindset van de interne leider is een essentieel onderdeel van de menselijke leider.

Gedrag van de manager

In de Brain&Mind aanpak maakt het nogal wat uit wat de manager doet. Veel leiderschapsgedrag zorgt er namelijk voor dat je helemaal niet bezig bent met de interne leider bij de ander te activeren. Integendeel. Veel managers doen zaken die zorgen dat de ander vooral in de mindset van de volger zit. De ander komt in de overleefmodus!
Mensgericht leiderschap op basis van de Brain&Mind aanpak biedt een groot aantal technieken aan die de nieuwe leidinggevende eigen kan maken om zo het beste uit de ander te halen. Als je de ander in de interne leider stand hebt, komt er een onbegrensd potentieel tevoorschijn. Met het eigen maken van Mensgericht leiderschap op basis van de Brain&Mind aanpak zorg je voor menselijk leiderschap. Menselijk leiderschap is binnen handbereik.

Tot slot

Het allerbeste van kennis van het brein toepassen is dat iedereen mensgericht leiderschap kan ontwikkelen. Dit gegeven staat centraal in mijn boek: Menselijk leiderschapDeel dit bericht

Terug naar Blog van Guido de Valk