Blog

Terug naar Blog

Menselijk leiderschap Benut de onbegrensde kracht van het brein

4.7/5 - (3 stemmen)

Twee jaar geleden kwam mijn boek: Neuroleiderschap, Van macht naar kracht, uit. Neuroleiderschap verbindt de neurowetenschappen met leiderschap. Ik heb veel reacties mogen ontvangen over dit boek. Gelukkig waren het grotendeels positieve reacties. Diverse lezers vroegen om een vervolg. Ze misten uitgebreidere informatie hoe je nu praktisch met neuroleiderschap aan de gang kan gaan. Ik wilde graag aan deze behoefte voldoen. Het resultaat is mijn nieuwe boek: Menselijk leiderschap, Benut de onbegrensde kracht van het brein.

Neuroleiderschap gaat over het managen van je brein

Al schrijvende merkte ik twee dingen op: allereerst werd ik mij heel bewust dat neuroleiderschap vooral gaat om het managen van je eigen brein of het brein van de ander. Dit uit zich onder andere in het feit dat we vaak geleid worden door onze gedachten of onze emoties. Deze gedachten en emoties komen uit het brein. Minder geleid worden door deze gedachten en emoties is zeer goed mogelijk door je eigen brein te managen. Veel mensen denken dat je niet je brein kan managen. Dat je brein je baas is. Dit hoeft niet zo te zijn. Door inzicht in de werking van je brein te hebben en door het herkennen van je eigen manier van denken en emotioneel reageren, kan jij al eerste stappen zetten. Tot slot kan je nieuw en beter gedrag aanleren door gebruik te maken van de neuroplasticiteit van het brein.

Neuroleiderschap is identiek aan menselijk leiderschap

Wat tijdens het schrijven ook steeds helderder werd, is dat neuroleiderschap eigenlijk identiek is met menselijk leiderschap. Ogenschijnlijk lijkt het niet logisch. Meer brein is toch minder mens, maar meer ratio? Een logische gedachte, echter niet een juiste gedachte. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat als je het brein adequaat inzet het tegenovergestelde gebeurt. Het menselijke, liefdevolle en sociale aspect van het brein en van de mens komt dan tevoorschijn. Omdat we dit prachtige orgaan niet voldoende, vaak onhandig en onjuist gebruiken, worden er andere dingen zichtbaar dan de menselijke en compassievolle medemens. Helaas zijn veel managers zich niet bewust van dat ze niet de juiste dingen doen. Dit boek leert je hoe je de juiste dingen kan gaan doen.

Inhoud

Dit boek geeft de lezer inzichten en een stappenplan hoe je door het brein beter te managen meer mensgericht leiderschap kan ontwikkelen. In het eerste deel beschrijf ik diverse inzichten die je helpen om bewust te worden van de kracht van het brein. Ik besteed veel aandacht dat door je brein in plek te geven in je leiderschapsstijl je veel meer uit jezelf of anderen kan halen. Ik ga in op een aantal paradigma verschuivingen, die nodig zijn om menselijk te managen. Wist je bijvoorbeeld dat de ‘waaromvraag’ vaak niet de juiste vraag is?

Hoe bedrijven en managers hier praktisch mee aan de slag kunnen beschrijf ik in deel twee en drie. Deel twee gaat over de zes stappen waar mee je het verscholen breinpotentieel kan laten ontluiken Het mooie en inspirerende: het is niet moeilijk, het is eigenlijk erg simpel. Het is vooral anders dan we gewend zijn te doen. Dat maakt het voor sommigen moeilijk. Echter als je veel oefent is het voor iedereen voorhanden.

In het derde deel pas ik de inzichten en de handvatten toe op twee thema’s en wel het thema empowerende gesprekken en het thema excellent teamwerk.

Tot slot

Mijn wens met dit boek is om voor de lezer het brein toegankelijk te maken zodat we ander meer mensgericht leiderschap gaan krijgen. Het is mijn stellige overtuiging dat bedrijven die deze kansen pakken een enorme voorsprong hebben en het verschil zullen gaan maken.

Klik hier als je dit boek wilt kopen.

Deel dit bericht

Terug naar Blog