Blog

Terug naar Blog

Mensen in beweging brengen

4.3/5 - (6 stemmen)

Nog niet zo lang geleden kwam ik bij een potentiële klant, en de eerste vraag die de klant stelde was: “Mijn mensen zijn niet in beweging te krijgen, kun jij mij adviseren, hoe ik ze in beweging krijg?” Ik heb natuurlijk doorgevraagd, en het bleek dat de mensen plichtmatig naar het werk gingen, ondanks dat er wel een gemeenschappelijke drive aanwezig was en het werk zeer idealistisch was. Sommige mensen werkten er al heel lang, terwijl er ook een aantal waren die net begonnen waren. De leeftijd varieerde van 25 tot 60 met een piek rond de 40 jaar. Er waren evenveel vrouwen als mannen werkzaam. Ik kwam tot de diagnose dat de kern van het probleem was dat mensen niet geïnspireerd werden. De manager stuurde op processen en werkwijze. Hierdoor kwamen de medewerkers niet in hun beloningsnetwerk, maar kwamen zij in het overlevingsnetwerk.

Om mensen in beweging te krijgen moet je zorgen dat ze in het beloningsnetwerk komen. Dat is een andere manier om te zeggen dat je ze moet inspireren. Om mensen in het beloningsnetwerk te krijgen, dien je een mensgerichte benadering te kiezen.

Mensgerichte benadering

Sommige managers zijn de mens vergeten. Deze managers richten zich voornamelijk op het beheersen van de processen en op het leveren van cijfers. Helaas maar waar. Ik wil geen karikatuur maken, maar ik zie te veel dat managers vergeten zijn dat zij mensen managen in plaats van cijfers en producten. Al de aandacht gaat op aan de beheersing van het proces, structuur en organisatie en er wordt veel te weinig aandacht besteed aan de menselijk kant. Ik heb nooit een onderzoek gedaan, maar het zou mij niet verbazen, als gemiddeld slechts 10% aan mensgerichte activiteiten wordt besteed.

Om mensen in beweging te krijgen moet je derhalve meer dan de helft van je tijd en energie aan je mensen besteden. Maar natuurlijk wel op een bepaalde manier. De neuroleiderschap biedt daarvoor een aantal prima handvatten. Centraal staat dat je de groei van de mens centraal zet door je medewerkers in het beloningsnetwerk te krijgen.

Beloningsnetwerk versus overlevingsnetwerk

In de kern vindt inspiratie plaats door te zorgen dat je medewerkers zich bevinden in het beloningsnetwerk en niet in het overlevingsnetwerk. Dat kun je als manager zeer goed beïnvloeden. Je kunt als manager zorgen dat je je medewerkers in het beloningsnetwerk komen. Mijn laatste boek, Neuroleiderschapgaat daar uitgebreid op in. Het is belangrijk om je bewust te zijn dat het organiseren van de juiste omstandigheden nodig is om iemand in het beloningsnetwerk te krijgen.

Juiste omstandigheden

Juiste omstandigheden zijn omstandigheden waar het brein goed gedijt. Waar het brein in het beloningsnetwerk gaat zitten. Dit kan jij realiseren door aan de volgende vijf items aandacht te geven: veiligheid, ruimte, uitdaging, focus en compassie.

Veiligheid

Veiligheid zorgt voor vertrouwen. Vertrouwen is essentieel om het beloningsnetwerk te activeren. Als iemand kan werken in een omgeving waar je elkaar kan vertrouwen, zal die persoon ook makkelijker uit zijn eigen comfortzone stappen.

Veiligheid creëer je door eerlijkheid. Door iedereen als gelijkwaardig te zien, te behandelen en gelijkwaardig te communiceren. Zorg dat je woorden en daden in overeenstemming zijn. Het wordt als erg onveilig ervaren als woorden en daden niet in harmonie met elkaar zijn.

Ruimte

Je dient de medewerkers veel ruimte te geven om het werk te doen op een eigen manier. Natuurlijk binnen de company kaders. Dit betekent dat de manager van de zijlijn toekijkt en zo nodig hulp of coaching biedt. De medewerkers moeten de ruimte krijgen om zelfstandig resultaten te boeken. Ruimte krijgt vorm als de manager stuurt op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Controle wordt vervangen door begeleiding. Medewerkers krijgen autonomie en verantwoordelijkheid voor het realiseren van hun taken. Wantrouwen voedt het overlevingsnetwerk.

Uitdaging

Essentieel om mensen in beweging te krijgen, is het hebben en behouden van uitdagingen. Een uitdaging bestaat uit het uitvoeren van iets dat moeilijk te verwezenlijken is of je doet iets dat iets extra’s van je eist. Vaak heb je het nog niet eerder gedaan. Of je hebt inmiddels een bepaald niveau bereikt, en je wilt je niveau verbeteren. Leiders die passen bij deze tijd zullen continu op zoek gaan naar verbeteringen en optimalisaties! Zij hebben door dat je dit realiseert door te investeren in je mensen door onder andere de medewerkers te blijven uitdagen. Dit geldt niet alleen voor beginnende medewerkers, maar ook voor senior medewerkers, medewerkers met uitgebreide ervaring. Bij alle medewerkers dien je voor uitdagingen te zorgen.

Focus

Medewerkers hebben richting nodig en de manager dient deze richting te geven. Zowel in koers als in werkwijze. De manager dient deze richting echt kraakhelder te hebben. De richting dient vervolgens gecommuniceerd te worden. De richting dient te gaan leven in het team. Daarnaast moet elke medewerker goed inzicht hebben wat er van hem/haar wordt verwacht. Zonder duidelijke focus gaan mensen onveiligheid ervaren. Dat is een automatisch proces.

Compassie

Bij veel mensen is hun persoonlijk belang de belangrijkste drijfveer. Individualisme en egoïsme staan dan op de loer. Leiders kunnen hier verandering in brengen. Ze hebben een enorme kans om hun medewerkers en collega’s te motiveren om vanuit liefde en compassie met elkaar samen te werken. Mensen in beweging brengen gaat ook over liefde en compassie. Compassie is, kort maar krachtig gezegd: onbaatzuchtig medeleven. Door te laten zien dat je om je medewerkers geeft, zorg je voor compassie.

Tot slot

Simpel gezegd: medewerkers komen in beweging als ze in hun beloningsnetwerk zitten. Dit is iets wat eenvoudig te beïnvloeden is.

Deel dit bericht

Terug naar Blog